DATAVIRTOJEN HALLINTA, TIEDON JALOSTUS, ANALYSOINTI JA JÄRKEVÄ KÄYTTÖ

KOKONAISUUKSIEN HALLINTA

VANKKA LUOTTO PILVEEN

YHDESSÄ JA VÄLITTÄEN