364

Mastertietojen hallinta tarjoaa yhteisen pohjan päätöksenteolle

Master Data Management

Data, tilastot, arvot. Digitaalisessa dimensiossa pystyt keräämään, lajittelemaan ja analysoimaan yrityksesi päätöksenteossa tarvittavaa informaatiota paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Informaation hallinnassa avain menestykseen on se, miten luodaan yhteinen pohja tiedon yhdistelyyn – tämä avain on Mastertietojen hallinta (Master Data Management, MDM).

Mastertieto koostuu joukosta tunnisteita, jotka kuvaavat organisaatiosi ydinosia, kuten asiakkaita, komponentteja, toimittajia, toimipaikkoja ja tuotteita. MDM on metologia, joka tunnistaa kriittisen tiedon ja mahdollistaa yrityksesi yhdistä kaiken kriittisen tiedon yhteen lähteeseen. Tehokas MDM tukee päätöksentekoa tarjoamalla luotettavaa tietoa organisaatiosi kaikille eri tasoille.

Enfo tarjoaa MDM-ratkaisuja, jotka tukevat organisaatiosi ketteriä liiketoimintaprosesseja. Koska ymmärrämme ja käsittelemme MDM:a kokonaisuutena, pystymme tarjoamaan MDM-palveluita aina mastertietostrategiasta, -arkkitehtuurista ja -kehityksesta tiedon hallintaan, tiedon laadun hallintaan ja tiedon koneelliseen puhdistamiseen.


Mastertiedon hallinnassa tavoitteemme on harmonisoida organisaation eri prosesseille yhteisiä perustietoja yhteisten yritystasoisten määritelmien pohjalta. Prosessi kanssamme alkaa yhteisen MDM-vision ja yhteistyön laajuuden määrittelyllä. Kun MDM-prosessi on luotu, se tuottaa yhtenevää informaatiota kaikkiin asianmukaisiin järjestelmiin ja prosesseihin ja toimii yhteisenä hallintaprosessina mastertiedon luomiselle, käytölle, päivittämiselle ja poistamiselle.


TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet