Liiketoimintasovell usten hallinta luo arvoa

Managed Business Applications

Liiketoimintalähtöisellä ohjelmisto- ja sovelluskehityksellä luodaan lisäarvoa, joka konkretisoituu sovellusten käyttöönottovaiheessa ja niiden päivittäisessä hyödyntämisessä. Sovelluksen tuoma lisäarvo perustuu toisin sanoen siihen, kuinka hyvin sovellus tukee ja edistää liiketoimintaa. Käytännössä lisäarvon tulisi näkyä sovelluksen onnistuneena käyttöönottona, siitä saatavana päivittäisenä hyötynä ja jatkuvina tukipalveluina.

Sovellukset ovat osa monimutkaista rakennetta, jonka muita osa-alueita ovat liiketoimintaprosessit, loppukäyttäjät, palvelimet, verkot, tietokannat, väliohjelmistot ja integraatiotekniikat. Yleensä yritykset vastaavat rakenteen toiminnan hallinnasta mutta eivät koordinoi sitä liiketoimintasovellusten näkökulmasta.

Liiketoimintaympäristön muuttuminen edellyttää yleensä muutosten tekemistä liiketoiminnan tukisovelluksiin ja niiden taustalla olevaan tekniikkaan ja hallintaan. Jotta sovellusmuutokset saadaan toteutettua nopeasti ja tehokkaasti vaarantamatta tietoturvaa, eheyttä ja käytettävyyttä, käytössä on oltava tarkkaan määritelty sovellushallintajärjestelmä.

Useiden vuosien kokemuksensa pohjalta Enfo tarjoaa aivan uudenlaisen ratkaisun sovelluskannan hallintaan. Ratkaisu sisältää sovellushallinnan ylläpidon, kehittämisen ja toteutuksen, ja siinä yhdistyvät kaikki sovellushallintaympäristön osa-alueet yleisistä hallintatehtävistä useiden toimijoiden ja palveluntarjoajien ympäristön koordinointiin.
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet