DIGITAALINEN TYÖELÄMÄ HOUKUTTELEE TULEVAISUUDEN OSAAJIA

Worklife

Ennen tietotekniikka oli vain tekniikkaa, mutta ne ajat ovat ohi. Nyt tietotekniikalla on keskeinen osa arvon luomisessa, tuotteiden ja palvelujen toimittamisessa ja yrityksesi koko liiketoiminnassa. Siirrä organisaatiosi työtavat digitaaliseen dimensioon, ja tee se alusta asti kestävästi ja oikein. Nykypäivän ja tulevaisuuden työntekijät eivät tyydy eilisen ratkaisuihin.
Digitalisaatio muuttaa tulevaisuuden työpaikkoja, kun manuaalisia prosesseja automatisoidaan uusien työkalujen ja prosessien avulla. Teknologia sinänsä ei tuota lisäarvoa. Sen sijaan lisäarvoa syntyy, kun organisaatio tekee parempaa tulosta parantamalla prosessejaan sekä työntekijöidensä sitoutumista ja tuottavuutta. Tietotekniikan on luotava ympäristöjä, jotka lisäävät tuottavuutta, yhteistyötä ja luovuutta. Samalla tietotekniikan on autettava organisaatiota muuttumaan ketterämmäksi ja eteenpäin katsovaksi. Ketterä kehitys ja arvon luominen edellyttävät vahvan luotettavaa tietoteknistä perustaa.

Digitaaliseen vallankumoukseen sopeutuminen edellyttää muutosta koko organisaatiolta. Jos johto ei ota tässä ohjia käsiinsä, työntekijät tekevät sen – usein yksinomaan omien mielipiteidensä ja mieltymystensä perusteella. Jokaisen on oltava valmis muutokseen – myös sinun, oletpa sitten tietohallintojohtaja, talousjohtaja tai toimitusjohtaja.

Innovaatioilla kohti visiota

Digitaalisella dimensiossa käytetään uusia yhteistyötapoja, kommunikoidaan entistä useamman kanavan välityksellä ja jaetaan sekä tallennetaan tietoa useisiin paikkoihin, joko pilveen tai paikallisesti. Liiketoiminnan suuntaa on tarkasteltava uusin silmin, ikään kuin digitaalisten silmälasien läpi. Pitkän aikavälin kannattava kehitys edellyttää liiketoimintamallien arviointia ja organisaation tiimien ja toimintatapojen muuttamista. Tätä tarkastelua varten tarvitset kartan sekä strategian, joka kattaa sekä tekniset että lisäarvoa tuottavat prosessin osat. Enfo auttaa organisaatioita näkemään kokonaiskuvan ja ymmärtämään, miten organisaation kulttuuria ja työprosesseja voidaan parantaa innovaatioiden vauhdittamiseksi ja vision toteuttamiseksi.

Tärkeintä on ymmärtää, että sovellus tai laite ei sinänsä ratkaise ongelmia eikä tuota lisäarvoa. Sovellukset ja laitteet on hyväksyttävä, niitä on käytettävä tehokkaasti tuottavuudesta tinkimättä, ja ne on sulautettava täysin siihen, mitä me kutsumme työelämäksi. Tämä puolestaan edellyttää pitkän aikavälin strategista missiota, jota me kutsumme oppimismatkaksi.

OTA YHTEYTTÄ

Sanna Mari Alppivuori

SVP, Sales Finland

PUHELIN

+358 50 4446 995

TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Palvelut