TEKOÄLY - HUOMINEN TÄÄLLÄ JO NYT!

AI - tekoäly palveluna

Termillä AI, Artificial Intelligence, tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa kone saadaan jäljittelemään ihmisen toimintaa tai kykyä jossain spesifissä tehtävässä. Paljon huomiota herättänyt sovellus tästä on esimerkiksi itse ajava auto, mutta käytännössä sovelluskohteita on rajattomasti.

Tekoälyn ytimessä on koneoppiminen, jossa matemaattista (koneoppimis)mallia opetetaan käytössä olevalla datalla. Näin luodaan esimerkiksi ennusteita, hälytyksiä ja luokitteluja. Meneillään olevassa ensimmäisessä aallossa suurin osa sovelluksista liittyy asioiden automatisointiin ja ihmistyön vähentämiseen ja helpottamiseen. Näillä menetelmillä on mahdollisuus tehostaa ja optimoida liiketoimintaprosesseja huomattavasti. Koneoppimista voidaan hyödyntää kaikkialla, missä on dataa saatavilla. Seuraavissa aalloissa teknologiaa tullaan hyödyntämään toimintamallien isompaan muutokseen ja innovaatioiden kautta syntyviin yhteiskunnallisiin uudistuksiin.

 

AI-ratkaisuja toteuttaessa on olennaista huomioida seuraavat vaiheet:

 

  • Datan keruu
  • Datan yhdistely, siivoaminen ja varastointi
  • Analyysimallin rakentaminen ja opettaminen
  • Sovelluksen vieminen tuotantoon
  • Jatkuva informaatiovirta ja mallin automaattinen, toistuva opettaminen paremmaksi

 

Enfolla on paljon kokemuksia sekä kertaluonteisista Machine Learning -malleista että jatkuvan tietovirran osana olevista reaaliaikaisista AI-sovelluksista. Olemme valmiit auttamaan yritystänne alkuun omalla AI-polullanne tai tuotannollistamaan ideoimianne AI-sovelluksia. Ota rohkeasti yhteyttä!

AI 24/7 Automatisoi liiketoimintasi tekoälyn avulla

OTA YHTEYTTÄ

Tommi Salmi

Vice President, Information management, AI & Analytics

PUHELIN

+358 40 555 4440

TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Palvelut