Skip to main content

Kuva

Image

Apple watch on wrist
Blogi

Onko tekoäly jo fiksumpi kuin ihminen?

Sisältökappaleet

Image

Tommi Salmi

Text

Tekoälyn kyky tunnistaa, havainnoida ja muistaa jäljittelee ihmismäistä ajattelua ja nämä ominaisuudet mahdollistavat ihmismäisen ajattelun. Onko tekoäly fiksumpi kuin me?

Tekoälyn rajattomista mahdollisuuksista puhutaan jo paljon, mutta todellisuudessa tekoälyratkaisuilla on vielä melko tiukat rajat.

Tekoäly kerää ja yhdistää tietoa

Koneet pystyvät nykyisin havainnoimaan ympäristöään erilaisten sensorien kautta. Konenäkö ja äänen tunnistus ovat kanavia, joilla kone voi havainnoida ympäristöään aktiivisesti. Laskennalla pystytään luonnolliseen kielen ymmärrykseen ja näin ollen kone voi myös kuunnella ympäristöään. Perusominaisuutena koneilla on muistia ja ne kykenevät tiedonhakuun saamansa datan perusteella. Tekoäly voi suunnitella, oppia ja tehdä paljon muitakin ihmismäisiä toimenpiteitä.

Tekoäly tehostaa toimintaa ja parantaa laatua

Parhaiten tekoälyä voidaan vielä toistaiseksi hyödyntää toiminnan tehostamisprosesseissa. Sellaisissa tehtävissä, joissa tietyt toimenpiteet toistuvat, on tärkeää kyetä tekemään ennusteita saatavilla olevan historiadatan pohjalta, tai kyetä optimoimaan tiettyjä toimitusketjuja.

Tekoälyä voidaan hyödyntää myös laadunparannukseen sen dataan perustuvan tulkintakyvyn vuoksi. Koneelle voidaan opettaa standardit, joita se etsii tarkkailemastaan datasta, ja näin ollen se pystyy hyvin tarkasti analysoimaan, täyttääkö jokin kappale/asia sille asetetut laatuvaatimukset. 

Tekoälyn rooli on edelleen enemmän avustava kuin ihmisen puolesta toimiva.

Author

Tommi Salmi

Author's title

Vice President, Analytics & AI

Text

Laajamittaiset Smart City -hankkeet ja itseohjaavat autot ovat varmasti osa tulevaisuutta, mutta niiden kokonaisvaltaiseen käyttöönottoon siirtyminen tapahtuu vaiheittain ja vaatii monia kehitysaskeleita. Vaikka tekoälyä saadaan jo hyödynnettyä paljon yksinkertaisissa manuaalisissa prosesseissa, joita aiemmin ovat toteuttaneet ihmiset, sen rooli on edelleen enemmän avustava kuin ihmisen puolesta toimiva. Tekoälyn kyky tunnistaa kuvia, oppia ja analysoida esimerkiksi kuvadataa, tekee siitä lyömättömän lomakesisältöjen luokittelijan. 

Data ja manuaalinen ihmistyö tekoälyn taustalla - toistaiseksi

Tekoälyyn vaikuttavat ihmismäistä ajattelua jäljittelevät ominaisuudet ovat niiltäkin osin inhimillisiä, että konetta täytyy opettaa ja sille täytyy syöttää datamateriaalia ja kertoa, miten sen halutaan mihinkin poikkeamaan tai tilanteeseen reagoivan. Lisäksi datan laatu sanelee reunaehtoja tekoälyn hyödyntämiselle. 

Mitä parempilaatuista ja mitä enemmän dataa on, sitä helpompi on opettaa AI:ta. Suuri osa datasta tulee kuitenkin inhimillisistä lähteistä ja ihmiset tekevät tunnetusti virheitä. Tekoälymalleja onkin paras soveltaa kohteissa, joissa absoluuttinen oikeellisuus ei ole välttämätöntä, vaan hyötyjä saadaan jo ”riittävän hyvällä arvauksella”. 

Joka kerta, kun kone on tehnyt virheellisen päätelmän, ihmisen olisi hyvä se korjata ja lähettää materiaali uudestaan koneen käsittelyyn oikein luokiteltuna - vain näin kone oppii paremmaksi. 

Lisäksi päätösvallasta luopuminen on ihmiselle haastavaa, eikä sitä tällä hetkellä tekoälyä käyttöön otettaessa edellytetäkään. Mutta suunta on selvä, tekoäly astuu ihmisen tontille ja tässä on aito mahdollisuus. Tekoälyä hyödyntäviin projekteihin ryhtyminen ja AI:n vaiheittainen sisään ajaminen on välttämätön askel tiellä tulevaisuuden liiketoiminnan harjoittamiseen ja kehittämiseen.
 

Tommi Salmi

Vice President, Analytics & AI

Jaa