Skip to main content

Kuva

It services Enfo
Blogi

Tiedon hyödyntäminen on monessa yrityksessä vielä lapsenkengissä - näin perushaasteita voi ratkaista

Sisältökappaleet

Text

Moderni yritys tarvitsee yhä enemmän tietoa pysyäkseen kilpailukykyisenä. Tämä on tiedetty jo pitkään, ja markkinoilta löytyy monia ratkaisuja tiedon integrointiin, käsittelyyn ja raportointiin. Harva yritys on silti päässyt ihanteelliseen lopputulokseen. Microsoft Purview ja ADA tarjoavat tähän uusia keinoja.

Tiedonhallinnan parhaana käytäntönä pidetään usein asian keskittämistä yhteen pisteeseen ja jopa yhden sisäisen organisaation tehtäväksi. Lopputulos on näin laadullisesti parempi ja hallittavampi, mutta tyydyttää harvoin kaikkia organisaation tiedonhyödyntämisen tarpeita.

Nykyaikaiset ohjelmistot ovat helpottaneet tiedonkäsittelyä merkittävästi. Tämä on johtanut monissa yrityksissä siihen, että tiedon hyödyntämiseen syntyy erilaisia pysyviä tai väliaikaisia pisteratkaisuja ympäri organisaatiota. Tekijät ja toimintatavat vaihtelevat, mutta vastuu ja ymmärrys toteutuksesta on usein vain yksittäisellä tekijällä. Pahimmassa tapauksessa tämä henkilö ei enää edes työskentele yrityksessä. Kaikki tämä johtaa helposti siihen, että kun tietoa lopulta hyödynnetään, on epäselvää, mistä se on tullut, miten sitä on käsitelty tai milloin sitä on päivitetty.

Microsoft Purview helpottaa tiedon hallittavuutta

Microsoft Purview on tietokatalogipalvelu (Data catalog), joka pyrkii vastaamaan edellä kuvattuihin ongelmiin. Palvelu helpottaa mm. tiedon kategorisointia, tietovirtojen kuvausta, tiedon turvallista jakamista sekä kaiken edellisen helppoa löytämistä.

Purview Data Map -toiminnallisuuden tavoite on löytää mahdollisimman automaattisesti eri alustoille talletetun tiedon metadata, luokittelut ja tietovirrat. Valmiita luokitteluja on yli 100, ja lisäksi voidaan tehdä omia räätälöityjä luokkia. Luokkia ovat esimerkiksi henkilön nimi ja osoite, tai luottokortin tai passin numero. Luokittelujen avulla voidaan siis tunnistaa esim. sensitiiviset tietokentät, kuten GDPR:n alaiset tiedot. Tuettuja lähteitä ovat mm. Azure Blob storage ja Datalake, SQL server, Power BI, SAP (BW, ECC, HANA), Teradata, Oracle, AWS S3 – ja kymmenet muut. Lista kasvaa jatkuvasti, ja ajantasaisen tilanteen löydät täältä.

Purview Data Catalog tarjoaa tehokkaan tavan etsiä tiedot löydetyistä tietovarannoista (Data assets), sekä ylläpitää tietojen luokittelua ja tietovarantojen omistajuuksia (Data Stewardship ja Data Expert). Lisäksi toiminnallisuuden avulla voidaan ylläpitää sanastoa, sanastojen riippuvuuksia ja sanostojen omistajuuksia, ja selata tietovirtoja sekä niihin liittyviä tietovarantoja ja integraatioita.

Data Estate Insights mahdollistaa ylätason näkymän tietovarantojen tilaan. Se kertoo esimerkiksi, kuinka paljon on sensitiivistä tietoa, missä tieto sijaitsee ja miten isolle osalle tietovarantoja on määritelty omistajuus.

Lisäksi Purview-palvelu tarjoaa sovellusintegraatioita varten avoimen REST-rajapinnan. Sen avulla voidaan muokata käyttöliittymää ja itse tietojoukkojen metatietoja ja tietovirtakuvauksia Atlas 2.2 -yhteensopivan rajapinnan kautta.

Qivada ADA automatisoi tiedonhallinnan prosessit

ADA on täysin SAAS-pohjainen tiedonhallinnan prosessien automatisointipalvelu, jonka käyttöön tarvitaan vain selain. Palvelun avulla määritellään helposti erilaiset tiedonhallinnan rutiinit. Itse toteutus generoidaan asiakkaan omaan Azure-tilaukseen – asiakkaalle ei siis synny toimittajalukitusta ADA-palveluun. ADA sisältään myös tiedonhallinnan elinkaarenhallintaan liittyviä osioita, kuten ajojenhallinnan ja tietojen ylläpidon. Lisää ADA:n palveluista voit lukea täältä.

Tietovirtojen automaattinen tunnistaminen on haastavaa, koska tietoa voidaan integroida ja transformoida hyvin monella tavalla. ADA-palvelun avulla tehtyjen integraatioiden osalta ADA kykenee generoimaan yksityiskohtaiset tietovirrat suoraan Purview-palveluun. Kertaluoteisen generoinnin lisäksi tietovirtojen generointi voidaan myös ajastaa, jolloin kaikki uudet kehitettyjen integraatioiden tietovirrat näkyvät automaattisesti myös Purview-palvelussa.

Esimerkkikuva ADA:lla generoidusta tietovirrasta

Image

Adan generoidut tietovirrat

Text

Tutustu Purview-aloituspakettiin ja ADAan. Niillä pääset helposti alkuun oman datasi hallinnassa.

Kirjoittaja Tero Tiensuu on Qivadan partner, ja vastaa ADAn kehityksestä. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus tiedonhallinnasta nykyaikaisilla välineillä.

Qivada on Enfon tytäryhtiö, joka keskittyy data platform -automaatiotyökalun kehittämiseen ja kaupallistamiseen: www.qivada.com.

Jaa