364

Taloushallinnon ulkoistus alentaa kustannuksia

Financial Process Services

Työsuhteensa päättävät tai eläkkeelle siirtyvät avainhenkilöt, tehokkuutensa menettänyt tai liian kallis järjestelmä – jatkuvan taloushallinnon, laskutuksen, kirjanpidon ja raportoinnin ulkoistamiseen on monta syytä. Enfo ZmartFinancen tarjoaman digitalisoidun hallinnan avulla yrityksen kustannuksia voidaan vähentää jopa 30 prosenttia.

ZmartFinancen avulla yrityksen taloushallinto voidaan ulkoistaa osittain tai kokonaan. Kilpaillussa liiketoimintaympäristössä on pyrittävä pitämään kustannukset jatkuvasti alhaisina, joten useimpien yritysten ei ole kannattavaa pitää omaa talousosastoa taloushallinnon hoitamiseksi. Mahdollisimman monen manuaalisen rutiinitehtävän digitalisointi ja automatisointi on välttämätöntä, mutta järjestelmien ja sovellusten kehitys ja ylläpito on kallista ja edellyttävät erityisosaamista. Ulkoistuksen tärkeänä etuna on tietysti se, että se antaa yritykselle lisää aikaa ja resursseja keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen. Korkea standardointi- ja digitalisointiaste takaa lisäksi luotettavan hyvän ja tasaisen taloushallinnon laadun. Enfo tarjoaa palveluja laskutuksen, ostolaskujen, kirjanpidon ja raportoinnin hallintaan. Lisäksi talousprosesseista saatavia tietoja hallitaan ja kootaan yhteen tavalla, joka tukee päätöksentekoa oikeaan suuntaan. ZmartFinance-palvelussa Enfo työskentelee läpinäkyvästi ja tehokkaasti laadukkailla sovelluksilla, jotka mukautetaan tarkasti organisaation vaihteleviin tarpeisiin. Palvelut ulottuvat tilapäisestä avusta aina jatkuviin sopimuksiin. Organisaatiosi hyvin tunteva asiakaspalvelu ja käytössä olevat sovellukset ovat aina saatavilla.
Keskisuurten yritysten ongelmana on se, että niiden liikevaihto ja henkilöstömäärä eivät ole riittävät maailmanlaajuisille toimijoille samalla, kun ne ovat taas liian suuria paikallisten toimijoiden kapasiteetille. Enfo ZmartFinance on suunniteltu keskisuurille ja suurille yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat automatisoida talousprosessit kustannustehokkaasti ja skaalautuvalla tavalla. Toimimme pohjoismaisilla markkinoilla, ja olemme paikallinen yhteistyökumppani, jolla on voimaa ja osaamista maailmanlaajuista toimintaa varten.

Onko taloushallinnon ulkoistus ja ZmartFinance oikea ratkaisu sinulle?

Jos organisaatiosi on keskisuuri tai suuri ja haluaa vähentää kustannuksia saadakseen aikaa ja resursseja ydintoimintaansa, sinun kannattaa harkita taloushallinnon ulkoistamista.
Yritykset tai erittäin yrittäjähenkiset organisaatiot hyötyvät ulkoistamisesta, sillä sen avulla niillä on aina käytettävissään uusimmat sovellukset ja mahdollisuudet. Ulkoistus on vakuutus tulevaisuutta varten.

Aiotaanko organisaatiossasi toteuttaa uudelleenjärjestely tai vaihtaa IT-järjestelmä tai onko avainhenkilöitä siirtymässä eläkkeelle tai onko organisaatioon tulossa muita vastaavia rakennemuutoksia? Tämä on hyvä aika ulkoistamiselle.

Lue lisää asiakkaistamme:
http://www.enfo.fi/Asiakkaita/SRV
http://www.enfo.fi/Asiakkaita/Loiste

Valitse sinulle sopiva palvelumalli

Enfo ZmartFinancen avulla varmistamme, että yrityksesi tai organisaatiosi saa juuri sille sopivan ratkaisun. Joustavuus ja skaalautuvuus ovat järjestelmässä sisäänrakennettuna, jotta se voidaan sovittaa vaihteleviin tarpeisiin.

Tilauksesta kassaan

Anna Enfon huolehtia koko prosessista tilauksesta aina myyntisaamisiin ja tarvittaessa myös perintään.

Hankinnasta maksuun

Hankinta- ja maksuprosessiin sisältyvät hankintaehdotukset, ostolaskujen käsittely ja täsmäytys, ostovelat sekä maksuliikenne. Tämän prosessin automatisointi lisää hankintojen läpinäkyvyyttä ja parantaa kustannusten hallintaa. Se säästää rahaa, sillä keskittäminen parantaa hankintojen hallintaa. Lisäksi manuaalisen käsittelyn ja hyväksymisen tarve vähenee, mikä tekee prosessista turvallisemman ja paremman.

Kirjanpidosta raportointiin

Tämä Enfon palvelu käsittää päivittäiset kirjaukset kirjanpitoon, käyttöomaisuuteen liittyvän kirjanpidon, tilinpäätöksen, veronpalautukset, julkiset raportit sekä muut tarvittavat kuukausiraportit. Tehokkailla integroinneilla Enfo varmistaa tietovirran eri järjestelmien välillä. Älykäs raportointi on Kirjanpidosta raportointiin -palvelun kiinnostavin ominaisuus. Lisäksi Enfo kehittää ja automatisoi aktiivisesti julkista raportointia XBRL:n lisääntyneen käytön johdosta.

Yhteistyö Enfon kanssa

Kun annat taloushallinnon osittain tai kokonaan Enfon hoidettavaksi, saat yhteyshenkilön, joka vastaa ratkaisun hallinnasta ja kehityksestä. Tapaat yhteyshenkilön säännöllisesti, ja saat raportteja palvelun toiminnasta ja suorituskyvystä. Palvelumme ovat skaalautuvia ja modulaarisia, mikä takaa suuren joustavuuden sinulle ja organisaatiollesi.
Enfon henkilöstöä jatkokoulutetaan järjestelmällisesti, jotta sillä on aina uusin tietämys taloushallinnosta ja sovelluksista. Asiakaspalvelumme toimii paikallisesti ja puhuu kieltäsi.

Yksi Enfo, monia etuja

Enfo on digitaaliseen dimensioon erikoistunut konsultointiyritys, jossa työskentelee 1 000 erikoisasiantuntijaa usealla eri osaamisalueella. Teemme asiantuntija-aloillamme rajat ylittävää yhteistyötä, joten tarvittaessa käytössäsi on Enfon koko osaaminen. Enfon tapa toimia ja auttaa sinua asiakkaana pohjustaa tietä erittäin hyvälle ja pitkäkestoiselle yhteistyölle.

Business Intelligence

Enfon liiketoimintatiedon hallintapalvelujen (Business Intelligence, BI) avulla saat kristallinkirkkaan kuvan senhetkisestä taloudellisesta tilasta, mikä auttaa tekemään parempia päätöksiä, jotka vaikuttavat positiivisesti tulevaisuuteen. Lue lisää Business Intelligence -ratkaisuistamme täältä:

Lue lisää, kuinka Enfo auttoi Greenfoodia Business Intelligencen avulla:
http://www.enfogroup.com/Customers/Greenfood

Case SRV: automatisointi ja ulkoistaminen tuovat merkittäviä säästöjä

TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet