Skip to main content

Kuva

IT-services Enfo
Blogi

Työpaikoilla kukaan ei ota koppia etätyön tuomasta muutoksesta

Sisältökappaleet

IT-palvelut_Enfo

Text

Yhteydet ja järjestelmät on laitettu etätyökuntoon, mutta välineet eivät ole oikotie onneen, kirjoittaa Minna Nousiainen.

Etätyö on mullistanut työskentelyä pysyvästi, mutta koppia työkulttuurin muutoksesta ei ota kukaan. IT ei koe tätä tehtäväkseen, eikä HR halua miettiä tietojärjestelmien toimintaa. Silloin työntekijät jäävät yksin.

Poikkeusolot ovat kiihdyttäneet työelämän murrosta. Yhteydet ja järjestelmät on laitettu etätyökuntoon, mutta välineet eivät ole oikotie onneen: on varmistettava, että teknologia todella tukee ihmisiä työssään.

Katse pitää nyt kääntää työkulttuuriin. Toimintamalleja on tarkasteltava kriittisesti ja muutettava rohkeasti. Vastuu kuuluu yrityksille, ei yksittäisille työntekijöille.

Vastuu kuuluu yrityksille, ei yksittäisille työntekijöille.

Author

Minna Nousiainen

Author's title

Loppukäyttäjäpalveluiden johtaja

Text

Etätyö on lisännyt tasa-arvoisuutta esimerkiksi vähentämällä matkustamista. Yhä useampi päättää itse, missä työskentelee. Kaikkia muutos ei silti koske: esimerkiksi tehtävien luonne voi estää etätyön. Tämä lisää eriarvoisuutta.

Selvitimme Enfolla palveluidemme loppukäyttäjien kokemuksia etätyöskentelystä. Kyselyyn vastasivat yllättäen myös ne, jotka eivät tee etätyötä. Tältä ryhmältä saatiin kriittisin palaute.

Käyttäjäryhmien väliset erot eivät näy etätyöohjeistuksissa, joissa tähdätään kaikille yhteiseen malliin. Toisaalta on niitäkin yrityksiä, joissa etätyö kielletään tasa-arvon nimissä kaikilta.

Epätasa-arvoa synnyttää myös olettama, että jokainen osaa käyttää järjestelmiä. Harva osaa. Peruskäyttö on hallussa, mutta sovelluksia hyödynnetään rajallisesti esimerkiksi ryhmätöihin ja innovointiin.

Puutteet voivat vaikuttaa esimiestyöhön ja jättää osan työntekijöistä vaille riittävää ohjausta. Yritysten on nyt tuettava järjestelmien ja uusien palveluiden monipuolista käyttöä. Ratkaisu ei voi olla, että jokainen selvitköön itse.

Yritysten on nyt tuettava järjestelmien ja uusien palveluiden monipuolista käyttöä. Ratkaisu ei voi olla, että jokainen selvitköön itse.

Author

Minna Nousiainen

Author's title

Loppukäyttäjäpalveluiden johtaja

Text

Korona-aikana etätyö on turvannut terveyttämme, mutta lisännyt yksinäisyyttä. Spontaanit kohtaamiset ovat vaihtuneet asiapitoisiin videopalavereihin. Kenties tehokasta, mutta kuormittavaa.

Tekniikka tarjoaa keinoja haasteiden ratkaisemiseen. Yksinäisyyden tunnetta voi helpottaa jo sillä, että käytämme välineitä luovemmin. Moni tinkii tauoista, vaikka lisäsovellukset auttaisivat tauottamaan palaveriputkea. Työntekijöitä tulisi kannustaa uusien keinojen käyttöön – siihenkin, että kokouskutsun voi joskus hylätä.

Teknologian kehitys elää kulta-aikaansa ja välineet muuttuvat meitä nopeammin. Työn tekemiseen on löydettävä uusia tapoja ja johtamiseen hyväksyvämpiä malleja. Digiloikan rinnalle tarvitaan työkulttuuriloikka, jotta opimme hyödyntämään teknologiaa ajan vaatimusten mukaisesti.

 

Minna Nousiainen on seurannut ja johtanut käyttäjälähtöistä palveluiden kehittämistä koko lähes 20 vuotta kestäneen työuransa ajan. Minna vastaa Enfolla IT-ulkoistuspalveluiden End User Services -yksiköstä.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Kauppalehdessä 30.11.2020.

Jaa