Skip to main content

Kuva

IT-services Enfo
Blogi

Analytiikkaa ja datahallintaa - TIBCO:n ratkaisut datavetoiseen liiketoimintaan

Sisältökappaleet

Data_virtualisointi

Text

TIBCO Software on vanha konkari IT-maailmassa, mutta ei vielä kovin tunnettu datahallinnan ja analytiikan puolella meillä Suomessa. TIBCO (The Integration Bus Company) aloitti 90-luvun lopulla Piilaaksossa tekemällä innovatiivista softaa finanssimaailman transaktioiden automatisointiin.

Sittemmin tämä integraatioihin erikoistunut toimija on pitkän kehityshistorian, useiden yritysostojen ja liiketoimintakauppojen kautta noussut maailmalla merkittäväksi ohjelmistotoimittajaksi myös datahallinnan ja analytiikan alueella.

Alkuvuodesta 2020 Enfo ja TiBCO allekirjoittivat strategisen yhteistyösopimuksen. TIBCO:n tarjonnasta löytyy erinomaisia ohjelmistoalustoja nykyaikaisten tietopalveluiden rakentamiseen, joiden avulla voidaan toteuttaa datavetoista liiketoimintaa. Valikoima täydentää hyvin Enfon nykyisten teknologiakumppanien tarjontaa. Yhteistyö avaa Enfolle uusia mahdollisuuksia rakentaa entistäkin parempia asiakasratkaisuja kustannustehokkaasti.

Yhteistyö TIBCO:n kanssa avaa Enfolle uusia mahdollisuuksia rakentaa entistäkin parempia asiakasratkaisuja kustannustehokkaasti.

Author

Mika Naatula

Author's title

CTO, Enfo

Text

TIBCO kategorisoi oman tuotetarjontansa nykyisin kolmeen laariin: Connect, Unify ja Predict. Sattumaa tai ei, luokittelu noudattaa karkeasti perinteistä tietovarastoinnin kaavaa.

  1. Connect: Luodaan yhteydet datalähteisiin.
  2. Unify: Kuvataan ja yhtenäistetään tiedot.
  3. Predict: Hyödynnetään datasta saatua informaatiota ensin nykytilan ymmärtämiseen, mutta ennen kaikkea tulevan ennakointiin, jotta osataan toimia viisaasti.

Millaisia ratkaisuja TIBCO:lta sitten löytyy datan hallinnointiin ja hyödyntämiseen? Kaikkiaan TIBCO:lla on kymmeniä tuotteistettuja ratkaisuja. Käyn tässä läpi niistä vain muutamia, jotka ovat meidän näkökulmastamme nousseet erityisen kiinnostaviksi.

TIBCO:lla on kymmeniä tuotteistettuja ratkaisuja datan hallinnointiin ja hyödyntämiseen.

Author

Mika Naatula

Author's title

CTO, Enfo

Text

TIBCO Streaming on ratkaisu reaaliaikaiseen analytiikkaan, kun tarvitaan salamannopeaa automaattista reagointia tapahtumiin. Tuote sisältää yli 150 valmista liittymää erilaisiin datalähteisiin ja sanomajonoihin, sekä graafisen hallintakäyttöliittymän, jota käyttäen kehitys- ja järjestelmän hallintatyö nopeutuu merkittäväsi verrattuna perinteiseen koodaukseen.

Apache Kafka on yleisesti käytetty avoimeen lähdekoodin perustuva hajautettu viestinvälitysjärjestelmä, jota käytetään yhdistämään datalähteitä ja datan tarvitsijoita. TIBCO tarjoaa tuotteistettua enterprise-tason tukea Kafkaan.

TIBCO Data Virtualization on täysiverinen tuote datan virtualisointiin. Datan virtualisoinnissa hajallinen data eri järjestelmistä saadaan näyttämään yhtenäiseltä. Lähtökohtaisesti virtualisoitu data noudetaan alkulähteiltään vasta sitten, kun sitä tarvitaan. Datan muokkaus ja noutamisen tapahtuu fyysisestä tallennuksesta riippumatta yhtenäisillä tekniikoilla virtualisointivälineen sisällä. TIBCO:n tuotteessa on mukana mm. kattava valikoima valmiita liittymiä erilaisiin tietolähteisiin, skaalattava MPP-käsittelymoottori tietomuunnosten tekemiseen, sekä REST- ja tietokanta-tyyppiset julkaisurajapinnat datan jakeluun.

TIBCO Cloud Metadata on tuore kesällä 2020 julkistettu TIBCO:n kehittämä ratkaisu liiketoiminnan metadatan ja tietohakemistojen hallintaan. Sen avulla voidaan rakentaa kattava näkyvyys yrityksen tai organisaation erilaisiin tietolähteisiin. Tämä SaaS-pohjainen ratkaisu täydentää hyvin mm. datan virtualisointia.

TIBCO EBX on yksi maailman johtavista aihealueriippumattomista mastertietojen hallinnan ratkaisuista, jonka avulla voidaan hallita jaettuja tietosisältöjä laidasta laitaan.  Tuote sisältää toiminnallisuutta mm. tietojen versiointiin, työnkulkujen toteuttamiseen (esim. hyväksymismenettelyt), hierarkioiden hallintaan ja tietojen laadun valvontaan. Myös tiedon syöttämiseen ja muokkaukseen tarvittavat käyttöliittymät saadaan muodostettua tuotteen toiminnoilla.

TIBCO Data Science sisältää kaksi erillistä käyttöympäristöä, jotka ovat Statistica ja Team Studio. Team Studio on pilvipohjainen selaimella käytettävä työskentely-ympäristö, jossa datatieteilijät ja itsepalvelukäyttäjät voivat yhdessä käsitellä koneoppimismalleja ja toteuttaa tietojen muunnoskäsittelyjä. Visuaalinen käyttöliittymä rakentuu yhdistämällä drag-and-drop-toiminnallisuutta koodin hallintaan Jupyter Notebookin avulla. Kommunikaatio perustuu Slack-tyyppiseen alustaan. Statistica on työasemapohjainen käyttöliittymäohjelmisto, joka tarjoaa datatieteilijöille 16000 valmista funktiota erilaisten käsittelyjen rakentamiseen. Mukaan voidaan saumattomasti liittää R- ja Python-koodia. Tibcon data science –välineillä tuotettuja malleja voidaan käyttää esimerkiksi Sporfire:n kautta, tai hyödyntäen TIBCO Enterprise Runtime for R (TERR) alustaa.

TIBCO Spotfire on yksi markkinoiden kattavimmista analytiikkaratkaisuista. Spotfire sisältää mm. toiminnallisuutta datan tutkimiseen, havaintojen esittämiseen, dashbordien tekemiseen, mittaroinnin rakentamiseen ja visualisointiin. Erityisiä vahvuuksia välineestä löytyy ennakoivaan analytiikkaan ja reaaliaikaisten analyysien tuottamiseen.

TIBCO Jaspersoft on avoimeen lähdekoodin perustuva raportointialusta, jonka vahvuudet löytyvät etenkin upotetussa (embedded) raportoinnissa ja dashboardeissa, sekä raporttien massajakelussa.

Nykyinen TIBCO on siis paljon enemmän kuin vain integraatioita. Moderni tiedonhallinta on myös paljon enemmän kuin vain pelkkää dataintegraatioita. TIBCO:n tuotteet palvelevat hyvin modernia tiedonhallintaa, ja sen avulla toteutettavaa datavetoista liiketoimintamuutosta.

 

Mika Naatula on Enfon Information Management -liiketoiminnan teknologiajohtaja. Hän on toiminut yli 20 vuotta datan hallinnoinnin ja analytiikan parissa, missionaan parempi datan hyödynnettävyys kestävän hallinnoinnin keinoin.

Jaa