Skip to main content

Kuva

Image

Person putting post its on wall
Blogi

Timanttisen integraatioratkaisun jäljillä

Sisältökappaleet

Integraatiotrendit, osa 2

Text

Teknologiset trendit tuovat mukanaan uusia ja ketteriä toimintatapoja, mutta ne vaativat tuekseen myös muutoksia organisaatioihin ja prosesseihin. Onnistuneet ratkaisut vaativat erityisesti aktiivista vuoropuhelua liiketoiminnan ja IT:n välillä.
 

Organisaatiot eivät yleensä ota käyttöön uusia teknologioita vain trendikkyyden vuoksi. Kun uusi teknologia tai toimintatapa halutaan ottaa käyttöön, investointi täytyy olla valmis perustelemaan ja osoittamaan, minkälaisia hyötyjä uudistuksesta voi odottaa. Tekninen investointi saattaa maksaa itsensä takaisin nopeastikin, mutta silti se pitäisi osata perustella.

Kun liiketoiminta pyytää IT:ltä asioita, se usein vain viestii tarvettaan jollekin tietylle palvelulle – ja yleensä tuo tarve on kiireellinen. Miten pyyntöihin sitten kannattaa suhtautua, jos tiedossa on, että niiden toteuttaminen vaatii lisäresursseja?

Monta reittiä perille

Integraatioon on monenlaisia mahdollisuuksia, mutta otan tässä esiin API:t ja väyläteknologiat sekä mikro- ja pilvipalvelut.

API:t

Ohjelmointirajapinnat eli API:t ovat hyvä tapa avata yrityksen palveluita ja dataa saataville eri tarpeisiin. API:t ovat laajasti ymmärrettäviä ja niiden kautta voidaan myös saada nopeutta, näkyvyyttä, hallittavuutta ja jälleenkäyttöä yrityksen palveluille. Mutta jos ne suunnitellaan huonosti, ne voivat myös aiheuttaa häiriöitä yrityksen ydintoiminnoille ja riskejä esimerkiksi tietosuojalle.

Väyläteknologiat

Hyvin suunniteltu kokonaisuus on hyvin hallittavissa ja tietoturvallinen ja se toteuttaa samalla liiketoiminnan vaatimukset nopeasti ja laadukkaasti. Yleensä erityisesti System API:en taustalla on edelleen perinteistä palveluväyläteknologiaa (Enterprise Service Bus, ESB), jolla on tehokkaampaa tuottaa palvelun tarvitsemat liitännät, protokolla- ja tietomuunnokset, rikastukset ja muut tarpeet.

Mikropalvelut

Mikropalvelut ovat ennen kaikkea sovelluskehityksen malli, jossa isoja sovelluskokonaisuuksia jaotellaan pienempiin yksiköihin. Nämä pienyksiköt ovat toiminnaltaan ja hallinnoitavuudeltaan riippumattomia. Integraatiota suunnitellessa on hyvä miettiä tarkkaan, miksi haluaa käyttää juuri mikropalveluja ja muistaa, että niissä kokonaisuus on aina kompleksisempi kuin osiensa summa.

 

Hyvin suunniteltu kokonaisuus on hyvin hallittavissa ja tietoturvallinen.

Author

Ilari Rönnberg

Author's title

integraatioarkkitehti

Text

Pilvipalvelut

Pilvipalveluita mietittäessä on hyvä muistaa, että pilvipalvelut tuovat laajemman käyttäjäjoukon saataville palveluita, jotka ennen olivat käytännössä mahdottomia toteuttaa varsinkin pienille ja keskisuurille yrityksille. Näitä ovat esimerkiksi tekoäly, IoT, edistynyt analytiikka, tietoturvauhkien hallinnointi jne.

Pilvipalvelut ovat useimmiten myös hyvin kustannustehokkaita. Kun verrataan pilvipalveluiden kustannuksia perinteisiin ratkaisuihin, kannattaa ottaa huomioon mistä palvelukokonaisuuden kustannukset muodostuvat. Esimerkiksi yrityksen integraatioratkaisu voi nykyisellään koostua kokonaisuudesta, johon kuuluvat mm. lisenssit, laitteet, konesalipalvelut, verkkopalvelut, laitteiden hallinta, ratkaisujen hallinta, valvonta, raportointi, päivitykset, kehitys ja ylläpito.

Tällainen kokonaisuus voi olla kokonaiskustannuksiltaan suuri, mutta ongelmana on sen lisäksi että kommunikaatio eri toimintoja hallinnoivien tahojen välillä voi olla hidasta ja kankeaa aiheuttaen turhia viiveitä vianmääritykseen tai palveluiden kehitykseen.

Pilvipalveluihin siirron taloudellista perustelua mietittäessä on hyvä pystyä laskemaan myös nykymallin mukaiset todelliset kustannukset.

Tärkeintä on kuitenkin kommunikaatio - Kuinka vahvistat vuoropuhelua?

Kysy pyytäjältä, mikä pyynnön arvo on hänelle. Integraatiopyynnöille voi aina asettaa jonkin arvon, ja kun se on määritelty, voit sanoa, että ”tämä voidaan toteuttaa, mutta se vaatii näin paljon miestyövoimaa ja tämän verran teknologiainvestointeja, jolloin pystymme tekemään sen tässä ja tässä aikataulussa”. Näin päästään käytännössä tekemään laskelma, ja näin on helpompi myös hakea investointirahaa.

Ilari Rönnberg työskentelee Enfolla integraationarkitehtina

Jaa