Skip to main content

Kuva

Lead_Consultant_SAP_FICO
Blogi

RISE with SAP – nostetta liiketoimintaan SAPin uuden tuoteperheen ja tilausmallin avulla

Sisältökappaleet

Text

Kaikki SAPin uutisointia ja julkaisuja seuranneet ovat varmasti nyt alkuvuoden 2021 aikana törmänneet useaan otteeseen termiin ”RISE with SAP”. ”RISE with SAP” -ohjelman julkistaminen tammikuussa on herättänyt paljon keskustelua asiakkaiden ja SAP-kumppanien keskuudessa. Ajattelin purkaa aihetta pintaa syvemmältä tässä kirjoituksessa, jotta lukijalle muodostuisi selkeämpi kuva, mitä ”RISE with SAP” on ja mitä se tarkoittaa SAPin, kumppanien ja asiakkaiden näkökulmasta.

Me olemme Enfolla perehtyneet asiaan lukuisissa SAPin järjestämissä tilaisuuksissa sekä keskusteluissa SAPin kanssa. Olemme myös päivittäneet meiltä jälleenmyyjäkumppaneina vaadittavat myyntioikeudet sekä myynnin että konsulttien kvalifiointien osalta liittyen ”RISE with SAP S/4HANA Cloud Private Edition” -tuotteeseen. Olemme lisäksi käyneet läpi ja päivittäneet palveluportfoliotamme vastataksemme parhaamme mukaan myös RISEn kannalta tärkeisiin seikkoihin. Tässä kirjoituksessa keskityn pääsääntöisesti S/4HANA Cloud Private Edition -tuotteeseen, eli niin sanottuun private cloud -vaihtoehtoon. ”RISE with SAP” -ohjelma toki kattaa myös SaaS-pohjaisen julkipilvituotteen, SAP S/4HANA Cloud.

Image

Rise with SAP - Juha Sassi

”RISE with SAP” on kaupallinen paketti, joka yhdellä sopimuksella tarjoaa pääsyn kokoelmaan työkaluja ja palveluja, jotka SAP on koonnut auttamaan asiakkaita S/4HANAan liittyvissä siirtymähankkeissa, joissa alustana on julkinen pilvi.

Author

Juha Sassi

Author's title

SAP sovellusarkkitehti, Enfo

Text

Mikä RISE with SAP on?

SAP on kuvannut “RISE with SAP” -ohjelmaa termillä ”Business Transformation as a Service” täydentäen, että “RISE with SAP tuo yhteen kaiken, mitä tarvitset muuttaaksesi yritystäsi parhaalla mahdollisella tavalla – riippumatta lähtöpisteestäsi tai siitä, kuinka nopeasti haluat liikkua”. Ohjelma on suunnattu niin SAP-asiakkaille, jotka tällä hetkellä ovat SAP ECC -järjestelmässä, kuin SAP S/4HANA -asiakkaille ja lisäksi myös kokonaan uusille SAP-asiakkaille.

”RISE with SAP” on kaupallinen paketti, joka yhdellä sopimuksella tarjoaa pääsyn kokoelmaan työkaluja ja palveluja, jotka SAP on koonnut auttamaan asiakkaita S/4HANAan liittyvissä siirtymähankkeissa, joissa alustana on julkinen pilvi.

Paketti koostuu seuraavista komponenteista:

Image

SAP with Rise

Text

  • Työkalut ja palvelut: Kattavat työkalut tukemaan olemassa olevien SAP-järjestelmien analysoinnissa ja teknisen siirtymän suunnittelussa ja toteutuksessa S/4HANA-järjestelmään. Esimerkkinä Readiness Check, jonka perusteella nähdään nykyjärjestelmän valmius S/4HANA-siirtymään ja tarvittavat toimenpiteet onnistumisen varmistamiseksi.
  • SAP Business Process Intelligence - Discovery Reports: Työkalut, jotka mahdollistavat prosessin suorituskyvyn ja tehokkuuden analysoinnin ja yksilöivät mahdolliset parannus- ja automatisointialueet sekä työkalupohjaisen tuen standardointimahdollisuuksille. Raporttien perusteella asiakas saa näkemyksen prosesseista ja toiminteista, jotka parhaiten tukevat juuri heidän liiketoimintaansa ja tapaansa käyttää SAP ERP -järjestelmää.
  • SAP Business Technology Platform: Kehittyneet työkalut tietokannan, analytiikan, sovelluskehityksen ja integraatioiden osa-alueilla, sekä älykkäät teknologiat, kuten prosessiautomaatio RPA.
  • SAP Business Network: Starter pack mahdollistaa kyvykkyyksien hyödyntämistä Ariba Networkista, Assett Intelligence Networkista ja Logistics Business Networkista

Keskiössä on S/4HANA Cloud -tuote, josta saa käyttöönsä aina tuoreimman version subscription-pohjaisella skaalautuvalla lisenssimallilla ja hinnoittelulla. Tämä mahdollistaa sen, että ERP-järjestelmä voidaan ottaa käyttöön aluksi pienemmällä laajuudella, ja käyttäjämäärän ja ominaisuuksien laajetessa skaalata subscription vastaamaan muuttuneita tarpeita. Siirryttäessä esimerkiksi olemassa olevasta ECC-järjestelmästä ”RISE with SAP” Private Edition -kokonaisuuteen, asiakas vaihtaa pysyvät ohjelmistolisenssit ja niiden ylläpidon subscriptionille ja omat tai konesaliin hostatut laitteet valitsemansa hyperscalerin (Azure, AWS, Google) tarjoamalle infrastruktuurille. Kaikki tämä hallitaan yhdellä sopimuksella SAPin kanssa.

S/4HANA Cloudin julkipilviversiosta poiketen Private Editionissa on mahdollistettu järjestelmän laaja muokattavuus ja konfiguroitavuus niin tarvittaessa. Siirtyminen on mahdollista tehdä myös konversiona (brownfield) uusimplementoinnin lisäksi. Päivityssykli Private Edition -järjestelmässä on pitkälti asiakkaan päätettävissä, toisin sanoen automaattisia/pakotettuja järjestelmäpäivityksiä ei Private Editioniin tule. Huomioitava seikka on, että implementoidun järjestelmän tulee olla ns. maintstream maintenancen piirissä, joten ilman versiopäivitystä on mahdollista mennä jopa lähes viisi vuotta, jos tällainen lähestymistapa koetaan tarpeelliseksi. Tuote on toiminnoiltaan ja muokattavuudeltaan siis käytännössä vastaava, kuin S/4HANA OnPremise, joka on hostattu hyperscalerin pilveen.

Jos asiakkaan olemassa olevaan järjestelmään on toteutettu paljon asiakaskohtaisia muokkauksia ja siirtyminen puhtaaseen SaaS-pilvijärjestelmään koetaan esimerkiksi tästä syystä haasteelliseksi, on ”RISE with SAP S/4HANA Cloud Private Edition” oiva askel kohti julkipilveä. Tämä antaa myös mahdollisuuden tulevaisuudessa siirtyä Private Editionista ns. Public Editioniin kypsyyden mahdollisesti kasvaessa kohti vakioidumpia toiminnallisuuksia ja kokonaisuutta. Mitään pakkoa ei toki ole mennä kohti tuota puhdasta vakioitua SaaS-ympäristöä.

SAPin ja kumppanin roolit RISE-toimituksessa

Alla olevassa kuvassa on purettu roolit SAPin ja kumppanin välillä.

Image

SAP with Rise

Text

S/4HANA Cloud -järjestelmän Private Edition -optiossa SAP huolehtii sovelluksesta teknisessä mielessä sekä sovellustuesta (kuvassa sinisellä pohjalla). Niin ikään alusta ja alustan hallinta teknisine palveluineen kuuluvat SAPin SLA:n piiriin.

Kumppanit voivat erillisellä sopimuksella toimittaa asiakkaille neuvontapalveluja sekä implementointipalveluja. Lisäksi AMS-palveluiden tuottaminen kuuluu kumppaneiden toimittamiin palveluihin (kuvassa harmaalla pohjalla).

Meillä Enfolla on kattava tarjonta palveluja ”Journey to S/4HANA by Enfo” -konseptin alla alkaen arviointipalveluista, kuten Business Case -laskelmat, yritysarkkitehtuurin suunnittelu- ja soveltuvuusanalyysit liittyen niin S/4HANA-uusimplementointeihin (greenfield) kuin konversioprojekteihin (brownfield), sekä SAP to cloud -siirtymäpalvelu. Näiden lisäksi tarjoamme asiakkaillemme S/4HANA -implementointipalveluja sekä AMS-palveluja.

Image

SAP with Rise

Text

Miksi siis pilveen?

Subscription- eli tilauspohjaisen käyttömallin myötä muuttuu iso osa SAP-käyttäjän järjestelmän elinkaarikustannuksista kiinteäksi kuukausihinnaksi. Puhuttaessa digitalisaatiosta tarjoaa S/4HANA Cloud digitaalisen ytimensä lisäksi loistavat edellytykset hyödyntää SAP Business Technology Platformin tuomia kyvykkyyksiä esimerkiksi sovelluskehitykseen, integraatioihin ja älykkäisiin teknologioihin. Eli siis hyödyt, jotka saadaan liiketoiminnan tehostumisesta ja automatisoinnista prosessien digitalisoinnin myötä.

Tällaisia liiketoiminnan tehostamiseen liittyviä toiminteita voi olla esimerkiksi taloushallinnon kaudenvaihteen töiden automatisointi ja tehtäväpohjainen ohjaus Financial Closing Cockpit -työkalulla. Hyviä esimerkkejä ovat myös tekoälyn tuomat parannukset muun muassa saapuvan ja lähtevän logistiikan ohjauksessa tai yksinkertaistetun Fiori-sovelluksen tuomat helpotukset käyttöliittymän toimivuuteen – vähemmän klikkauksia prosessin eri vaiheissa eli työn tehostuminen. Ei kannata myöskään unohtaa laajojen integraatiomahdollisuuksien tuomaa prosessien automatisointia siten, että prosessit saadaan toimimaan mahdollisimman pitkälle automaattisesti taustalla, ja ainoastaan poikkeamiin puututaan käyttäjän toimesta.

S/4HANAn myötä sovelluskehitys nousee uudelle tasolle ajattelussa, jossa ERPin ydin pidetään puhtaana järjestelmän ulkopuolella tehtäviltä muutoksilta. Integroitavuus ulkoisiin järjestelmiin on myös kitkatonta avoimen integraatiorajapinnan kautta. Pilveistyksen myötä S/4HANA-järjestelmälle avautuu myös entistä parempi mahdollisuus hyödyntää julkisten pilvialustojen tarjoamia kyvykkyyksiä ja työkaluja. Lisäksi käyttäjäkokemus on sujuva ja huippuunsa kehitetty, ja mobiilikäyttö löytyy järjestelmästä sisäänrakennettuna.

Tässä oli joitakin ajatuksia, joiden avulla voit nostaa liiketoimintasi nousuun ”RISE with SAP” -ohjelman avulla. Jos kiinnostuit aiheesta ja haluat keskustella kanssamme lisää, jätä meille yhteydenottopyyntö.

Blogin kirjoittaja Juha Sassi toimii SAP sovellusarkkitehtina Enfon SAP-tiimissä.

Jaa