Skip to main content

Kuva

Enfo
Blogi

Enfo työpaikkana – näin tavoittelemme parasta mahdollista rekrytointikokemusta

Sisältökappaleet

Kiira Planting Enfo

Text

Uuden työn kartoittaminen ja valitseminen on iso päätös, jonka vaikutus mullistaa kokonaisvaltaisesti arkea. Matka kohti uutta työyhteisöä on usein jännittävä ja prosessin aikana mielessä voi risteillä tusinan verran kysymyksiä. Tärkein kysymys kuuluu: teenkö varmasti hyvän päätöksen, jos otan seuraavan ammatillisen askeleeni juuri tässä roolissa ja organisaatiossa?

 

Enfo lähti toteuttamaan pari vuotta sitten strategista muutosmatkaansa ja samaan hengenvetoon talon sisälle rakennettiin uusi pohjoismainen rekrytointitiimi, johon liityin ensimmäisten joukossa. Muutosmatkalla mukana olo on ollut mielenkiintoista ja antoisaa. Rekrytoimme vuositasolla toistasataa (pääosin) IT-ammattilaista – sen myötä takana on jo satoja keskusteluita ehdokkaiden kanssa, lukemattomia ideointeja kollegoiden siivittämänä sekä jatkuvaa palautteen keräämistä ja rekrytointikäytäntöjen kehittämistä matkan varrella.

Ehdokkaan tärkein pohdinta rekryprosessin aikana: teenkö varmasti hyvän päätöksen, jos otan seuraavan ammatillisen askeleeni juuri tässä roolissa ja organisaatiossa?

Author

Kiira Planting

Author's title

Talent Acquisition Manager

Text

Resepti rekrytointien onnistumiseen

Pyrimme Enfolla pitämään rekrytointiprosessit niin sujuvina ja vuorovaikutteisina kuin mahdollista. Tavoitteena on, että tulevat enfolaiset tietävät ennen päätösten tekemistä mahdollisimman realistisesti, millainen työympäristö ja kulttuuri meillä odottaa ja millaisia lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita ja odotuksia rooliin sisältyy. Avaan seuraavaksi meillä hyväksi havaittuja käytäntöjä, jotka helpottavat rekrytointien onnistumista:

 • Roolin huolellinen määrittely. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, niinhän sitä sanotaan. Huolellinen ennakkovalmistelu luo pohjan koko rekrytoinnin onnistumiselle: rekrytarpeen syntyessä määrittelemme rekrytoivan esihenkilön kanssa tarkemmin haettavan profiilin, pakollisen substanssiosaamisen lisäksi myös kohtuullisessa ajassa opittavissa olevat taidot, sekä muut ehdokkaan mukanaan tuomat siirrettävät taidot. Lisäksi pohdimme, mitä ehdokkaan tulee saada aikaan roolissaan ensimmäisten 6-12 kuukauden aikana. Mietimme myös, miksi ehdokkaan pitäisi valita juuri meidät, eli mitkä ovat myyntivalttimme senhetkisessä markkinatilanteessa. Tämä auttaa kirkastamaan kokonaisuutta roolin markkinoimista, ehdokkaiden kanssa keskustelemista ja ylipäänsä rekrytoinnin sujuvaa läpiviemistä ajatellen.
   
 • Jaettu vastuu. Rekrytoinneissa paras tulos saavutetaan tiiviillä yhteistyöllä: rekrytoivan esihenkilön, rekrytoijan, ja mahdollisesti myös tulevien kollegoiden kesken. Rekrytointi on jaettu vastuu, ei siis pelkästään rekrytiimin tai yhden päätöksentekijän harteilla. Useamman näkökulman huomioon ottaminen tuo tarvittavaa perspektiiviä päätösten laadukkuuden varmistamiseksi. Myös ehdokkaan kannalta on usein motivoivaa tavata ennen päätösten tekemistä useampi henkilö (mahdollinen tuleva kollega) ja sen myötä saavuttaa vielä syvällisempi käsitys työympäristöstä ja -kulttuurista.

Tavoitteemme on, että tulevat enfolaiset tietävät ennen päätösten tekemistä mahdollisimman realistisesti, millainen työympäristö ja -kulttuuri meillä odottaa ja millaisia odotuksia rooliin sisältyy.

Author

Kiira Planting

Author's title

Talent Acquisition Manager

Text

 • Viestintä. Mahdollisimman avoin ja säännöllinen viestintä on onnistuneen ehdokaskokemuksen keskiössä. Panostamme kohtaamisissa vuorovaikutukseen ihmiseltä ihmiselle -mentaliteetilla. Haluamme pitää ehdokkaan sitoutuneena koko rekrytointiprosessin ajan, joten hän on jokaisessa vaiheessa tietoinen, miltä seuraavat askelmerkit näyttävät ja millaisella aikataululla päätöksissä tullaan etenemään. Avoimen kommunikaatioyhteyden myötä pystymme myös tapaamisten välissä vastaamaan matalalla kynnyksellä kaikkiin ehdokasta mahdollisesti askarruttaviin kysymyksiin.
   
 • Nopeus. IT-alalla kilpailu on kovaa, joten pyrimme edistämään rekrytointikeskusteluja ja jatkopäätöksiä niin tehokkaasti ja nopeasti kuin mahdollista – toki päätösten laatua ja molemminpuolisten motivaatiotekijöiden kirkastamista uhraamatta.
   
 • Sparraaminen. Rekrytoijana sparraan mielelläni rekrytoivia esihenkilöitä. Rekrytiimimme luomien ohjeistusten ja tukidokumenttien lisäksi vaihdamme usein ajatuksia, kuinka ehdokkaita sitoutetaan, miten ehdokkaiden osaamista arvioidaan tapaamisissa, millaisia haastattelukysymyksiä kannattaa hyödyntää ja miten tärkeimmät teemat dokumentoidaan. Myös jatkopäätöksiä tehdessä useamman näkökulman hyödyntäminen toimii laadunvarmistajana.
   
 • Palaute. Tapaamisten jälkeen ehdokas saa henkilökohtaisesti tiedon valinnan lopputuloksesta ja (halutessaan myös) tarkemman palautteen valintaperusteista sekä vinkkejä jatkoon. Meidän näkökulmastamme rekrytointikäytännöissä riittää aina viilattavaa ja kehitettävää, joten on arvokasta kuulla, millaisen kokemuksen olemme saaneet aikaan. Tämä selviää keräämällä aina keskustelujen päätteeksi ehdokkaalta palautetta joko suullisesti tai kirjallisesti.
   
 • Osaajayhteisön hyödyntäminen (Talent community). Mikäli emme päässeet kyseisellä hetkellä palkkauspäätökseen, jatkamme keskustelua potentiaalisten ehdokkaiden kanssa myös pidemmällä tähtäimellä. Vaihdamme ehdokkaiden kanssa kuulumisia, sillä rekrytoimme säännöllisesti ympäri vuoden ja mahdollisesti pystymme tarjoamaan heille tulevaisuudessa sopivia rooleja sopivan tilanteen ilmaantuessa.
   
 • Yksityiskohtien huomiointi. Lupauksien pitäminen: kun lupaamme ehdokkaalle etenemisen aikataulun, deadlinesta on pidettävä kiinni. Käytämme myös aikaa yksityiskohtien viestimiseen: esimerkiksi tapaamiseen tullessa ehdokkaan on kokonaiskuvan lisäksi hyvä tietää, miten hän löytää paikalle, minne hän voi parkkeerata auton, mihin ilmoittaudutaan paikalle saapuessa ja niin edelleen (toki nykyisen maailman tilanteen myötä tapaamme toistaiseksi ehdokkaiden kanssa videon välityksellä). Yksityiskohtien tarkentaminen voi lieventää jännitystä ja antaa ehdokkaalle mahdollisuuden keskittyä olennaiseen – eli selvittämään, voisiko Enfo tarjota hänelle seuraavan sopivan ura-askeleen.

Palkkaamme jatkuvasti IT-alan ammattilaisia työskentelemään datan ja analytiikan, pilvipalveluiden, hybridialustojen, loppukäyttäjäpalveluiden, integraatioiden, tietoturvan sekä sovelluskonsultoinnin parissa, näin muutamia mainitakseni. Mikäli aiheeseen liittyen herää kommentteja tai haluaisit kuulla lisää Enfolla työskentelystä, keskustelen kanssasi mielelläni.

Löydät minut LinkedInistä

Löydät avoimet työpaikkamme urasivuiltamme

 

Kirjoittaja on Enfon Talent Acquistion Manager Kiira Planting.

Jaa