Skip to main content

Kuva

Cloud services laptop Enfo
Artikkeli

MDM-hanke ketterästi: lähde liikkeelle kipupisteistä

Sisältökappaleet

MDM_Master_data_Sami_Heinanen

Text

MDM-hankkeessa ei pidä tehdä koko maailmaa kerralla valmiiksi, sanoo Enfon johtava MDM-konsultti Sami Heinänen. Hän suosittelee aloittamaan sieltä, missä suurin kipu on.

Master data management (MDM) tuo yrityksen liiketoimintakriittiset tiedot keskitetysti kaikkien saataville. Samalla varmistetaan tiedon laatu ja yhtenäisyys. ”Ketterä MDM-projekti on inhimillisen kokoinen ja vastaa organisaation voimavaroja”, Heinänen sanoo.

Ensimmäisenä on tunnistettava, mitä ydintieto tarkoittaa omassa organisaatiossa. Tietovarastoja käydään läpi ja selvitetään, missä ovat keskeisimmät haasteet. Yhdessä tunnistetaan esimerkiksi 3–5 operatiivista ongelmaa, joista 2–3 ratkaistaan ensimmäisenä. Jos ongelmana on vaikkapa se, että laskut eivät löydä perille, lähdetään liikkeelle asiakastietojen harmonisoinnista.

Master data management (MDM) tuo yrityksen liiketoimintakriittiset tiedot keskitetysti kaikkien saataville. Ketterä MDM-projekti on inhimillisen kokoinen.

Author

Sami Heinänen

Author's title

Johtava MDM-konsultti, Enfo

Text

”Hanke pitää käynnistää riittävän pienellä kokonaisuudella, josta on kuitenkin valmistuessaan hyötyä. Näin päästään maaliin viimeistään puolen vuoden sisällä”, Heinänen sanoo. ”Projektiin ei pidä myöskään haalia liikaa hienouksia. Masterdata-alustojen toimittajat toivovat, että ensimmäiseen versioon ei tehtäisi räätälöityjä ratkaisuja vaan ainoastaan sellaisia, joita alusta tukee ilman lisäkoodia.”

Tietomalli ohjaa toteutusta

Myös ketterä MDM-hanke vaatii suunnittelua: yhteistyökumppanin on ymmärrettävä yrityksen työnkulku ja sitä ohjaavat säännöt, jotta työtä ei jouduta tekemään pian uudelleen. Olennaista on myös nimetä toimielin tai ohjausryhmä, joka valvoo hankkeen etenemistä.

Käsiteltävä masterdata kuvataan ja määritellään tarkasti. ”Asiakkaiden valmiudet vaihtelevat tässä suuresti. Osa kuulee asiasta ensimmäistä kertaa, toisilla taas kaikki dokumentaatio on jo kunnossa – masterdatan elementit ovat tiedossa ja työn kulku, rajapinnat sekä nykyisten järjestelmien muutostarpeet määritelty.”

Määritysten pohjalta laaditaan informaatiomalli siitä, mistä tieto löytyy ja kuinka asioiden pitäisi näkyä jatkossa. Projektia toteutetaan tietomallin ja sen sisältämien sääntöjen mukaisesti. ”Projektin aikana pyritään mahdollisimman usein julkaisemaan jotain. Näin loppukäyttäjät voivat testata ratkaisuja ja liiketoiminta kertoa, edetäänkö kohti tavoitteita. Samalla opitaan, mikä on organisaatiolle sopiva tapa työskennellä. Tämä lisää toimitusnopeutta seuraavissa projekteissa.”

Käyttöönottovaiheessa eli implementoinnissa pystytetään MDM-alusta ja konfiguroidaan ympäristö. Yrityksen järjestelmät kytketään masterdata-alustaan ja data tuodaan uuteen järjestelmään.

Onnistunut lopputulos edellyttää dialogia

Tiivis vuorovaikutus ja avoin dialogi ovat äärettömän tärkeitä hankkeen aikana. Tämä koskee sekä liiketoimintaa että asiakkaan muita avainhenkilöitä ja IT-osastoa. Usein hankkeeseen liittyy loppukäyttäjien lisäksi pääkäyttäjiä, joilla on oikeus korjata dataa. ”Ketteryys säilyy, kun liiketoiminnalta saadaan nopeasti vastauksia siitä, mitä ratkaisuilla ajetaan takaa.”

Tiivis vuorovaikutus ja avoin dialogi ovat äärettömän tärkeitä hankkeen aikana. Tämä koskee sekä liiketoimintaa että asiakkaan muita avainhenkilöitä ja IT-osastoa.

Author

Sami Heinänen

Author's title

Johtava MDM-konsultti, Enfo

Text

Enfo toimii MDM-hankkeissa tiukasti asiakkaan kyljessä, ohjaa toteutuksessa ja tuo käyttäjänäkökulmaa hankkeeseen. ”Kannustamme asiakkaitamme ottamaan lopuksi vastaan Enfon tai softatoimittajan koulutuksen. Tarkoitus on, että asiakas oppii myös itse hallitsemaan näitä asioita”, Heinänen sanoo.

 

Sami Heinänen työskentelee Enfolla johtavana konsulttina MDM:n parissa.

LinkedIN

Jaa