Tuore näkökulma informaation hallinnan ratkaisustasi

Tietovaraston auditointi

Teknologia kehittyy jatkuvasti ja aika tekee tehtävänsä jokaiselle informaationhallinnan ratkaisulle. Usein tilanteeseen sopeudutaan niin, että sokaistuu mahdollisille kehityskohteille. Joskus kolmannen osapuolen suorittama katsaus ja arvio nykytilaan tuo uusia näkökulmia siitä, miten ratkaisu toisi uusia tehoja organisaatiolle.

Tietovarastoinnin auditointi on konsepti, joka räätälöidään kutakin tietovarastoa parhaiten tukevaksi. Syitä auditoinnille voivat olla esimerkiksi ulkopuolisen henkilön vahvistus sille, että kaikki on kunnossa tai identifiointi sen suhteen, millaista pienkehitystä ratkaisulle olisi hyvä tehdä lähitulevaisuudessa. Suosittelemme auditointikonseptiamme aloituspisteeksi, kun uudelleen arvioidaan tietovarastointiratkaisun uudistus- tai modernisointihanketta.

Me katsomme olemassa olevaa ratkaisua sekä prosessi-, että teknologiamielessä ja vertailemme kokemukseemme perustuvia parhaita käytäntöjä. Lopputuloksena auditoinneista on kattava raportti, johon sisältyy huomioita jo olemassa olevasta ratkaisusta sekä jatkokehitysehdotuksia arkkitehtuurista, ETL-kehityksestä, informaation mallinnuksesta sekä tukiprosesseista. 

TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet