Aloitussalkku fiksumpaan ylläpitoon

Valmistavan teollisuuden prosessit tuottavat valtavan määrän dataa, mutta vain harvoissa organisaatioissa dataa kerätään ja vielä harvemmissa sitä pystytään hyödyntämään. Usean yrityksen tavoittelema ennakoiva huolto perustuu juuri datan hyödyntämiseen, kun laitteista kerätyn datan avulla voidaan määritellä milloin laitteita tuolisi huoltaa niiden todellisten huoltotarpeiden perusteella. Tällöin on mahdollista siirtyä kalenteripohjaisista vuosi- tai kuukausihuolloista, tapaan, jossa huollot toteutetaan, kun niille on tarvetta. Lisäksi kaluston uusinta on mahdollista toteuttaa silloin, kun se on aidosti tarpeellista. Ennakoivalla huollolla voidaan välttyä kriittisiltä tuotantokatkoilta, jotka usein tulevat yrityksille kalliiksi. Lisäksi huoltotoimenpiteet ja -resurssit voidaan tehokkaammin allokoida sinne, missä niille on todellista tarvetta.

TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet

Monet yritykset ovat tietotoisia mahdollisuuksista, joita tuotantolinjojen tiedonkeruulla voidaan saavuttaa, mutta eivät ole varmoja mistä aloittaa. Enfon Smart Maintenance aloituspaketti on kirjaimellisesti aloitussalkku, joka sisältää yleisimpiä antureita joiden avulla voidaan seurata tuotantolinjan koneiden toimintaa, kuten esim. lämpötilaa, ääntä ja värinää. Pakettiin kuuluva teollisuus-PC esikäsittelee anturitiedot ja lähettää ne pakettiin kuuluvan mobiilidatayhteyden kautta pilvipalveluun talletusta ja analytiikkaa varten. Kaikki tarvittava on pakattu kompaktiin laukkuun, joten ratkaisu saadaan käyttöön nopeasti.

Yhdessä asiakkaan kanssa valitaan ja rajataan tarkasti aloituspaketin käyttötarkoitus, jotta tuloksia saadaan sovitussa aikataulussa. Smart Maintenance on pienen kynnyksen kustannustehokas ratkaisu, jolla on helppo päästä alkuun tuotantolinjan tiedonkeruun kanssa . Jo muutamassa viikossa saadaan tuloksia ja suuntaviivoja siitä, miten kehittää ratkaisua eteenpäin. 

Datan keräämisen ohella luodaan lisäarvoa, kun dataa jalostetaan, sekä eri lähteistä tulevaa dataa yhdistellään. Tässä me Enfossa olemmekin juuri parhaillamme, sillä meillä on kattavaa osaamista eri tietojärjestelmien integroinnista ja tietojen yhdistelystä analytiikan tarpeisiin. Kun tähän kyvykkyyteen lisätään vielä ennakoiva analytiikka sekä koneoppiminen, joiden avulla voidaan hahmottaa täysin uusia syyseuraussuhteita.