Prosessi

Service & Asset Management

Prosessiin kuuluvat tuotteet ja palvelut, joilla kartoitetaan asiakkaan toiminnan prosessit ja organisaatiot. Tavoitteena on saada aikaan tunnistettu prosessi/nykytilanne parannustyön pohjaksi, poistaa vaihtelut ja luoda tehokkaita prosesseja/oprganisaatioita, joiden tavoitteena on "tehdä oikein tekemisestä helppoa" ja "oikein minulta". Tunnemme kunnossapidon, laadun, parannustyön ja uushankinnan prosessit ja voimme esittää parhaiden käytäntöjen mukaisia prosesseja, jotka muokkaamme toimintaanne ja edellytyksiinne sopiviksi.

Prosessikartoitus

Jos emme tunne prosessia entuudestaan, meidän on muodostettava kuva toiminnasta. Siinä käytämme prosessikartoitusta prosessien tunnistamiseen. Jos prosessi on meille tuttu, hyödynnämme parhaita käytäntöjämme, jotka on laadittu pitkän montaa eri alaa koskevan kokemuksemme perusteella. Prosessikartoituksen tavoitteita ovat:

 • työtapojen nykytilanteen selvittäminen
 • vahvuuksien tunnistaminen
 • kehitysmahdollisuuksien tunnistaminen
 • standardoitujen työtapojen perustan laatiminen

Arvovirta

Tuotannossa käytämme arvovirtaa järjestelmänne kehityspotentiaalia sisältävien kohteiden kartoittamiseen, tunnistamiseen ja sopimisen sekä tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavan kehityssuunnitelman laatimiseen. Tavoite:

 • asiakkaan arvovirran kartoittaminen
 • tappioiden ja hävikkikohtien tunnistaminen
 • asiakkaan arvovirran analysointi
 • faktoihin ja todellisin tarpeisiin perustuvan kehityssuunnitelman laatiminen

Auditointi

Kartoittamalla organisaatiosi kyky toteuttaa prosessejaan saadaan kuva nykyisestä tilanteesta, jonka pohjalta voi määritellä halutun tavoitteen Auditoinnin tavoite:

 • kartoittaa organisaation valmiudet
 • muodostaa yhteinen kuva nykytilanteesta
 • muodostaa yhteinen kuva tavoitetilanteesta
 • laatia toimintasuunnitelma, jonka avulla tavoitetilanne saavutetaan

Standardointi

Standardoinnilla toimintasi voidaan yhdenmukaistaa ja sen laatu voidaan varmistaa. Samalla se luo pohjan jatkuville parannuksille. Jos prosessi on meille tuttu, voimme hyödyntää standardoituja parhaiden käytäntöjen mukaisia ratkaisujamme, jotka mahdollistavat toimintanne tehokkaan standardoinnin. Prosessi standardoidaan siten, että kysymykset MITÄ, KUKA, MILLOIN ja MITEN käydään läpi ja laaditaan tukijärjestelmien käsittelyohjeet, joissa kerrotaan, miten niitä tulee hyödyntää. Standardoinnin tavoite:

 • muodostaa halutut yksiköt ja systematiikka
 • luoda "oikein minulta sinulle" -toimintamalli
 • parhaiden käytäntöjen mukaiset ratkaisut
 • sovitettu sinun valmiuksiisi ja tarpeisiisi.

ota yhteyttä

Valdation:
* Etunimi:
* Sukunimi:
Yritys:
Puhelinnumero:
* Sähköposti:
Maa:
* Viesti:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet