364

ASIAKASKOKEMUKSEN KEHITTÄMINEN LUO KILPAILUETUA SÄHKÖYHTIÖLLE

New Energy Customer Experience

Asiakkaiden tyytyväisyys ja heidän kokemuksensa ovat usein tärkeitä tavoitteita, mutta tutkimusten perusteella vain harva sähköyhtiö pyrkii hyödyntämään oppimaansa käytännössä. Asiakaskokemuksen hallinta ja kehitys ovat yritykselle entistä arvokkaampia, sillä positiivinen asiakaskokemus on osa asiakastyytyväisyyttä, joka sitouttaa asiakkaan suhteeseen ja vuorovaikutukseen yrityksen kanssa. Lopulta asiakaskokemus on yksi yrityksen merkittävimpiä kilpailukeinoja alati kiihtyvässä markkinatilanteessa.

TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet

Asiakastiedon jalostamisen ja analysoinnin avulla asiakaskokemusta voidaan parantaa kohdennetulla viestinnällä ja tarjoomalla eri palvelukanavissa. Kuitenkin ennen kuin laajempaa asiakasymmärrystä on mahdollista rakentaa, täytyvät perustiedot asiakkaasta olla kunnossa. Enfon tarjoamien työkalujen avulla yrityksen asiakkaiden kontaktitiedot päivitetään säännöllisesti.

Seuraavaksi Enfon sähköyhtiöspesifin segmentointipalvelun avulla tunnistetaan, millaisia sähköyhtiön asiakkaat ovat ja millaisia tarpeita heillä on. Tätä tietoa käytetään asiakasmassaan ja tunnistetaan potentiaaliset asiakkaat eri palveluille, esimerkiksi ilmanlämpöpumpuille, vihreälle sähkölle, sähköauton latauspisteille tai kysyntäjoustotuotteille. Kaikki asiakkaat ovat yksilöitä, miksi siis käsitellä heitä toistensa kopioina. 

Tunnistamisen jälkeen asiakkaat tavoitetaan kohdennetulla viestintäkampanjalla, joka räätälöidään maksimoimaan kyseisen segmentin huomion saaminen. Enfon kokemuksen perusteella kohdennettu viestintä on yli kaksi kertaa tehokkaampaa kuin kohdentamaton massamarkkinointi. Asiakkaasta saadaan myös asuinpaikan perusteella demografista lisätietoa, joka mahdollistaa esimerkiksi kohdennetun markkinoinnin aluekohtaisesti.

Hyvä asiakaskokemus ei synny sattumalta

Asiakkaiden tunteminen hyödyntää liiketoiminnan kasvattamista monesta eri näkökulmasta. Kun tunnet asiakkaasi paremmin, voit tarjota heille juuri niitä tuotteita ja palveluita, joita he oikeasti tarvitsevat. Parhaimmillaan asiakkaasi saa huomattavaa lisäarvoa siksi, että yrityksesi pystyi tarjoamaan jotain sellaista, minkä asiakas ei tiennyt ratkaisevan hänen ongelmaansa tai täyttämään hänen piilevää tarvettaan. 

Kohdennetulla markkinoinnilla tavoitat potentiaaliset asiakkaat kustannustehokkaasti. Asiakkaalle voidaan tarjota hänen tarvitsemansa tieto kohdennetusti ja optimoidaan asiakaskokemus jo tarjontavaiheessa. Tieto mahdollistaa entistä paremmin kohdennettavat, ajankohtaiset ja yksilöidyt asiakasviestit ja tarjoukset. 

Tuntemalla asiakkaan lähtökohdat ja elämäntilanteen pääset sisään siihen, miten asiakkaan ostoprosessit syntyvät ja miten he käyttävät rahaa. Tältä pohjalta voit muuttaa tarvittaessa omia prosessejasi sellaisiksi, että ne ovat helposti lähestyttäviä ja tukevat asiakkaan ostopäätöstä.

Työkaluja asiakaskokemuksen hallintaan

Enfo tarjoaa palvelukokonaisuuden, joka auttaa sähköyhtiötä löytämään tarvittavan asiakastiedon, analysoimaan sen ja hyödyntämään sitä niin että pääsette asiakassuhteissanne uudelle tasolle. Autamme sähköyhtiötä tutustumaan asiakkaaseen syvemmällä tasolla, jolloin pystytte hyödyntämään ymmärrystä uusien palveluiden ja parempien toimintamallien luomiseen.

Kehitä myyntisi massamarkkinoinnista räätälöityihin ja mitattaviin täsmäiskuihin – ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Lue lisää asiasta blogeistamme. www.enfo.fi/Articles/Blog-Posts/Suomi/Miksi-et-tunne-parasta-ystavaasi