Kari Salmi, Enfo

Uratarinoita helmikuuta 17, 2017

Onnistuneeseen muutokseen tarvitaan yhteistyötä

Miten organisaatio saadaan toimimaan yhteisten toimintaperiaatteiden mukaan? Enfon CIO Officen Head of Business Applications, Kari Salmi, kertoo Enfon tietohallinnon näkökulmasta.

Enfo kasvaa kovaa vauhtia. Yhtiö on ostanut sekä suomalaisia että ruotsalaisia yrityksiä, jotka ovat tuoneet Enfoon laaja-alaista osaamista erilaisilta erikoisosaamisalueilta. Pohjoismainen yritys, jossa työskentelee yli 1 000 asiantuntijaa, pitää sisällään muun muassa lukuisia eri tiimejä, osastoja, liiketoiminta-alueita ja toimintoja.

Enfon tietohallinto, CIO Office, toimii Pohjoismaisella tasolla. Tietohallinnon rooli läpi Enfon on yhtiön liiketoimintaa tukeva, mutta toisaalta sillä on myös tehtävä varmistaa koko yhtiön kannalta oikeista ja järkevistä toimenpiteistä sen sijaan, että yhtiön eri osissa luodaan yksittäisiä tietohallintoratkaisuja Enfon käyttöön. Muun muassa työtapojen, prosessien ja järjestelmien yhtenäistäminen ovat olleet mietinnässä.

Suuri osa Enfon kasvusta on saatu aikaan yritysostoin. Enfossa on siis ollut ikään kuin monta yritystä yhden ison yrityksen ja brändin alla.

“Tarvitsemme konsernitason toimintoja ja tiimejä, jotka huolehtivat pohjoismaisen yhtiön toimintatavoista ja siitä, että sovitut käytännöt ja ratkaisut saadaan jalkautettua läpi yhtiön. Tietohallinnon työpöydällä on muun muassa konsernitason tietohallinnon kehitystyötä, CRM:n yhtenäistämistä, business intelligence -järjestelmän kehittämistä sekä erilaisten palvelujen ja työkalujen käyttöönottoa. Meillä pitää olla yhteinen tapa tehdä töitä ja yhteiset järjestelmät, jotka takaavat muun muassa yhtenäisen datan saamista työn tuloksista,” Kari Salmi kertoo.

Kiitosta tietohallinnon muutosviestinnästä

Tietohallinto on yksi keskeisistä toiminnoista, joka vie Enfon uutta strategiaa eteenpäin. Toiminto vastaa Enfon konsernitason tietohallinnon käytäntöjen yhtenäistämisestä.

Enfon CIO Officen perustamisesta lähtien yksi toiminnan painopisteistä on ollut aktiivinen viestintä.

 

 

”Olemme miettineet tarkasti viestintämme tapoja, kanavia sekä sitä, mitä haluamme viestiä ja milloin. Kertominen siitä, että asioista ei olla vielä tehty päätöksiä, mutta prosessi etenee, on koettu arvokkaaksi. Näin ihmiset pysyvät kartalla muun muassa siitä, mitä tietohallinnossa tapahtuu ja mitä on tulossa. Keskeneräisistä ja epävarmoista asioista emme halua viestiä – se aiheuttaisi vain sekaannusta”, Salmi kiteyttää.

Tietohallinnon ja Kari Salmen tehtäviin kuuluu myös muutosten toteuttamista.

”Muutosten vastaanottaminen herättää usein tunteita henkilöstössä, mikä on täysin inhimillistä ja ymmärrettävää. Välillä muutosta odotetaan innoissaan ja välillä se ei ole lainkaan tervetullut uudistus. Kun kyse on tietojärjestelmistä, muutoksiin liittyy paljon loppukäyttäjiä koskevia asioita, kuten uuden oppimista. Muutosvastarintaa ja ennakkoluuloja ei pidä väheksyä. Kaikissa projekteissa on jätettävä aikaa sille, että ihmisiä kuunnellaan ja annetaan aikaa uuden omaksumiselle”, Salmi kertoo.

Salmen mukaan perinteiset projektimallit ovat hyvä työkalu muutosten läpiviemiseen. Huolellinen suunnittelu ja kokonaisuuden hahmottaminen ennen muutoksen aloittamista on erittäin tärkeää.

”Ensivaikutelman voi tehdä vain kerran. Asioiden korjaaminen jälkikäteen on aina hankalaa ja aikaavievää. Suoraan puhuminen saa yleensä asiat tapahtumaan nopeammin kuin toimiminen ilman avointa keskustelukulttuuria”, Salmi tiivistää.