Skip to main content

Kuva

Image

Person working in Pod chair
Blogi

Jatkuvaa arvontuottoa asiakkaan kanssa

Sisältökappaleet

Image

Seppo Kuula

Text

Tämän päivän haasteisiin vastaaminen vaatii yrityksiltä ihmisten ketteryyden ja luovuuden valjastamista. Co-creation eli yhteiskehittäminen tarjoaa aivan uudenlaista potentiaalia luoda arvoa verkostossa, johon kuuluu niin asiakkaita ja kumppaneita kuin kilpailijoitakin. Avoimuus ja läpinäkyvyys palkitaan.

 

Perinteisessä arvonluontimallissa viisaus asuu palvelun tai tuotteen suunnittelijassa: hän on luonut asiakkaalle tarpeen ja parhaan mahdollisen tuotteen sen tyydyttämiseksi. Viimeistään nyt on kuitenkin syytä havahtua siihen tosiasiaan, että digitalisaatio on jo demokratisoinut tiedon hallinnan, eikä yrityksillä ole enää siihen yksinoikeutta. Kun digitaalisia palveluita on helppo kopioida ja niiden elinikä lyhenee, avainasemaan nousee kyky palveluiden jatkuvaan ja toistuvaan kehittämiseen. 

Digitalisaatio hahmotetaan edelleen liian usein pelkästään teknologisena muutoksena. Meidän tulisi sen sijaan nähdä, kuinka uudet teknologiat muuttavat asiakkaiden – ihmisten – odotuksia ja ajatusmaailmaa passiivisista kuluttajista aktiivisiksi toimijoiksi. Digitalisaation myötä syntyy aivan uusia mahdollisuuksia päästä kiinni paitsi tarkempaan tietoon asiakkaiden toiveista ja käyttäytymisestä, myös ottaa heidät osaksi arvonluonnin prosesseja. Niin digitalisaation kuin älykkäämmän liiketoiminnan keskiössä eivät ole työkalut vaan ihminen itse.

Menestyvän yrityksen työntekijät kokevat aitoa omistajuutta asiakkaan hankkeista.

Author

Seppo Kuula

Text

Ole verkostollesi aito kumppani

Jos 100 vuotta sitten teollistumisessa tuotettiin monistamalla tehokkuutta, tätä päivää on luovuuden skaalaaminen tekemällä yhteistyötä koko arvoa tuottavan ekosysteemin kanssa kilpailijoista ja kumppaneista asiakkaiden asiakkaisiin. Co-creationin, yhteisluomisen, myötä arvoa luodaan läpi koko toimijoiden verkoston aina, kun sen jäsenet kohtaavat. Kyseessä ei ole erillinen markkinoitava tuote, vaan kokemus: foorumi, joka on järjestynyt yksilöiden ympärille. Verkostoaan aidosti hyödyntävä yritys on ketterämpi ja älykkäämpi sekä sietää paremmin toimintaympäristön epävakautta. Aidoista kohtaamisista kumpuavan arvon potentiaali on valtava verrattuna entiseen, jossa arvo syntyi vasta tuotantoprosessin lopussa. 

Digitalisaation keskellä elävä ihminen odottaa yksilöityjä palveluita ja tuotteita, ja massatuotannosta siirrytäänkin uudenlaiseen käsityöläisyyteen. Yksilöiden monimuotoisiin tarpeisiin vastaaminen kustomoiduilla palveluilla ei ole helppoa. Tie onnistuneeseen yhteisluomiseen vaatii yritykseltä kykyä kuunnella ja asettua toisen kenkiin. Yhteistyö kompastuu jo alkumetreillä, jos se ei ole valmis läpinäkyvyyteen omissa prosesseissaan. Kun keskiössä ovat asiakkaan strategiset tarpeet, täytyy markkinoinnin, tuotekehityksen ja toimituksen kyetä toimimaan virtaviivaisesti. Myös ennakoimisesta tulee sitä haastavampaa mitä useampi taho arvonluontiin osallistuu. 

Kilpailluilla markkinoilla menestyvän yrityksen työntekijät kokevat aitoa omistajuutta asiakkaan hankkeista. Lean organisaatio, jossa ihmisiä kunnioitetaan ja heille annetaan valtuudet luoda arvoa, tukee yhteisluomisen prosesseja. On syytä hahmottaa yhteisluominen nimenomaan prosessina yksittäisten tekojen sijaan. Tärkeintä on itse matka, jolla yrityksestä tulee aidon, syvän yhteistyön myötä luotettu kumppani koko verkostolleen. 
 
 

Seppo Kuula on Enfon toimitusjohtaja

Jaa