Skip to main content

Kuva

Image

Person using meeting room device
Blogi

Kolme tarua ja yksi totuus integration as a service -palvelusta

Sisältökappaleet

Text

Palveluostaminen on nyt yksi vahvimmista trendeistä: IT-kehitystä ja ylläpitoa halutaan ostaa kasvavassa määrin palveluna. Yritysten sisäiset resurssit ovat rajalliset ja yrityksillä on vahva halu keskittyä omaan ydinbisnekseen. Ajatus integraatioratkaisuiden ja ylläpidon ostamisesta palveluna on vielä varsin uusi ja siihen saattaa liittyä huolia ja ennakkoluuloja, jotka eivät aina pidä paikkaansa.

 

Yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa olemme kehittäneet Enfon Integration as a service -palvelun, jossa asiakas ostaa vain toimivia integraatioita. Asiakas siis siirtää integraatiolisenssien, työkalujen, teknologian ylläpidon ja pienkehityksen Enfolle, joka huolehtii myös integraatioympäristön ajantasaisuudesta ja optimoinnista sekä töiden resursoinnista kuukausiveloitusta vastaan. Ensimmäiset pilvi- ja palvelupohjaiset integraatioratkaisut Enfo on tehnyt asiakkaidensa kanssa jo vuonna 2013 ja palvelua on asiakkaiden tarpeiden pohjalta kehitetty eteenpäin jatkuvasti. Enfon tarjoamassa Integration as a service -palvelussa hyödynnetään IBM:n integraatioteknologiaa.

Integraatiot palveluna - Totta vai tarua

1. Integraatioiden ostaminen palveluna on kallista – tarua

Hinnasta puhuttaessa monilla on huoli, että integraatioiden ostaminen palveluna on kallista. Kustannuksia verratessa täytyy perinteiseen malliin verrattuna ottaa huomioon serveri-, lisenssi, hallintatyökalu- ja työkalujen päivityskustannukset sekä pienentyneet työvoimakustannukset.

Oikean kumppanin kanssa maksat kuitenkin oikeista asioista. Enfolla on hyvät suhteet alan johtaviin teknologiatoimittajiin ja laajan käyttäjäkunnan ja suurten lisenssimäärien ansiosta on lisenssien käyttö ja optimointi joustavampaa.

Hinnasta puhuttaessa on tärkeä myös muistaa, että palveluna ostettaessa varmistamme, että integraatioteknologiat sekä ympäristö ovat jatkuvasti ajan tasalla. Pahimmassa tilanteessa integraatioteknologioita ei ole päivitetty vuosiin, jolloin se jarruttaa muuta kehitystä ja päivittämisestä aiheutuu yllättäviä kustannuksia, haavoittuvuuksia sekä riskejä tietoturvassa.

Integraatioiden ostamisen palveluna voi aloittaa myös pienestä ja edetä askel kerrallaan.

Author

Petri Kiviaho

Author's title

konsultoiva esimies

Text

2. Integration as a service -palvelussa sitoudut kumppaniin pitkäksi ajaksi – tarua

Yksi huolenaiheista palvelutyyppisestä ostamisesta on sitoutuminen kumppaniin useaksi vuodeksi. Tämä korostuu varsinkin silloin, jos kumppanin kanssa ei ole tehty aiemmin yhteistyötä. Ymmärrän, että ihan syystäkin tämä hirvittää: rahallisesti ja ajallisesti panostus on iso ja kumppanin valinta merkittävä päätös.

Kun integraatioratkaisut toteutetaan moderneilla valtavirran teknologioilla oikeaoppisesti, on niiden siirtäminen ylläpito ja pienkehityskumppanilta toiselle kuitenkin mahdollista, jopa helppoa. Kumppanin kanssa ei tarvitse olla naimisissa, kunnes järjestelmiä tai integraatiota seuraavan kerran uusitaan.

Integraatioiden ostamisen palveluna voi aloittaa myös pienestä ja edetä askel kerrallaan. Palvelutyyppisen yhteistyömallin kanssa on helppo aloittaa pienemmästä kokonaisuudesta ja yhteistyötä voidaan skaalata liiketoiminnan tarpeiden ja yhteistyön sujuvuuden mukaan. Tällaisen pienen kokeilun avulla voidaan testata teknologioita, arkkitehtuuria sekä yhteistyökumppanin tapaa toimia. 

3. Integraatioratkaisut palveluna ovat aina pilvipohjaisia – tarua

”Kaikki menee pilveen” tuntuu olevan mantra, jota kuulee kaikkialla. Pilvessä on omat erinomaiset puolensa ja tänä päinä myös sen tietoturva-asiat ovat hyvällä tolalla. Pilvipohjaisiin integraatioratkaisuihin liittyvät huolenaiheet koskevat tavallisesti tietoturvan lisäksi luotettavuutta, verkkohäiriöitä sekä latenssia. Nämä nousevat esille erityisesti operatiivisten järjestelmien integraatioiden kohdalla.

Jos pilvipohjaisuus ei sen kehittyviltäkään ominaisuuksiltaan tunnu hyvältä vaihtoehdolta, on konesali myös vaihtoehto integraatioratkaisuille. Toisaalta myös hybridiratkaisu on mahdollinen. Tällöin osa toteutuksista on pilvessä ja osa konesalissa tarpeen ja vaatimusten mukaan. Tänä päivänä hybridiratkaisut ovat suosituin vaihtoehto asiakkaidemme keskuudessa.

Kaikkea ei myöskään tarvitse viedä pilveen kerralla, vaan siirtymisen voi tehdä vaiheittain esimerkiksi päivitysten yhteydessä. Osaavan kumppanin rooli on proaktiivisesti etsiä yrityksen tarpeet täyttävä paras mahdollinen ratkaisu, oli se sitten pilvi, hybridi- tai on-premise -toteutus.

4. Integration as a Service -palvelu on syntynyt asiakkaiden tarpeen pohjalta – totta

Enfon integration as a Service -palvelu on lähtenyt asiakkaidemme tarpeesta. Jo 15 vuotta integraatiomarkkinassa toimineena olemme nähneet integraatioratkaisuiden kehityksen ja ymmärrämme miten asiakkaat saavat niistä eniten arvoa. Pohjoismaiden johtavana järjestelmäintegraatioiden asiantuntijaorganisaationa meillä on kunnia tehdä töitä pohjoismaiden johtavien yritysten kanssa, joten myös palvelumme ovat huippuluokkaa.

 

Petri Kiviaho toimii Enfolla konsultoivana esimiehenä

Jaa