SOVELLUSTEN KOKO POTENTIAALI KÄYTTÖÖN LIIKETOIMINNAN TUKEMISEKSI

Applications

Vaikka sovellukset ja ohjelmat ovat yleensä varsin tehokkaita, käyttäjät ja yritykset eivät monestikaan hyödynnä ohjelmiaan täydellä teholla. Jotta saisit sovellusten koko potentiaalin käyttöön ja tuottamaan yrityksellesi lisäarvoa, yrityksellä kannattaa olla sovellusten ja ohjelmien hallintasuunnitelma.

Maailma muuttuu ja liiketoimintaympäristöt sen mukana. Suuntaa yhtenään vaihtavat tekniikan megatrendit ovat samanaikaisesti uhka ja mahdollisuus. Jos tavoitteena on selviytyminen, sopeutuminen muutoksiin riittää. Mutta jos tahdot pitää ohjakset omissa käsissäsi ja saada liiketoimintasi kukoistamaan, liiketoimintaa tukevia sovelluksia täytyy kehittää ja hallita proaktiivisesti.

 

Tietohallinnossa on ymmärrettävä liiketoiminnan kilpailukykyyn liittyvät haasteet ja pystyttävä kehittämään palveluja nopeasti yrityksen ydintoimintojen jatkuvuutta vaarantamatta.

 

Joustava ja dynaaminen digitaalinen kehitys mahdollistaa digitaalisen dimension tarjoamien kilpailuetujen hyödyntämisen. Jäsennelty ja luotettava sovellusten hallinta takaa, etteivät muutokset heikennä liiketoiminnan arvoa.

 

Liiketoimintasovelluksen koko elinkaaren hallitseminen tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia lisätä liiketoiminnan arvoa. Sovellusten kehittäminen etenee kolmiportaisesti:


  • Suunnittele.
  • Kehitä.
  • Hyödynnä joustavasti (sovellus sopeutuu muuttuvaan toimintaympäristöön).

Sovelluskartoitus löytää kehityskohteet

Sovellusten koko potentiaalia voidaan hyödyntää vain, jos sovellukset ovat yrityksellesi merkityksellisiä. Sovelluskartoituksessa selvitetään yrityksesi nykyhetki ja löydetään mahdolliset kehityskohteet. Lisäksi kartoituksessa saadaan kokonaiskuva sovellusten käytöstä ja kytköksistä toisiinsa. Kokonaiskuvasta on helppo hahmottaa, miten sovelluksia voi hallinnoida tehokkaasti ja kustannuksia pienentäen.

Järjestelmällinen sovellustenhallinta on jatkuva prosessi, joka takaa, että sovellusten ominaisuudet ja tiedot palvelevat yrityksesi toimintaa ja auttavat tavoitteiden saavuttamisessa.

Sovellusten koko elinkaaren kattavalla hallinnalla Enfo voi taata keskeytyksettömän palvelun, jatkuvaa tukea, ajantasaiset päivitykset ja yhteensopivat järjestelmät. Näin sovellukset ovat aina käyttäjien ja yrityksen kannalta tehokkaasti käytössä ja käytettävissä.

OTA YHTEYTTÄ

Sanna Mari Alppivuori

SVP, Sales Finland

PUHELIN

+358 50 4446 995

TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Palvelut