ACTIVE DIRECTORY HEALTH CHECK

Active Directory Health Check

Tunnista Active Directory -infrastruktuurissa ja toimintaprosesseissa olevat haavoittuvuudet ennen kuin ne vaikuttavat liiketoimintaasi. Paranna ympäristösi valmiusaikaa ja pienennä ylläpitokustannuksia.
Active Directory Health Check on palvelu, jonka avulla voidaan varmistaa yhden tai useamman Active Directory -ympäristön ja siihen liittyvien komponenttien nykytilanne. Se on helppo tapa saada asiantuntija-arvio, laatua koskeva lausunto sekä tietoa mahdollisista Active Directory -ympäristön ongelmista ja apua niiden korjaamiseen.
 
Ennen ympäristöön tehtäviä suuria muutoksia (esimerkiksi päivitykset tai uuden teknologian käyttöönotto) on suositeltavaa suorittaa Active Directory Health Check, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä. 
 
Active Directory on IT-ympäristön keskeinen komponentti sekä Windows-pohjaisen verkoston tunnistautumisen, turvallisuuden ja hallinnoinnin peruselementti.  Virheelliset käyttöluvat sekä kirjautumis- ja järjestelmäongelmat voivat johtua väärin tai puutteellisesti konfiguroidusta ympäristöstä. Ongelmat voivat johtua myös järjestelmäpäivityksistä ja niitä voi olla mahdoton tunnistaa ilman etukäteen tehtävää tarkistusta. Jos näihin ongelmiin ei puututa, ne voivat häiritä liiketoimintaa ja aiheuttaa vakavia vaurioita.
Active Directory on yhä useampien liiketoiminnan toiminnallisuuksien kulmakivi. Active Directoryn varassa olevien toiminnallisuuksien ja turvallisuustekijöiden määrä kasvaa vuosi vuodelta.
 
On suositeltavaa varmistaa Active Directoryn moitteeton toiminta terveystarkastuksella kerran vuodessa ja ennen suuria päivityksiä tai uuden teknologian käyttöönottoa.
 
Terveystarkastus voi toimia myös auditointina, jossa ulkopuolinen kumppani tarkistaa laadun ja antaa objektiivisen raportin mahdollisten IT-investointien tarpeesta. Sen avulla voidaan myös tutkia, mistä tekniset ongelmat johtuvat.

Näin se tehdään

Seitsemän työpäivän kuluessa toimeksiannosta Enfo toimittaa raportin löydöksistä sekä seuraavat asiakirjat:

1) Tiivistelmä 
Selkeä ja kattava yleiskatsaus Active Directoryn terveydentilasta, suunnattu yrityksen johdolle.

2) Tekninen raportti
Yksityiskohtainen luettelo teknisistä löydöksistä, niiden vaikutuksista ja suositeltavista toimenpiteistä.

3) Etenemissuunnitelma
Toimintasuunnitelma, jossa löydökset on luokiteltu ja asetettu kiireellisyysjärjestykseen ja johon on koottu suositeltavat toimenpiteet Active Directoryn terveydentilan parantamiseksi.

4) Yhteenveto
Valtuutettu asiantuntija käy löydökset läpi ja tarjoaa osaamistaan tunnistettujen ongelmien ratkaisemiseksi.  


Kun Active Directory Health Check on suoritettu ja mahdolliset ongelmat tunnistettu, voit luottaa siihen, että Active Directory -ympäristön mahdollisia ongelmia estetään jo ennalta tarpeellisin toimenpitein. 

keskeiset aihealueet

 • Active Directoryn replikaatio
 • Active Directoryn topologia ja aliverkko
 • SYSVOL/ryhmäkäytännöt
 • Nimenselvitys (DNS & WINS)
 • Toimialueen ohjauskoneen terveys
 • Käyttöjärjestelmän tuki ja konfiguraatio
 • Turvallisuuspäivitykset
 • Varmuuskopioinnin asetukset
 • Aika-asetukset
 • Active Directoryn tietokanta
 • Tilitiedot
 • Tunnisteiden koko
 • Etuoikeutetut tilit
 • Exchange-palvelin – AD:n käyttöaste

OTA YHTEYTTÄ

Sanna Mari Alppivuori

SVP, Sales Finland

PUHELIN

+358 50 4446 995

TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Palvelut