Skip to main content

Kuva

Enfo Meeting
Blogi

AI vs. RPA

Sisältökappaleet

Text

Tekoäly (AI) ja ohjelmistorobotiikka (RPA) ovat olleet kaikkien huulilla viimeiset pari vuotta. Gartner on ennustanut, että AI:n vaikutus työpaikkojen määrään on ensin negatiivinen, mutta kääntyy ajan kuluessa positiiviseksi.

 

Väite on siinä mielessä ainakin alkuosaltaan uskottava, että ensi vaiheessa AI-sovelluksia hyödynnetään erityisesti "vanhan" toiminnan evoluutiomaiseen kehittämiseen RPA:n tavoin. Tekoälyn hyödyntämiskohteet ovat käytännössä rajattomat, siinä missä RPA lähes aina tähtää ihmistyön automatisoimiseen. Miten nämä kaksi sitten liittyvät toisiinsa?

RPA on tyhmä ja AI on älykäs. Tarkoitan tällä sitä, että RPA-työkaluihin ei ole ainakaan toistaiseksi upotettu syvällisempiä AI-ominaisuuksia. Ja miksi olisikaan, sillä RPA:n yksi idea on tehdä työkalulla lähes kaikkea, mitä ihminen tekee, kun taas AI-mallin opettaminen vaatii aina juuri tiettyä dataa ja tietyn käyttötapauksen. RPA:han on helppo toteuttaa ”if-then-else”-tyyppisiä rakenteita, mutta siihen on vaikeampi implementoida isoon datamassaan perustuvaa tilastollista päättelyä.

Koska RPA imitoi ihmisen toimintaa tietokoneella, olisi tietenkin loogista, että se kykenisi imitoimaan ihmisen päättelyä syvällisemmin kuin kohtuullisen yksinkertaisilla ehtorakenteilla. Tässä tekoäly tulee apuun, mutta ratkaisu implementoidaan yleensä RPA-ohjelmiston ulkopuolelle, esimerkiksi API/Rest-rajapinnaksi. Käyttökohteita tällaiselle ovat esimerkiksi ostolaskujen tiliöinti, tukipyyntöjen luokittelu ja vaikka tietyn tiedon poimiminen käsin kirjoitetulta lomakkeelta.

Olemme Enfolla toteuttaneet rajapinnan, johon voi lähettää esimerkiksi kuvatiedoston, pdf-dokumentin tai kirjoitettua tekstiä. Rajapinnan takana on opetettu malli, jonka avulla päätellään sisään lähetetystä aineistosta halutut tiedot. Nämä tiedot palautetaan oikeellisuustodennäköisyyksineen kutsuvalle taholle, esimerkiksi RPA-ohjelmistolle. RPA-ohjelmisto voi puolestaan hyödyntää paluuarvoja työnkulussaan, mikäli arvojen oikeellisuustodennäköisyys on riittävä. Kyseinen ratkaisu laajentaa RPA:n toimintamahdollisuuksia huomattavasti.

Vastakkainasettelu AI vs. RPA ei oikeastaan siis ole tarpeen vaan voisimme jopa laittaa termien väliin +-merkin. RPA-ratkaisuja voidaan jo aidosti parantaa ja tehostaa AI:n keinoin ja näemme tulevaisuudessa näitä yhteissovelluksia entistä enemmän.

Esimerkki: Enfo AI Classifier

Image

Enfo AI classifier

Text

Tommi Salmi
Vice President, Analytics & AI
 

 

RPA-ratkaisuja voidaan jo aidosti parantaa ja tehostaa AI:n keinoin.

Author

Tommi Salmi

Author's title

Vice President, Analytics & AI

Jaa