Skip to main content

Kuva

Image

default image 2
Blogi

Parasta re:inventissä on

Sisältökappaleet

Text

Jo perinteeksi muodostunut ja maailman suurimmaksi pilvialan tapahtumaksi paisunut AWS re:Invent kokosi alan asiantuntijat Las Vegasiin marraskuun lopulla. Kokenut pilviarkkitehtimme Tero Kiminki kävi hakemassa tapahtumasta infrastruktuurin ja tietoliikenteen kuumimmat uutiset ja vinkit.

Image

Image

Tero Kiminki Enfo.

Parasta re:inventissä on se, että siellä on ne tyypit, jotka ovat tehneet palvelun aws:än. Ei ole niin vaikeaa kysymystä, johon he eivät osaisi vastata. 

Author

Tero Kiminki

Author's title

pilviarkkitehti, Enfo

Text

Näitä infrastruktuurin ja tietoliikenteen ilmiöitä kannattaa pitää silmällä vuonna 2019.

1. Hybridipilvi

Pilveen siirtyminen on yhä kustannustehokkaampaa. Migraatiotyökalujen kehittyminen ja merkittäviä harppauksia ottaneet tietoliikenneratkaisut mahdollistavat yhä suurempien kokonaisuuksien hahmottamisen ja massojen nopeamman migraation pilveen. Ratkaisujen saatavuus ja skaalautuvuus vaikuttaa suoraan kustannuksiin ja siirtymisen nopeuteen.

Seuraavaksi julkisessa pilvessä tuodaan natiivipalvelut käyttäjien lähelle. Se lisää kokonaan uuden vaihteen hybridipilveen.

”Meillä on oikeita hybridipilviä tuotannossa, ja vauhti vain kiihtyy”, Tero kertoo.

Amazon Web Services ja VMware julkaisivat Outposts-palvelun, jonka ansiosta AWS-palvelut ja VMware Cloud voidaan yhdistää saumattomasti hybridipilveen.

Lue Platform 9 -blogista: 7 insights into AWS’s Outposts announcement at re:Invent and the future of hybrid cloud

Outposts-palvelut tuovat AWS infrastruktuurin lähellä loppukäyttäjää. Ne sopivat erityisen hyvin sellaisen datan käsittelyyn, johon kohdistuu paikallisen prosessoinnin tarve. Näitä ovat esimerkiksi viiveherkät striimatut videot ja teollisuuden IoT-data. Outposts-palveluiden avulla viive kutistuu jopa nanosekunneiksi.

Tässä tullaan näkemään merkittävää kehitystä vuoden 2019 aikana. On mielenkiintoista nähdä, miten esimerkiksi Microsoft Azure Stack vastaa tähän.

2. Pilven tietoturva paranee

F-Secure nosti esille kriittisiä, tietoturvaan pilvessä liittyviä haasteita huhtikuussa 2018. Talouselämässä julkaistussa artikkelissa korostettiin, ettei pilveen siirtyminen suinkaan pyyhkäise tietoturvariskejä pois kartalta. Vastuu tietoturvasta jakautuu edelleen palveluntarjoajan ja asiakasyrityksen välillä.

Myös Tero korostaa pilven tietoturvan hallitsemisen ja uhkiin reagoimisen hankaluutta. Mitä useampaa työkalua käytetään, sitä herkemmin nähdään myös hallittavan datan sirpaloitumista.

”Pilven massiivisuus, uusien palveluiden nopea lanseeraustahti ja käyttöönoton helppous saattavat synnyttää harhakuvia automaattisesta turvallisuudesta”, Tero tuo esille.

Näyttää siltä, että vuonna 2019 pilvitalot ovat vastaamassa tähän merkittävään ongelmaan.

Azure julkaisu jo aiemmin Security Center -palvelunsa. AWS julkaisi puolestaan re:Inventissä Security Hubin. Viimeisimpänä Google, joka toi Cloud Security Command Centerin (Cloud SCC). Se tarjoaa yhteisen näkymän pilvipalvelun tietoturvatasoon ja tapahtumiin. Kaikkiin palveluihin on myös kehitetty rajapinta, joka mahdollistaa integraatiot kolmansien osapuolten palveluihin.

Yksi vuoden 2019 tärkeimpiä trendejä lienee pilven kokonaisvaltaisen tietoturvan hallinnan nopea kehittyminen.

”Otaksun näkeväni kokonaan uuden, pilven tietoturvan ympärille syntyvän ekosysteemin, jossa on sekä vanhoja tietoturvataloja että uusia, jopa yllättäviä toimijoita”, Tero kertoo.

3. Klassiset relaatiotietokannat askeltavat pilven suuntaan

Klassisten tietokantateknologioiden elinkaari tulee nopeasti päätökseen, elleivät ne ota askeleita pilven suuntaan. Relaatiotietokannat eivät ole kyenneet hyödyntämään pilven mahdollistamia etuja aiemmin. Tulemme kuitenkin näkemään esimerkkejä, joissa vanhat relaatiotietokannat hyödyntävät pilvitalojen omia avoimen lähdekoodin ratkaisuja ottaakseen harppauksia pilveen. Tämä mahdollistanee relaatiokannoille pilvelle ominaista elastisuutta ja globaalia luonnetta.

”Uskon, että eloonjäämiskelpoisissa avoimen lähdekoodin kannoissa kehitytään tänä vuonna pilvinatiiveiksi. Ne, jotka eivät tähän kykene, katoavat”, Tero toteaa.

4. Käyttöjärjestelmän merkitys pilvessä

Serverless-maailman kehitys on edennyt siihen pisteeseen, että se on avautunut. Myös tällä kentällä valta on siirtymässä käyttäjälle itselleen. Käyttäjät pääsevät yhä enenevissä määrin nauttimaan valinnan vapaudesta.

Syvenny Serverless Architecture maailmaan

”Käyttöjärjestelmän merkitys vähenee koko ajan. Ja se on todella hyvä juttu! Käyttäjät voivat keskittyä olennaiseen”, Tero avaa.

Erityisesti Windows-ympäristössä uuvuttava päivitysrumba on turhauttanut käyttäjiä. Alan yksi kuumista puheenaiheista on koskenut Windows 2008 -version servereiden lopettamista. Tämä on nostanut sovellusten kontittamisen räjähdysmäiseen kasvuun.

Jo vuonna 2017 TiVin artikkeli kertoi, miten konteista on tulossa lähes 3 miljardin arvoinen bisnes vuoteen 2020 mennessä.

”Ilmiö yleistyy nyt varsin voimakkaasti. Windows 2008 -version tuen päättyminen vain kiihdyttää kontitusta. Tämä on iso ja varsin merkittävä muutos alalla”, Tero toteaa.

5. Infrastruktuurin tietoliikenne

Data siirtyy julkiseen pilveen, ja kuormitus sen mukana.

Yritysten ja toimijoiden operaattoririippuvuus päättyy. Ratkaisevaan asemaan nousee SD-WAN, jonka avulla kaikki liikenne tapahtuu internetin yli, ja yhteydet on mahdollista rakentaa pilveen.

”Muutos tullaan huomaamaan, sillä tähän asti käyttäjät ovat olleet jopa sidottuja yhteen operaattoriin. Jatkossa yritys voi valita parhaiten palvelevan operaattorin”, Tero summaa.

SD-WAN:in myötä verkon rakentaminen muuttuu paljon dynaamisemmaksi, koska uusien verkkojen luonti on automatisoitua. Käytännössä tämä tulee tarkoittamaan sitä, että pilviyhteyden luominen uuteen toimipisteeseen on kustannustehokkaampaa, kun prosessiin ei tarvitse ottaa mukaan monia eri toimijoita.

 

Kaipaatko lisälukemista infrastruktuurin ja tietoliikenteen kärki-ilmiöistä?

Tässä Teron tärpit julkaisuihin, jotka ovat inspiroineet häntä:

Jaa