Skip to main content

Kuva

Image

Person holding tablet
Blogi

Datakonvergenssi – huikea mahdollisuus

Sisältökappaleet

Image

Seppo Kuula

Text

Datakonvergenssi tarkoittaa kaikki digitaaliset kanavat kattavaa, ekosysteemit ylittävää ja monialustaista tiedon yhdistettävyyttä, missä palvelun arvo luodaan tiedon käsittelyllä. Mobiiliviestinnän muutos alkoi Pohjoismaista, ja näin voi käydä myös datakonvergenssin kohdalla.

 

Tällä hetkellä neljä viidestä liiketoimintakriittisestä sovelluksesta sijaitsee konesalissa. Enfon näkemyksen mukaan seuraavan viiden vuoden aikana kolme-neljä viidestä liiketoimintaratkaisusta siirretään pilveen. Samalla pilveen siirretään myös yritysten sovelluksia yhdistävät toiminnanohjausjärjestelmät (ERP). Vain pilven avulla yrityksen koko ekosysteemin tietovarannot voidaan tuoda aidosti yhteen liiketoiminnan arvoa lisäävällä tavalla. Yksittäisten yritysten tietovarannot – ehkä finanssilaitoksia ja teleoperaattoreita lukuun ottamatta – eivät riitä edistyneiden datankäyttömenetelmien, kuten markkinointiautomaation, ohjelmistorobotiikan ja oppivan koneautomaation täysimittaiseen hyödyntämiseen. Lisäarvo on ja tulee olemaan nimenomaan ekosysteemien yhteisissä tietovarannoissa, luoden ennustettavuutta ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Seuraavien vuosien aikana tulemme näkemään data-alustoissa monialustakokonaisuuksia konesalista hybridialustoihin ja julkiseen pilveen. Tiedonhallinnan perusta on siis moninainen, mutta kehityssuunta on kohti pilviratkaisuja. Tämä koskee liiketoimintasovelluksia ja lopulta myös toiminnanohjausjärjestelmiä. Uudet digitaaliset palvelut ovat jo valtaosin pilvipohjaisia. 

On ensiarvoisen tärkeää yhdistää sovellusten käyttämää dataa riippumatta siitä, onko kyse liiketoimintasovelluksista, digitaalisista palveluista kuluttajarajapinnassa, tai muusta signaloinnista liiketoimintaympäristössä.

Author

Seppo Kuula

Text

Aiemmin eri liiketoimintasovelluksia yhdistettiin palveluväyliin (enterprise service bus) liiketoimintaprosesseja tukevan informaatioarkkitehtuurin luomiseksi. Pilviympäristön ratkaisut rakennetaan full stack -periaattteella, joten pilveen siirryttäessä jokaisen sovelluksen rooli on uudelleenharkittava. Lift and Shift eli sovelluksen siirtäminen sellaisenaan pilvialustalle on aina tilapäinen ratkaisu. Monialustoihin liittyvä integraatiokehitys on kuitenkin aivan alkuvaiheessa ja liiketoimintasovellusten konvertointi pilviympäristöön vielä enemmän lapsenkengissä. 

Digitaalisia palveluja on viime vuosina kehitetty usein erillishankkeina. Yritysten järjestelmien läpi on porattu ketterästi itsenäisiä palveluja ”oikaisten” liiketoimintaa tukevaan yksittäiseen ratkaisuun. Tämä on kuitenkin tehnyt kokonaisuuden hallinnasta entistä haastavampaa. Jatkossa on ensiarvoisen tärkeää yhdistää sovellusten käyttämää dataa riippumatta siitä, onko kyse liiketoimintasovelluksista, digitaalisista palveluista kuluttajarajapinnassa, tai muusta signaloinnista liiketoimintaympäristössä. Tämä edellyttää ennen kaikkea kokonaisuuksien hallintaa. 

Tiedonhallinta on datavetoisen muutoksen avain. Tämä tarkoittaa kokonaisvaltaista näkemystä ja tietoon perustuvaa arvonluontia reaaliaikaisissa älykkäissä ekosysteemeissä ja tähän sisältyy eksponentiaalisesti kasvavien datamäärien käsittely siten, että ne tuovat asiakkaille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tehostavat asiakkaiden nykyistä liiketoimintaa. Perimmäisenä tavoitteena on reaaliaikaisen, keskitetysti hallitun, käytettävyysvaatimusten mukaisen, puhtaan datan varmistaminen. 

Monimutkaisten, datavetoista kilpailukykyä tukevien järjestelmien hallinnassa olennaista on huolenpito alustoista, sovelluksista ja datasta pitkällä aikavälillä. Uusien ratkaisujen ketterä kehittäminen on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on kyky ylläpitää ratkaisuja turvallisesti ja hallita tietoa kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä.

Enfo haluaa olla johtava toimija ja luotettu kumppani tässä datavetoisessa muutoksessa. Tuemme asiakkaitamme ekosysteemin tietovarantojen hallinnassa, jalostamisessa, analysoinnissa ja käytössä siten, että se hyödyttää heidän liiketoimintaansa. Asiakkaiden lisäksi kutsumme myös muita IT-alan toimijoita mukaan tähän työhön. Datakonvergenssi on seuraava huikea mahdollisuus Pohjoismaille. 

 

Seppo Kuula on Enfon toimitusjohtaja

Jaa