Skip to main content

Kuva

Image

default image 2
Blogi

Pilvi - yksisarvisesta työhevoseksi, osa 2

Sisältökappaleet

Image

Jani Rusanen

Text

Viime blogissani pohdin käytännön esimerkkien kautta, onko pilvi maaginen, kaikki ongelmat ratkaiseva taruolento vai kauhistuttava tuhovoima, joka pyyhkii kaiken tietämämme tieltään – vai kenties jotain näiden väliltä. Sähköinen maailma on täynnä artikkeleita ja blogeja, joissa näkökulmana on jompikumpi ääripää; joko korostetaan helppoutta ja merkittäviä kustannussäästöjä tai pelotellaan kontrollin menettämisellä ja tietoturvaongelmilla.

 

Mikä sitten on totuus? Jos ja kun maailma humahtaa joka tapauksessa kohti pilveä, ääripäiden keskeltä pitää löytää oikea arki. Harva meistä uskoo yksisarvisiin (toki Huffington Postin vuoden 2013 artikkelin mukaan 6 % yhdysvaltalaisista näin tekee) emmekä varmasti halua myöskään ajautua pelkotiloihin, jotka estävät meitä tekemästä oikeita ratkaisuja.

Olen viimeiset vuodet kierrellyt yrityksiä - asiakkaitamme - kertoen pilvestä, kuinka sitä kohti voi ottaa askeleita ja mitä sudenkuoppia kannattaa välttää. Näihin keskusteluihin ja kokemuksiin kentältä tukeutuen otan tässä blogissa kantaa pilveen. Fokusessa ääripäiden sijasta konkretia.

Mitä se pilvi on ja onko se mahtavaa?

Pilvi – yksinkertaistaen – on valmiita palveluita, joita voi hankkia kulutuspohjaisesti. Olipa palvelu yksittäinen virtuaalikone, tietovarasto tai vaikkapa kokonainen asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM), se on lähtökohtaisesti mahdollista ottaa käyttöön itse ja veloitus perustuu käyttöön – olipa se tuntipohjaista resurssia tai käyttäjien määrään perustuvaa.

Pilvi ei lähtökohtaisesti kasvata liikevaihtoa, ellet satu työskentelemään kyseisiä pilvipalveluita tuottavassa yrityksessä. Pilvi ei ole siis itseisarvo, vaan se on tapa toteuttaa liiketoiminnalle arvoa tuottavia ratkaisuja tarjoamalla:

  1. Tehokkaan ja tarpeen mukaan skaalautuvan alustan
  2. Lisätoiminnallisuuksia palvelun kuluttajalle tai liiketoiminnalle (esimerkiksi analytiikka ja koneoppiminen tai API-rajapinnat, joita voi tarjota myös kuluttajille)
  3. Pitkien investointien tai sopimusaikojen sijaan käyttöön perustuvaa kuluttamista

Pilvi tai pikemminkin sinne luotu palvelu voi olla kuin elinvoimainen ori - mutta pahimmillaan taas löntystävä kaakki. Hyvänä esimerkkinä voisi toimia raportointiratkaisu, jossa PaaS-pohjaisiin (Platform-as-a-Service, palvelualusta palveluna) tietovarastoihin useammasta lähteestä kerättyä tietoa jalostetaan ja tarjotaan loppukäyttäjälle BI-tuotteen (esim. PowerBI) avulla visuaalisesti näyttävinä käppyröinä. Tämän kokonaisuuden voi tehdä kustannustehokkaasti, samalla tarjoten aitoa arvoa liiketoiminnoille.

Saman ratkaisun voi toteuttaa myös IaaS-pohjaisena (Infrastructure-as-a-Service, infrastruktuuri palveluna), jolloin puhutaan edelleen perinteisestä palvelinkeskeisestä ratkaisusta. Hyvin todennäköisesti resurssit joudutaan ylimitoittamaan, mikä taas aiheuttaa korkeammat kustannukset. Loppukäyttäjälle näkyvä ratkaisu voi olla identtinen, mutta kustannusmielessä sekä operatiivisen arjen pyörittämisessä jälkimmäinen vaihtoehto on huomattavasti hankalampi.

Päätä, kokeile, opi ja menesty

Pilvi kaikessa komeudessaan on täällä. Miten saada yksisarvinen kiinni ja kesyttää? Haastan sinut ja yrityksesi seuraaviin pilveen tähtääviin toimenpiteisiin seuraavan vuoden aikana.

1. ”Pilvi ensin” -päätös

On tärkeää, että yritykset päättävät julkisen pilven ensisijaisuudesta uusissa IT-hankkeissa. Julkisen pilven ei tietenkään pidä olla ainoa vaihtoehto vaan päätöksissä tulee miettiä hyödyt sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, ja tämän pohjalta tehdä päätös oikeasta ratkaisusta. Pilvi ensin -päätös rohkaisee kuitenkin ajattelemaan kriittisesti jokaisen hankkeen toteutustapaa, jolloin voidaan välttää mahdollisia virheitä ennen kuin esimerkiksi hankitaan monoliittisia tuotteita tai aloitetaan uutta vuosia kestävää massiivista projektia.

Pilvi kannattaa ajatella lähtökohtaisesti mahdollistajana.

Author

Jani Rusanen

Author's title

VP Solution Architecture

Text

2. Kokeilukulttuuri & kirjatut pelisäännöt

Yrityksen työntekijöitä kannattaa rohkaista kokeilemaan pilvipalveluita ja kyseenalaistamaan vanhoja toimintatapoja. Esimerkkinä voisi olla integraation tekeminen oman järjestelmän ja jonkin ulkopuolisen toimijan järjestelmän välille: testataan julkisista pilvistä löytyviä palveluita yrityksen ja käyttäjien tarpeeseen. Aina voi pakittaa vanhaan tuttuun ratkaisuun, jos tämä ei onnistu. Tässä on myös hyvä hetki huolehtia yhteisten pelisääntöjen kirjaamisesta, ettei homma lähde laukalle. Sääntökirjan ei tarvitse olla pitkä ja kankea, vaan vaikka kevyt tarkistuslista tai opas toimii hyvin.

3. Nykyisten ratkaisujen läpikäynti ja elinkaarten tunnistaminen

Rohkaisen yrityksiä käymään läpi nykyisiä sovelluksiaan ja tunnistamaan niiden tai niiden käyttämän infrastruktuurin elinkaaret. Samalla voidaan muodostaa vuosikello- tai tiekarttakäytäntö, joilla potentiaalisia pilvitransformaatioprojekteja saadaan tunnistettua hyötynäkökulma edellä – mikäli sovellukselle tai infrastruktuurille pitää tehdä joka tapauksessa jotain, samalla on loistava hetki miettiä pilven hyödyntämistä.

4. Elämä projektin jälkeen – varmista jatkuvuus

Trendinä on näkynyt viimeisen vuoden aikana pilveen kehitettyjen palveluiden siirtyminen “tuotannolliseen tilanteeseen”. Samalla asiakkaat ovat myös huomanneet, että “perinteiset ja tylsät” IT-palvelut ovat hyödyllisiä myös tulevaisuudessa - kehitystyötä tekevät ihmiset ja ratkaisutoimittajat eivät välttämättä ole niitä, jotka tarjoavat 24/7-tyyppisiä ylläpitopalveluita. Kun uusia ratkaisuja rakennetaan, on hyvä tuoda jo aikaisessa vaiheessa pöydälle esimerkiksi vaadittu palveluaika. Modernit, ketterät toimijat ja perinteiset palvelutalot pystyvät toimimaan symbioosissa, jolloin kummankin tavan parhaat puolet pystytään hyödyntämään: ketterien toimijoiden nopeus kehitystyössä ja perinteisten toimijoiden robustit prosessit ja toimintatavat jatkuvuuden varmistamiseksi.

Pilvi kannattaa ajatella siis lähtökohtaisesti mahdollistajana. Mitä mahdollisuuksien konkretisointi vaatii on kuitenkin sekä ajatus- että toimintamallien muutosta. Muutoksen ei tarvitse olla yhdessä yössä tapahtuva megalomaanisen yrityskulttuurin transformaatioprojektin tuotos, vaan muutosta voi tehdä pienin askelin nopeat voitot edellä. Ota siis haasteeni vastaan ja tee ne pienet päätökset, joilla saat muutosta aikaan.

 

Jani Rusanen, VP Solution Architecture, on työskennellyt jatkuvien IT-palvelujen parissa Enfolla 10 vuotta. Viimeiset pari vuotta hän on keskittynyt pilvipalveluiden ja -ratkaisujen tuottamiseen asiakkaille - ei teknisten logojen kautta vaan liiketoimintahyöty edellä.

Jaa