Skip to main content

Kuva

Image

People working on high table
Blogi

Neljän kohdan johtamisfilosofia

Sisältökappaleet

Text

Tässä kirjoituksessa käsitellään Mouradin neljän kohdan johtamisfilosofiaa. ”Kiitos, ole hyvä ja anteeksi ovat jokaisen konsultin ja esimiehen työkalupakin tärkeimmät työkalut. Niillä rakennetaan hyviä suhteita, kasvatetaan myyntiä ja johdetaan ihmisiä. Ne saattavat kuulostaa pieniltä ja mitättömiltä kalliiden johtamiskoulujen rinnalla. Mutta pienillä asioilla on tapana saada aikaan suurin vaikuttavuus”.

 

Neljä vuotta sitten Mourad Daifi (40), Enfon Data Management Technologies -tiimin esimies aloitti bostonilaisessa IT-alan yrityksessä tietokantakehittäjänä. Hän oli toistamiseen muuttanut vaimonsa kanssa Bostoniin töiden perässä. Perheen molemmat lapset olivat syntyneet kaupungissa ensimmäisen reissun aikana. Perheellä oli lämmin suhde tähän Yhdysvaltojen itärannikon kaupunkiin

Daifin perhe oli palannut takaisin Suomeen ensimmäiseltä Boston-reissulta vuonna 2011. Mourad, ”Murre” Daifi oli saanut työpaikan informaatiohallinnan konsulttina Rongo-nimisessä yrityksessä. Rongon kautta Murre työskenteli 2,5 vuotta putkeen konsulttina samalla asiakkaalla. Lähes koko tämän ajan hän työskenteli asiakkaan tiloissa. Sellainen käytäntö on yleistä monessa IT-alan konsultointipalveluita tarjoavassa yrityksessä.

Projektit ovat pitkiä. Moni asiakasyritys ostaa lisää käsipareja alan konsulttifirmoilta oman tiiminsä jatkeeksi. Tästä syystä konsultit siirtyvät töihin nimenomaan asiakkaan tiloihin. On pitkälti kiinni sekä asiakasyrityksen kulttuurista että konsulttien omasta työnantajasta ja erityisesti esimiehestä, minkälainen työntekijäkokemus konsultille lopulta muodostuu. Kumpaan työyhteisöön kuulun, kumpaan sitoudun?

Murren kokemukset konsulttina pitkissä asiakasprojekteissa tässä vaiheessa jo useamman työnantajan kautta olivat muodostaneet konsultti-työntekijäkokemuksista jotenkin irrallisia. Ei-mihinkään-kuulumisen tunne oli vahvistunut vahvistumistaan. Yksi kahvipöytäkeskustelu kollegan kanssa oli käänteentekevä: Murre ymmärsi, että hänen matkansa konsulttina oli tulossa päätökseen.

Kutsu Bostoniin tietokantakehittäjäksi tuli kreivin aikaan. Mahdollisuus keskittyä tulevan työnantajayrityksen omaan kehitysprojektiin, vastata siitä ja hyödyntää oppimaansa kuulosti äärimmäisen houkuttelevalta. Tuntui lähes kohtalolta, kun samaan aikaan graduaan tekevän vaimon tutkimuksen kohteena oli juurikin bostonilainen MBA-koulu. Daifin perhe pakkasi tavaransa ja muutti toistamiseen Bostoniin.

Kokemus, joka antoi nimen Mouradin kutsumusammatille

Bostonissa Murre pääsi keskittymään yrityksen omaan projektiin. Mahdollisuus todella kokea kuuluvansa joukkoon ja sitoutua yhteen työnantajaan, tiimiin ja esimieheen oli vihdoin käsillä! Vaan kuinka kävikään. Kollegat olivat mahtavia, mutta ihmisiä johdettiin pelolla. Lupauksia kyllä viljeltiin, mutta mitään ei lunastettu. Tästä tulikin Murren elämän huonoin työntekijäkokemus!

Murre tunnetaan omaa osaamistaan ja ymmärrystään alati kehittävänä joukkuepelaajana ja valmentajana. Negatiivinen työntekijäkokemus sai hänet kiinnostumaan ihmisten johtamisen teorioista ja henkilöstöjohtamisesta. Hän käytti paljon vapaa-aikaansa Bostonissa selvittääkseen, miten henkilöstöä kannattaisi johtaa. Hänelle tuli yhä varmemmin tunne siitä, että esimiestyö on hänen kutsumuksensa. Siinä roolissa hän voisi vaikuttaa muiden työntekijäkokemuksiin, mahdollistaa onnistumisia ja näyttää esimerkkiä siitä, miten IT-alallakin ihminen on tärkeämpi kuin tietokone.

  Mitä paremmin voin tuntea tiimiläiseni, sitä paremmin voin ymmärtää heitä sekä yksilöinä että työntekijöinä.

  Author

  Mourad Daifi

  Author's title

  Konsultoiva esimies

  Text

  Esimies, joka elää todeksi Enfon arvoja

  ”Minulla on visio siitä, että erityisesti nämä nuoret tiimini konsultit, joiden koko uran alkuun minä voin vaikuttaa, muistavat minut esimiehenä ja tyyppinä, joka auttoi heitä saavuttamaan uraunelmiaan.”

  Daifin perhe päätti palata takaisin Suomeen vuonna 2017. Murre otti yhteyttä kahteen vanhaan työnantajaansa, joista Enfoon sulautunut Rongo teki työtarjouksen 20 tunnin sisällä Murren yhteydenotosta.

  ”Kaikesta tuli tunne, että minut todella haluttiin tänne”, Murre sanoo.

  Murre aloitti Enfossa huhtikuussa 2017. Seuraavassa kuussa hän sai vihiä erään esimiehen irtisanoutumisesta ja teki viipymättä avoimen hakemuksensa esimiestehtävään.

  ”Perustelin, miksi minä olen paras vaihtoehto tämän tiimin esimieheksi”, Murre sanoo päättäväisesti. Heinäkuussa 2017 alkoi Murren uran toistaiseksi tärkein vaihe: esimiesura.

  Mourad Daifi on harrastanut liikuntaa koko elämänsä. Joukkuelaji opettaa jo itsessään siitä, miten toimitaan tiimissä muiden tasavertaisten kanssa, otetaan heidät huomioon ja pelataan yhteiseen maaliin. Omaa agendaa ei joukkuepeliin mahdu.

  Murre pelaa SM-tasolla amerikkalaista jalkapalloa. Tiivis rooli voittavassa joukkueessa on vaikuttanut myös Murren omaan johtamisen filosofiaan.

  ”Tein esimiesurani alussa itselleni johtamisen käsikirjan, jossa on neljä kivijalkaa. Nämä kiteyttävät johtamisen filosofiani,” Mourad kertoo ja listaa kivijalkansa:

  • Coachaus
  • Esimerkillä johtaminen
  • Mentorointi
  • Dialogijohtaminen

   Murren johtamisfilosofian kivijalat voidaan kytkeä kiinteästi myös Enfon arvoihin: yhteistyö, luottamus, jatkuva kehitys ja asiantuntijuus.

  • Yhteistyön rakentamisessa ja ylläpitämisessä korostuvat coachaus ja dialogijohtaminen.
  • Luottamuksen syntyminen on pitkä prosessi ja siinä keskeisessä roolissa ovat sekä dialogijohtaminen että oman esimerkin näyttäminen.
  • Jatkuva kehitys tarvitsee tuekseen mentorointia.
  • Sekä mentorointi että coachauksen kautta vahvana pysyvä joukkuehenki ovat keskeisiä asiantuntijuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

   Mourad Daifi todella elää Enfon arvoja todeksi Data Management Technologies -tiimin 14 konsultin esimiehenä.

   

  Mouradin neljän kohdan johtamisfilosofia

  #1 Coachaus

  ”Johtamisfilosofiani numero 1, coachaus on peräisin pitkäaikaisesta kokemuksestani joukkueurheilijana.”

  Coaching kääntyy suomeksi valmentamiseen ja coach valmentajaan. Suomalainen esimies voi oppia paljon joukkueurheilun valmentajilta. Mikään ei vaikuta yhtä suuresti yrityksen tulokseen ja tuottavuuteen kuin sen esimiesten kyky johtaa ja palkata ”huippuosaajia”.

  Valmentaminen ja valmentava johtaminen kiteytyvät siihen, että valmentaja, coach auttaa yksilöä vivuttamaan oman potentiaalinsa maksimiin. Näin syntyy huippu-urheilijoita ja huippuosaajia. Sen lisäksi, että valmentava johtaminen tuottaa yksilöiden kautta arvoa organisaatioon, huippuosaajista koostuva tiimi vetää puoleensa lisää huippuosaajia ja sellaiseksi haluavia. Tunnistamme kaikki sellaisen valmentajan vetovoiman, jonka tiedetään valmentavan nuorista lupauksista maailman tähtiä. Sellaiset esimiehet vetävät myös työelämässä puoleensa. Sellainen esimies Mourad Daifi pyrkii olemaan.

  Harva on sisäistänyt, miten tärkeää luottamus on yhteistyössä ja miten keskeinen rooli esimiehillä on luottamuksen varmistamisessa. Esimies määrittää pelisäännöt sille, mikä on sallittua ja mikä ei. Nollatoleranssi oman edun tavoittelemiseen ja siiloutumiseen on asia, josta ei voi tinkiä. Jokainen poikkeus horjuttaa luottamusta. Asiantuntija jakaa omaa osaamistaan ja itselleen kilpailuetua synnyttävää tietoa kollegoilleen vain, jos kaikilla on aidosti yhteiset pyrkimykset. Murren tiimissä näin on. Joukkuehengen varmistavalla coachingilla on ollut tässä avainasema.

  #2 Esimerkillä johtaminen

  Esimiehen uskottavuus kärsii, jos hän saarnaa yhtä ja toimii itse toisin. Moni työntekijä on niin kyynistynyt, ettei oikein muuta odotakaan.

  Esimerkillä johtaminen on kuitenkin Murren johtamisfilosofian toinen kivijalka. Kuulostaa siltä, että Murre katsoo peilikuvaansa usein. Hänen puheissaan korostuu säännöllinen pyrkimys arvioida omien puheidensa ja tekojensa välistä suhdetta.

  Moni teknisen alan esimies ja johtaja on teknisesti orientoitunut. Heidän intohimonsa kohdistuvat laitteisiin ja tekniikkaan, ei ihmisiin ja ihmissuhteisiin. Murre sen sijaan kertoo itseasiansa pitävän tietokoneista äärimmäisen vähän. Hänen kutsumuksensa kohdistuvat nimenomaan ihmisiin ja ihmissuhteisiin.

  ”Olen oppinut, että jokainen ihminen tiimissäni on yksilö, joka tuntee eri tavoin ja on innostunut erilaisista asioista. Mitä paremmin voin tuntea tiimiläiseni, sitä paremmin voin ymmärtää heitä sekä yksilöinä että työntekijöinä ja sitä paremmin voin heidän onnistumistaan tukea. Käytän tähän paljon aikaani.”

  ”Välitän ihmisistä aidosti. Uskon positiiviseen johtamiseen. Auttamisen motivaatio, omien vaistojeni kuunteleminen, aidosti itsenäni toimiminen ja hyvä kuunteluyhteys jokaiseen tiimini jäseneen ovat niitä asioita, joiden varaan esimiehenä nojaan”, Murre jatkaa.

  #3 Mentorointi

  Kuten valtaosassa länsimaalaisista työpaikoista, myös Enfossa eletään digitalisaation synnyttämää murrosta, joka muokkaa liiketoimintaa ja sen toteuttamisen tapoja kovalla kädellä. Transformaatio ei koske pelkästään Enfon asiakkaita vaan myös koko Enfoa ja kaikkia enfolaisia. 

  Uuden toimitusjohtajan ensimmäinen vuosi on takana ja kuten muita vastaavassa tilanteessa olevia yrityksiä, myös Enfoa on myllerretty sekä sisältä käsin että ulkoapäin. Enfon arvoista jatkuvan kehittymisen tarve ulottuu myös enfolaisiin itseensä.

  Mentorointi Murren johtamisen filosofian kolmentena kivijalkana vaikuttaa jatkuvan kehittymisen tarpeeseen ja arvoon. Se korostuu sekä Murren omassa tavassa kehittää ja jakaa omaa osaamistaan ja tietoa, mutta myös Murren Data Management Technologies -tiimin sisäisissä suhteissa.

  Tässä 14 hengen tiimissä suurin piirtein puolet ovat alan kovia konkareita, kokeneita konsultteja ja toinen puoli uraansa vasta aloittelevia junior konsultteja. Erilaiset taustat, tavat ja näkökulmat rikastavat tiimin keskinäistä suhdetta ja mahdollisuutta oppia toisiltaan.

  ”En ole koskaan ollut itse mikään superälykkö. Mutta sen minkä häviän älyssä, voitan työmoraalillani. Teen ihan niin paljon töitä kuin on tarvis saadakseni aikaan saman tuloksen tai vaikutuksen”, Mourad kertoo. Samaa hän arvostaa myös tiimiläisissään.

  ”Minusta on sekä esimiehenä että seniorkonsulttina itsekin mahtavaa oppia tiimini nuorilta! He ovat täynnä intoa, haluavat oppia, kehittyä ja olla tekemässä muutosta. Nuoret osaajat ovat erinomainen uudistumisen lähde myös meille kokeneille. Kun mieli on avoin, opimme kaikki toisiltamme”, Mourad sanoo nauraen.

  #4 Dialogijohtaminen

  Murren johtamisfilosofian neljäs kivijalka on dialogijohtaminen. Dialogijohtamisella tarkoitetaan johtamistapaa, jossa korostuvat osallistaminen, kuunteleminen ja keskusteleminen. Murren mielestä tällä on suuri vaikutus hänen tiiminsä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja luottamuksen tunteeseen siitä, että voimme keskustella sekä hyvistä että vaikeista asioista. 

  Dialogin merkitys korostuu IT-alalla konsulttityössä, jossa ollaan paljon asiakkaalla ja vähän yhdessä tiiminä omalla työpaikalla, ja jossa on tapana keskittyä tekniikkaan ja tietokoneisiin, ei niinkään ihmisiin. 

  ”Kiitos, ole hyvä ja anteeksi ovat jokaisen konsultin ja esimiehen työkalupakin tärkeimmät työkalut. Niillä rakennetaan hyviä suhteita, kasvatetaan myyntiä ja johdetaan ihmisiä. Ne saattavat kuulostaa pieniltä ja mitättömiltä kalliiden johtamiskoulujen rinnalla. Mutta pienillä asioilla on tapana saada aikaan suurin vaikuttavuus”, sanoo Mourad Daifi.

  Kuka?

  • Mourad Daifi, 40
  • Consultant Manager (konsulttien esimies)
  • Yksikkö: Information Management (informaation hallinta)
  • Tiimi: Data Management Technologies
  • Toimipaikka: Espoo
  • Perhe: vaimo ja kaksi Bostonissa syntynyttä lasta
  • Kutsumusammatti: ”Ihmisten johtaja suurella sydämellä”
  • Joukkuelaji: Amerikkalainen jalkapallo

  Jaa