Tietovaraston modernisointi

Tietovarastoinnin modernisoinnilla tähdätään ratkaisun parempaan liiketoiminnan palvelemiseen

Analytiikkaratkaisuinvestointi on jatkuva prosessi, jossa tulee huomioida muuttuvat liiketoiminnan tarpeet sekä prosessit. Jotta analytiikkaratkaisu tuo todella arvoa yritykselle, on sen oltava linjassa kulloistenkin liiketoiminnan tarpeiden kanssa. Analytiikkaratkaisuiden ydin on tietovarastointi, jonka tulee palvella kaikkia analytiikan sekä raportoinnin tarpeita. Yritykset elävät jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä, jotka vaikuttavat myös tietovarastointiratkaisuihin.

Koontinäyttöjen, analytiikkatyökalujen tai raporttien päivitys on usein suoraviivaista ja verrattain yksikertaista työtä, mutta hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi on välillä sukellettava syvemmälle. Kun tiedonhallinnan ydintä on korjattava, Enfon tietovarastoinnin modernisointi ottaa holistisen lähestymistavan aiheeseen. Aloitamme analysoimalla nykyisiä ja tulevia tarpeita tiiviisti yhteistyössä asiakkaan kanssa. Yhdistämällä tietoa olemassa olevasta alustasta, yrityksen liiketoiminnasta ja uusimmista teknologioista, tuomme yhteen vision päivitetystä tietovarastosta ja roadmapista, kuinka saada varasto toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla nyt ja tulevaisuudessa.

Yhdessä asiakkaan kanssa määrittelemme kulloiseenkin tilanteeseen parhaan ratkaisun. Oli kyse sitten pienkehityksestä, suuremmasta alustan muutoksesta tai murroksesta kohti pilvipohjaista tietovarastoa. Tietovarastoinnin modernisoinnilla autamme asiakkaat juuri siihen pisteeseen, missä he itse ratkaisunsa kanssa haluavat olla – synkronoituna liiketoiminnan tarpeisiin sekä hyödyn maksimointiin pitkällä aikavälillä.

 

TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet