Mastertietojen hallinta tarjoaa yhteisen pohjan päätöksenteolle

Master Data Management

Master data on liiketoiminnan tukirakenteista yksi tärkeimmistä. Jotta mittaristot, KPI:t ja arvot ovat yhtenäisiä ja luotettavia, osilla täytyy olla yhteinen perusta. Master datalla tarkoitetaan tavallisimmin tietoa asiakkaista, komponenteista, jakelijoista, sivustosta tai vastaavista.

Master data koostuu joukosta tunnisteita, jotka kuvaavat organisaatiosi ydinosia, kuten asiakkaita, komponentteja, toimittajia, toimipaikkoja ja tuotteita. MDM on metodologia, joka tunnistaa kriittisen tiedon ja mahdollistaa kaiken kriittisen tiedon yhdistämisen yhteen lähteeseen. Tehokas MDM tukee päätöksentekoa tarjoamalla luotettavaa tietoa organisaatiosi kaikille eri tasoille.

Enfo tarjoaa MDM-ratkaisuja, jotka tukevat organisaatiosi ketteriä liiketoimintaprosesseja. Koska ymmärrämme ja käsittelemme master datan hallintaa kokonaisuutena, pystymme tarjoamaan MDM-palveluita aina master datastrategiasta, -arkkitehtuurista ja -kehityksestä tiedon hallintaan, tiedon laadun hallintaan ja tiedon koneelliseen puhdistamiseen.

Mastertiedon hallinnassa tavoitteemme on harmonisoida organisaation eri prosesseille yhteisiä perustietoja yhteisten yritystasoisten määritelmien pohjalta. Prosessi kanssamme alkaa yhteisen MDM-vision ja yhteistyön laajuuden määrittelyllä. Kun MDM-prosessi on luotu, se tuottaa yhtenevää informaatiota kaikkiin asianmukaisiin järjestelmiin ja prosesseihin ja toimii yhteisenä hallintaprosessina master datan luomiselle, käytölle, päivittämiselle ja poistamiselle.

EU:n GDPR tietosuoja-asetuksen myötä henkilötietojen käsittely ja sitä kautta master datan hallinta ovat nousseet myös ylimmänjohdon kiinnostuksenkohteiden alle. 

TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet