Skip to main content

Kuva

Image

IT-services Enfo
Blogi

Analytics -raportti Gartnerilta pohjoismaisesta näkökulmasta

Sisältökappaleet

Text

Gartnerin Analytics & Business Intelligence -vuosiraportti on julkaistu. Raportti sisältää tavanomaisen nelikentän, jossa 22 BI- ja analytiikkatoimijaa on jaettu neljänneksiin Niche Players, Challengers, Visionaries ja Leaders. Kaikki toimijat kilpailevat oman alansa johtajan asemasta.

Ennen kuin tarkastellaan eri toimijoiden asemoitumista tämän vuoden raportissa, on hyvä pohtia, mitä oikeastaan olemme arvioimassa, mitä BI & Analytics tänä päivänä merkitsee sekä mitä ominaisuuksia työkalulla pitää olla, jotta se pääsee markkinajohtajien neljännekseen. 

Hyvä visualisointi ei enää riitä.

Author

Jonas Wahlström

Author's title

Principal Consultant BI & Analytics

Text

Gartner uskoo, että työkalun visualisointiominaisuudet eivät ole enää kilpailuetu, vaan niistä on tullut vähimmäisvaatimus, jota käyttäjät odottavat työkalulta. Nykyään työkalu pystyy erottautumaan joukosta seuraavilla ominaisuuksilla:

  • Työkalu täyttää kattavasti organisaation raportointitarpeet. Organisaatiot kiinnittävät huomiota siihen, miten joustavuudestaan ja ketterän kehityksen menetelmistään tunnetut alustat pystyvät täyttämään tarpeen jäsennellymmästä raportoinnista, josta nykypäivänä usein huolehtivat vanhemmat BI-työkalut, kuten SAP (Business Objects), IBM (Cognos, esiversio 11) ja Microsoft (SSRS onprem).
  • Lisätty/parannettu analyysivalmius. Tällä Gartner tarkoittaa sitä, että alustassa hyödynnetään koneoppimista (ML) tai tekoälyä (AI), joiden avulla tuetaan käyttäjän työtä valmistelemalla tietoja analyysia varten. Vaihtoehtoisesti näiden tekniikoiden avulla voidaan tuottaa ehdotuksia ja vinkkejä, jotka auttavat käyttäjää ymmärtämään ja selittämään tietojoukosta tunnistettuja yhteyksiä.

Konsultointityössämme Enfolla olemme huomanneet, että asiakkaamme haluavat usein selvittää tarkkaan, miten eri alustat vastaavat heidän tarpeisiinsa niin raportoinnin kuin yksityiskohtaisten analyysienkin suhteen. He eivät niinkään usein ota esille koneoppimista, vaan se on asia, jonka me analyysikumppanina usein otamme puheeksi. 

Muuttumaton johtajanelikko

Microsoft (Power BI) on arvioinnissa säilyttänyt selkeän johtoasemansa ja suhteellisen etumatkan kilpailijoihin johtajien neljänneksessä. Tämä johtuu selkeästä ja julkisesta etenemissuunnitelmasta ja viikoittain päivitettävästä Power BI -palvelusta, jonka ansiosta kaikille käyttäjille toimitettiin saumattomasti satoja uusia ominaisuuksia vuoden 2019 aikana. Alkujaan Power BI oli oikeastaan pienen budjetin vaihtoehto muille johtaville alustoille ja kilpailikin sillä, että se oli tuotteena riittävän hyvä ja samanaikaisesti selkeästi kilpailijoitaan halvempi. Nykyään Power BI on edelleen hinnoittelumalliltaan houkutteleva, mutta siihen on myös lisätty maailmanluokan toimintoja, erityisesti jos hyödynnetään Power BI:n joustavia integrointeja Microsoftin muihin Office- ja Azure-palveluihin.

Image

Gartner

Text

Tableau on säilyttänyt asemansa ensiluokkaisen käyttökokemuksensa ansiosta. Gartner toteaa, että Tableau on yksinkertaisten tietojen visualisoinnin ja käsittelyn ratkaisuiden ansiosta kerännyt joukon uskollisia käyttäjiä, jotka toimivat alustan lähettiläinä. Historiallisesti Tableau on erottautunut kilpailijoistaan visualisointimahdollisuuksiensa avulla. Visualisointien yleinen taso on kuitenkin noussut merkittävästi viime vuosina, ja tältä osin välimatka onkin kaventunut aiemmasta. Salesforce osti Tableaun vuonna 2019, mikä luo epävarmuutta tuotteen tulevaisuuden suunnasta, sillä Salesforcella on jo oma Analytics-työkalunsa (Einstein). Onkin jännittävää seurata, mitä tuleman pitää! 

Kuten moni tietääkin, Qlik on voimakkaasti esillä Pohjoismaissa. Se erottuu kilpailijoistaan ennen kaikkea assosiatiivisen moottorinsa ansiosta. Sen avulla käyttäjät voivat yhdistää ja analysoida tietoja ilman kyselypohjaisen työkalun aiheuttamia rajoituksia. Tämä on ollut Qlikin tunnusmerkki viimeiset 20 vuotta. Attunityn osto on tuonut mukanaan vahvistuksia integraatio- ja tiedonkäsittelyominaisuuksiin, mutta toistaiseksi Attunity on säilytetty erillisenä tuotteena. 

Qlik panostaa voimakkaasti tekoälyyn, koneoppimiseen ja tietojen hyödyntämisen kyvykkyyteen (datalukutaito). Qlikin Akilleen kantapää on vuorovaikutus QlikView- ja Qlik Sense -palveluiden kanssa. Gartner raportoi vuosi toisensa jälkeen käyttäjien kokemuksista epäselvien ja hieman hankalien QlikView- ja Qlik Sense -palveluiden parissa. Lisäksi Gartner raportoi, että Qlik on alkanut menettää asemaansa markkinoilla. Toiveissa on, että vuoden 2020 aikana saamme nähdä jännittäviä uutuuksia Qlikiltä, erityisesti palvelutarjonnan ja pilvipalveluiden saralla!

Thoughtspot on suhteellisen pieni toimija alalla, mutta se on onnistunut erottautumaan kilpailijoistaan hyödyntämällä hakusuuntautunutta lähestymistapaa analytiikkaan. Thoughtspotin myyntivaltti on se, että käyttäjän pitäisi pystyä tekemään hakuja sisäisistä tiedoista samaan tapaan kuin esimerkiksi Googlessa haetaan ulkoisia tietoja. Yhtiö on siis erikoistunut hakutoimintoihin ja suuren mittakaavan tekoälyyn. 

Gartnerin mukaan TIBCO Spotfire on toiminnallisuudeltaan ja tarjonnaltaan erittäin vahva ja kypsä tuote. 

Author

Jonas Wahlström

Author's title

Principal Consultant BI & Analytics

Text

Alusta toimii hyvin poikkeamien ja yhteyksien tunnistamiseen ja vertailevaan analyysiin ilman koodaustarvetta. Tämän lisäksi alustassa on Facebookin syötteen kaltainen käyttöliittymä, jonka kautta käyttäjä saa analyysiehdotuksia aiempien töiden perusteella. Näiden ominaisuuksien ansiosta alustan toiminta on hyvin reaaliaikaista. Thoughtspotia käytetään yleensä täydentävänä työkaluna muiden analyysialustojen rinnalla, joten sen markkinaosuus ja ekosysteemi ovat hyvin pieniä muihin markkinajohtajiin verrattuna.

Johtajaneljänneksen ulkopuolella kuplii

Looker on ensimmäistä kertaa luokiteltu haastajien (Challenger) neljännekseen. Se on iso askel, mutta tarkoittaa myös sitä, että alustan suorituskykyä arvioidaan tänä vuonna korkeammalla tasolla kuin aiemmin. Olemme Enfolla samaa mieltä tästä luokittelusta. Lookerista on tärkeintä tietää, että se toimii tietokantapohjaisesti eikä niinkään muistipohjaisesti kaikista johtajaneljännekseen luokitelluista poiketen. 

LookML muodostaa semanttisia tasoja, jotka pitävät sisällään kaikki pohjana olevan tietokannan suoritettavat liiketoimintasäännöt. Tämä rakennemalli on kuin luotu uuden sukupolven tietovarastoille, kuten Googlen BigQuerylle, Azuren Synapselle, Amazonin Redshiftille ja Athenalle. Nämä tietokannat, joita voidaan tarvittaessa myös laajentaa väliaikaisesti vastaamaan liiketoiminnan tarpeisiin, mahdollistavat paljon suuremman työkuorman kuin mitkään muistipohjaiset tuotteet. Google osti Lookerin vuoden 2019 aikana, todennäköisesti juuri sen vuoksi, että alusta toimii niin hyvin yhdessä Googlen BigQueryn kanssa. Me Enfossa uskomme, että Looker nousee vielä johtajaneljännekseen. Kysymys onkin, tapahtuuko se jo vuonna 2021 vai vasta myöhemmin.

Toinen alusta, joka on noussut ensimmäistä kertaa Challenger-neljännekseen, on TIBCO Spotfire. Gartnerin mukaan TIBCO on toiminnallisuudeltaan ja tarjonnaltaan erittäin vahva ja kypsä tuote, mutta se on jäänyt markkinoilla muiden jalkoihin. TIBCO:n vahvuuksia ovat sekä reaaliaikainen että maantieteellinen analyysi ja sellaiset analyysit, jotka voidaan luokitella Data Science -työksi. Alusta tukee Pythonia, R:ää ja kaikkia Statistica-toimintoja. Kaikki tämä on yhdistetty yhtenäiseen suunnitteluympäristöön. Enfon ja TIBCOn strategisen kumppanisopimuksen myötä Enfolla on jatkossa yksinoikeus TIBCO:n ratkaisujen jälleenmyyntiin Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Missä on Amazon?

Nelikentästä löytyvät alan jättiläiset: Microsoft, Google (Lookerin kautta), IBM, SAP ja Alibaba. Yksi kuitenkin puuttuu. Amazon on erittäin merkittävä toimija BI- ja Analytics-alalla AWS-palvelun ja erityisesti Amazon Redshiftin ansiosta. Amazonilla ei kuitenkaan vieläkään ole loppukäyttäjille suunnattua käyttöliittymää tai alustaa, joka sopisi Gartnerin tai markkinoiden Analytics-viitekehykseen. Ei olisi lainkaan yllättävää, jos Amazon päättäisi tulla näillekin markkinoille, jotka Gartnerin mukaan kasvavat nykyisestä 80 miljardin dollarin tasosta noin 20 % vuosittain. Se voi tapahtua joko yrityskauppojen tai oman kehityksen kautta. Yrityskaupat ovat todennäköisempi vaihtoehto, ja jos ehdokkaita mietitään, yksi potentiaalisimmista olisi analyysityökalu Kibanan emoyhtiö Elastic. Se sopisi hyvin AWS-portfolioon.

Kirjoittaja Jonas Wahlström työskentelee Enfolla konsulttina. Kirjoitus on alun perin julkaistu ruotsiksi. 

*Nelikenttä, lähde: Gartner, Inc., "Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms", James Richardson, Rita Sallam, Kurt Schlegel, Austin Kronz, Julian Sun, 021120

Onko edessäsi alustan valinta? Oletko etsimässä uusia analyysi- ja raportointiratkaisuja? Autamme mielellämme valitsemaan organisaatiollesi sopivan vaihtoehdon. 

Jaa