Skip to main content

Kuva

Image

climate change
Blogi

Tekoäly avuksi ilmastonmuutoksen hallintaan

Sisältökappaleet

Text

Maapallon lämmetessä ilmaston lämpenemisen vaikutukset voimistuvat. Vuonna 2016 luonnonkatastrofeja tapahtui kolminkertainen määrä vuoteen 1980 verrattuna. Onneksi meillä on uusi työkalu ilmaston muutoksen vaikutuksien hallitsemiseen – tekoäly.

 

Tekoälyn avulla tietokonejärjestelmät voivat aistia ja oppia ympäristönsä ja toimia asetetun päämäärän mukaisesti. Esimerkiksi Norjassa tekoäly on mahdollistanut itsehallinnoivan sähköverkon, joka integroi enemmän uusiutuvaa energiaa. Pyörremyrskyalueilla tutkijat ovat onnistuneet ennustamaan pyörremyrskyjä paremmalla tarkkuudella ja näin aloittamaan evakuointijärjestelyt ajoissa.

Tekoälyn laajempi käyttöönotto on vihdoin tullut mahdolliseksi uusien ja tehokkaampien tietokoneiden, tehokkaamman datan keruun sekä tallennustilan halpenemisen myötä. Tekoäly on kehittynyt eksponentiaalisesti 2010-luvulla. Syväoppiminen on yksi osa koneoppimista. Sen avulla tietokoneet voivat ymmärtää asioita ilman ihmisen antamia syötteitä. Syväoppimista on käytetty esimerkiksi hurrikaanien tutkimusta varten. Luodut mallit ovat oppineet tunnistamaan, mitkä puulajikkeet kärsivät eniten. Tämän ymmärtäminen on äärimmäisen tärkeää, sillä valtavat määrät hiilidioksidia emittoituu puumassan maatuessa. Keinoälyn avulla voidaan kysyä tietokoneilta myös kysymyksiä, joihin ihminen ei pysty vastaamaan, esimerkiksi kannattaisiko tuhoutuneille alueille istuttaa pyörremyrskyjä kestäviä puulajeja, jotta hiiltä varastoituisi puihin eikä ilmakehään.

Google on onnistunut vähentämään energiankulutustaan 40 %:lla optimoimalla palvelinkeskusten jäähdytystä.

Author

Marcos Ryhänen

Author's title

Junior Consultant

Text

Uusiutuvan energian käyttöönotto on ollut hidasta vaihtelevan energiantuotannon takia. Tekoälyä on käytetty tämän heilahtelun sekä varastoinnin ennustamista varten. Keinoälyä voidaan yhtä hyvin käyttää myös energiankulutuksen ennustamiseen. Esimerkiksi Google on onnistunut vähentämään energiankulutustaan 40 %:lla optimoimalla palvelinkeskusten jäähdytystä. Tekoälyllä voidaan parantaa energiatehokkuutta vielä paljon suuremmissakin mittakaavoissa. Yhdistämällä dataa esineissä sekä rakennuksissa olevista antureista voidaan luoda ennusteita kokonaisen kaupungin energiankulutuksesta. Tällaisten mittareiden avulla voidaan parantaa kaupunkien energiatehokkuutta ja näin torjua ilmastonmuutosta. Kustannussäästötkin ovat samalla merkittäviä mahdollistaen lisäinvestoinnit uusiutuvan energian tuotannolle.

Vaikka tekoäly lisääkin edellytyksiä ilmastonmuutoksen vaikutuksien paremmalle hallitsemiselle, monet ovat myös varoittaneet tekoälyyn liittyvistä ongelmista. Syväoppimisen Black Box -luonne voi vaikeuttaa ennusteiden oikeellisuuden tarkistamista. Näin ollen se kasvattaa kynnystä, jolla ihmiset reagoivat mahdollisiin varoituksiin. Lisäksi tietokonejärjestelmiin liittyy turvallisuuskysymyksiä. Täysin autonominen järjestelmä on paljon alttiimpi hakkeroinnille, mikä lisää kynnystä integroida tekoälyä suuriin järjestelmiin. Näiden riskien pienentäminen on kriittistä, sillä lyhyellä aikavälillä tekoäly vaikuttaisi olevan ihmiskunnan tehokkaimpia keinoja ilmaston lämpenemiseen liittyvien ongelmien hallintaan.

Marcos Ryhänen on junior consultant, Information Management

Jaa