Lisenssipalvelut

Lisenssipalvelut

Lisenssipalveluiden avulla voidaan varmistua siitä, että yrityksen käytössä olevat ohjelmistot ovat optimaalisesti jaeltuna käyttäjille. Perinteinen ohjelmistojakelu jossa työasemiin kiinteästi tehdyt asennukset ovat väistyneet pilvipalveluiden kautta käytettävien ohjelmistojen tieltä. Samalla kun käyttäjien ohjelmistoihin pääsy on helpottunut, yrityksille ohjelmisto-omaisuuden hallinta on muuttunut hankalasti hallittavaksi ja nopeatempoiseksi.

TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet

Optimoitu lisenssihallinta takaa, että yrityksen käytössä olevat ohjelmistot ovat kohdennettuna oikeille henkilöille ja heidän saatavillaan ovat ohjelmistot joita he työssään tarvitsevat. Samalla vältetään riskitekijät, kuten virukset tai versiohallintaan liittyvät ongelmat, joita käyttäjien itse luvattomasti asentamat ohjelmistot saattavat työskentelyvälineille aiheuttaa.

Ohjelmistolisenssit ovat välttämättömiä hankintoja nykyisten tietoteknisten välineiden hyödyntämiseksi moderneissa mobiileissa työympäristöissä. Keskittämällä kaiken lisenssihallinnan Enfolle säästetään paitsi aikaa myös rahaa, kun asiaan omistautunut kumppani ottaa vastuulleen lisenssien voimassaolon valvonnan, optimoinnin ja käyttöasteen seurannan. Optimoidun lisenssihallinnan avulla IT organisaatiot pääsevät nauttimaan yksinkertaisesta ostoprosessista, jonka lisäksi saatavilla on teknistä tukea hankittujen järjestelmien ylläpitoon ja käyttöönottoon.