Skip to main content

Kuva

Image

Person using Laptop
Blogi

O365 pätkii eikä Salesforce toimi

Sisältökappaleet

Text

Erilaiset Software as a Service (SaaS)- ja Web-sovellukset ovat muuttaneet yrityksen tietoverkon roolia ja rakennetta. Aiemmin verkon päätarkoituksena on ollut sallia tietoturvallinen ja luotettava tietoliikenne yrityksen sisäisten resurssien, kuten työntekijöiden, laitteiden ja toimipisteissä sijaitsevien palvelinten välillä.
 

Tilanne on ollut vakaa, sillä liiketoimintakriittiset asiat on pidetty hallitusti yritysten omissa privaattiverkoissa. Verkot taas on rakennettu siten, että sisäinen toiminnallisuus on turvattu sekä vikasietoisten tietoliikennelaitteiden että korkeiden palvelutasojen avulla. Vaikka hallittu Internet-pääsy on ollut jo pitkään tärkeää, palvelutasoja tai toimintavarmuutta ei yritysverkoissa ole tyypillisesti ulotettu julkiseen Internetiin asti.

Mikä on muuttunut?

Vuonna 2019 teknologian kehittyminen ajaa merkittävää muutosta myös verkkojen infrastruktuuripuolelle. Suuri osa suomalaisten yritysten verkoista on arkkitehtuuriltaan ja palvelutasoiltaan yhä vanhaa maailmaa tukevia, eivätkä siksi tue nykyisiä liiketoiminnallisia vaatimuksia:

  • SaaS-sovellukset ovat liiketoimintakriittisessä roolissa

  • Julkisia pilvipalveluita otetaan käyttöön laajamittaisesti

  • Työskentelykulttuuri on muuttunut ajasta ja paikasta riippumattomaksi

  • Toimipaikkapalvelimet poistuvat käytöstä

  • Muutosvalmius nopeasti kehittyvässä digitaalisessa yhteiskunnassa

Vastaako käytössänne oleva yritysverkkoratkaisu edellä listattuihin, yrityskulttuurin kehityksen mukanaan tuomiin tarpeisiin?

 

Suuri osa suomalaisten yritysten verkoista ei tue nykyisiä liiketoiminnallisia vaatimuksia.

Author

Joni Marjoniemi

Author's title

Ratkaisukonsultti

Text

Tee älykkäämpiä ratkaisuja SD-WAN-teknologiaa hyödyntäen

Perinteisten toimittajien ratkaisu modernin infran rakentamiseen on pilvipohjaiset hallintatyökalut ja uudenlaiset ja älykkäämmät verkkotuotteet, joiden teknologia-ajureina toimivat SD-WAN -ratkaisut. Näissä on hyvä kuitenkin muistaa, että teknologia itsessään ei tuota arvoa – sitä pitää myös hyödyntää. SD-WAN -toimipisteyhteyksien käyttöönotto on hyvin eri asia kuin laajamittaisen SD-WAN -palvelun hankinta. Teknologia kuitenkin antaa meille rakennuspalikat, joilla voidaan rakentaa toimiva kokonaispalvelu.

Millä on viime kädessä merkitystä? Sillä, että esimerkiksi tuotekehityksen asiantuntijan käyttämät liiketoimintasovellukset toimivat moitteettomasti. Yritysverkon arkkitehtuurilla ei voida luvata saumatonta Office 365:n käyttökokemusta, mutta sopivalla rakenteella ja moderneilla työkaluilla – unohtamatta avoimien API-rajapintojen hyödyntämistä – voidaan saavuttaa tarkka näkyvyys SaaS-sovellusten toiminnasta aina yksittäiseen käyttäjäkokemukseen asti.  Hyvässä kokonaispalvelussa sovellusongelmat voidaan automaattisen integraation kautta saada suoraan verkkotasolta ylläpidon tietoon, jotta niihin voidaan reagoida asianmukaisesti.

Yksittäisen käyttäjän sovelluskokemus voidaan viimein nostaa palvelukokemuksen keskiöön, sillä se on loppupeleissä se millä on merkitystä – ihmisen kyvyllä tehdä työnsä. On meidän tehtävämme tehdä siitä sekä mahdollista että mahdottoman sujuvaa.

 

Joni Marjoniemi työskentelee Enfolla ratkaisukonsulttina ja on erikoistunut tietoliikenneratkaisuihin

Jaa