Skip to main content

Kuva

Image

Hand holding Iphone Device
Blogi

Data on digipalvelun arvon todellinen mittari

Sisältökappaleet

Image

Seppo Kuula

Text

Kaikesta maailman datasta yli 90 % on luotu kahden viime vuoden aikana, väitti IBM vuonna 2017 raportissaan. Datan määrän räjähtäessä muodostuu ongelmaksi arvokkaan tiedon seulominen ja käytettävyys. Ulkoistustrendin ja useiden eri pilvipalveluiden myötä tieto on lisäksi hajautunut eri alustoille. Kyky hallita ja jalostaa dataa on kuitenkin suoraan yhteydessä tietojärjestelmän ja digitaalisten palveluiden arvontuottoon.

 

Monet digitalisaatiosta hurmioituneet toimijat ovat keskittäneet energiansa irrallisten digipalveluiden kehittämiseen unohtaen, että liiketoiminta-arvo löytyy tietovirroista. Tilanteen taustalla piilee viimeisen 25 vuoden aikana tapahtunut teknologiakehitys, joka on ruokkinut myös liiketoimintaympäristön muutosta. Dataa ei enää syötä, hallitse ja jalosta yksi operaattori, vaan sidosryhmät jakavat oman informaationsa useissa eri portaaleissa, joista eri toimijat yhdistävät ja rikastavat dataa. Jos digitalisaatio on arvonluontia verkostossa, johon kuuluu yrityksen itsensä lisäksi sen kilpailijoita, kumppaneita, asiakkaita ja asiakkaiden asiakkaita, on helppo arvata, minkälaisiin kynnyksiin datan säilöminen erittäin suuriin tietojärjestelmiin johtaa. 

Tietojärjestelmien uudistamisen haasteeseen on viime vuosina yritetty tarttua luomalla digitaalisia palveluja fullstack-periaatteella, jossa itsenäinen applikaatio toimii oikopolkuna IT-kentän kolmen kerroksen, IT:n, bisnesapplikaatioiden ja digitaalisten palveluiden, läpi. Näin vältetään laajan ja monimutkaisen tietojärjestelmän uusiminen. Applikaation irrallisuus on kuitenkin myös ongelma: kun palvelut ovat erillisiä, jää yhteys itse moottoriin, dataan, liian heikoksi. Näiden palveluiden luonnetta kuvaa hyvin se, että niille harvoin edes odotetaan jatkuvaa tukea. 

Digitalisaation seuraava vaihe on tietojärjestelmien todellisen arvon löytäminen datan integraatioissa. 

Author

Seppo Kuula

Text

Irrallisista palveluista kokonaisvaltaiseen datanhallintaan

Jotta data alkaa todella poikia lisäarvoa, on se siis välttämätöntä eheyttää ja sen saavutettavuus varmistaa. Väitän, että digitalisaation seuraava vaihe on tietojärjestelmien todellisen arvon löytäminen datan integraatioissa. Kun nykyinen järjestelmä käännetään käyttäjärajapinnasta informaatiolähtöiseksi, nousee yhtiön käyttöön dataa koko ekosysteemistä pelkän oman datan sijaan. Yksittäiset digitaaliset palvelut pääsevät arvoonsa vasta, kun ne ovat aidosti osa kokonaisuutta. 

Jos halutaan varmistaa, että data kytkeytyy yhteen yli kaikkien sidosryhmien muodostaman ekosysteemin, osoittaa suunta kohti pilveä. Muutos pilvipohjaiseen tiedonhallintaan tulee kuitenkin olemaan hidas, ja dataa säilytetään vielä pitkään myös niin omissa kuin ulkoistetuissa palvelinkeskuksissa. Avainasemaan nousee kyky hallita monimuotoista kokonaisuutta exit-haastatteluista logistiikkatietoon: informaation järvestä on osattava napata parhaat kalat ja yhdistää ne samaan soppaan. Lisäksi yrityksen täytyy palveluiden kehittämisen lisäksi myös ajaa niitä erittäin suurella varmuudella, joka päivä. Tulevaisuuden yritys hyödyntää rohkeasti uusia, datalähtöisiä liiketoimintamalleja rakentaessaan tehokkaampia, älykkäämpiä ja arvokkaampia palveluja.
 
 
Seppo Kuula on Enfon toimitusjohtaja

Jaa