Skip to main content

Image

Image

default image 5
Palvelumme

Hallinto ja strategia

Content sections

Text

Miksi hallinto ja strategia ovat tärkeitä yrityksenne digitaalisella kehityspolulla?

Riippumatta yrityksenne koosta, Teillä olisi hyvä olla valmis integraatioiden hallinto ja strategia ennen teknologian valintaa ja uusien integraatioiden toteutusta. Sekä yrityksenne että Enfon asiantuntijoiden kannalta on tärkeää, että oikeanlaiset integraatiot rakennetaan oikealla tavalla ja oikeaan hintaan sekä sovitulla tavalla laadukkaasti ja suorituskykyisesti.

Tämän päivän nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä uskomme, että hyvin toimivat integraatiot onnistuvat liiketoiminnan kehittämisen ja tietotekniikan yhteistyönä ketterissä projekteissa. Jotta pääsette tähän päämäärään laadukkaasti ja ilman riskiä teknisestä velasta, tarvitsette strategian kuvaamaan yrityksenne päämäärää ja hallintoprosessin varmistamaan tavoitteiden saavuttamisen.

Image

Governance and strategy, Enfo

Text

Aloittakaa Teille räätälöidyn strategian ja hallinnon määrittäminen nopeasti osallistumalla Baseline -työpajoihin. Työpajoissa vietämme kokonaisen päivän yrityksenne sidosryhmien, Enfon asiantuntijoiden ja toimittajien kanssa keskittyen yhteisesti sovittuun aiheeseen. Työpajan tuloksena syntyy y dokumentoitu ja yhteisesti sovittu etenemissuunnitelma sekä ensimmäinen luonnos tuotoksista.
 

Integraatiostrategia määrittää yrityksen tulevaisuuden suunnan

Onko yrityksenne jo laatinut asianmukaisen integraatiostrategian? Tarjoamme hyvin mielellämme apuamme määriteltäessä integraatiostrategia, joka sopii parhaiten yrityksenne tulevalla digitaalisella matkalla. Jotta suunnitelma kestää aikaa ja toimii varmasti tulevaisuudessakin, on sen oltava linjautunut yrityksenne IT- ja liiketoimintastrategian kanssa. Strategian olisi hyvä pohjautua sellaisiin kyvykkyyksiin ja prosesseihin, joita yrityksessänne jo on. Varmistamme toiminnallamme, että yrityksellänne on kyvykkyydet kohdata nykyisen liiketoimintaympäristön vaatimukset.

Image

Integration services meeting Enfo

Text

Integraatiostrategiasuunnitelma

Asettakaa tavoitteetteenne ja toteuttakaa ne. Integraatiostrategiasuunnitelman oluominen auttaa asettamaan tulevaisuuden tavoitteet ja saavuttamaan ne. Joitakin tärkeimpiä osa-alueita suunnitelman kehittämisessä integraatiostrategiaanne varten ovat:
 

Pitkän aikavälin tavoitteet –  Missä integraatioittenne tulisi olla tulevaisuudessa? Miten tuotannonvalvonnan ja huollon tulee toimia tavoitteittenne saavuttamiseksi? Minkä asioiden automatisointiin Teidän tulee keskitytyä?

Liiketoiminnan arvo – Miten integraatioiden avulla voidaan luoda mitattavissa olevaa lisäarvoa yrityksellenne?

Teknologiat – Mitä uusia integraatioteknologioita yrityksenne kannattaa ottaa käyttöön? Tämä kysymys kattaa sekä yritykselle uudet nykyteknologat että myös tulevaisuudessa uutuusteknologiat.

Resurssit – Minkälaisia ihmisiä, yhteistyökumppaneita ja työvälineitä yrityksenne tarvitsee?

 

Hallintoprosessi - oikeanlaisia integraatioita helposti ja nopeasti

Strategian käyttöönotosta on hyvin vähän hyötyä ilman strategian mahdollistamiseen ja teknisen velan välttämiseen tarvittavia prosesseja. Pitäisikö yrityksenne suuntautua kohti DevOps -mallia, vai kannattaako kehittäminen ja ylläpito pitää erillään? Integraatioiden hallinnon tulee olla yhdenmukainen yrityksenne tietohallintotavan kanssa. Tietohallintotavan tulee puolestaan olla linjassa organisaation yleisen hallintotavan kanssa.  Autamme mielellämme yritystänne pääsemään eteenpäin seuraavissa asioissa:

  • säästöjen hahmottaminen: mitä säästöjä todellinen integraatioiden hallinnointi tuottaa
  • hallinnointimallin laatiminen, joka tuo esiin organisaationne ja viitekehyksennne sekä
  • hallinnointimallin mukauttaminen organisaatioonne ja ulkoiseen ympäristöön sopivaksi.

 

Pikakatsaus integraatioiden hallintoon

Mitä alla oleva kuvio tuo mieleenne? Se osoittaa, miten tärkeää on ottaa huomioon joitakin yleisimpiä aliprosesseja integraatioprosesseissa. Integraatiohallinnan asiantuntijoidemme tuella varmistamme, että integraatiostrategia on linjautunut hallintomallinne mukaisesti, ja että se voidaan ylläpitää myös pitkälle tulevaisuuteen.

Image

Integration governance, Enfo

Text

Tunnistamme yhdessä yrityksellenne soveltuvat osaprosessit. Tarkastelemme myös yrityksen sisällä olevia vastuita: onko tarpeen perustaa erillinen tietohallinnon ohjausryhmä tai Architecture Review Board (ARB)? Vai kannattaako vastuut jakaa muutaman työntekijän kesken, yrityksen koosta riippuen? Tarvitaanko yhteistyökumppaneiden panosta? Tunnistamme myös toimintaperiaatteet, kuten ohjeistukset ja toimintatavat sekä yrityksenne toteuttamat valvontamekanismit, esimerkiksi portit, tarkistuspisteet, katalogit, viitearkkitehtuurin ja muutoksenhallinnan.

Kun tarvittavat ohjausmekanismit on toteutettu, autamme löytämään yrityksenne tarpeisiin sopivat mittausratkaisut esimerkiksi ratkaisujen suunnitteluun, rakentamiseen ja testaukseen. Lopuksi tärkeä osa-alue, viestintä ja siihen liittyvät menetelmät, vastuut ja tavoitteet ovat avainasemassa integraatioiden hallinnointistrategian onnistumisen varmistamisessa.

Pitäkää kuitenkin mielessänne - Teidän ei pidä koskaan olla prosessienne orjaksi. Muistakaa “Ketterä ohjelmakehitys” (“The agile manifesto”) -kirjan kultaiset säännöt, joiden mukaan on arvostettava

  • Yksilöitä ja kanssakäymistä enemmän kuin menetelmiä ja työkaluja
  • Toimivaa ohjelmistoa enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota
  • Asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluja
  • Vastaamista muutokseen enemmän kuin pitäytymistä suunnitelmassa

Vaikka listan jälkimmäiset kohteet ovat arvokkaita, arvostamme ensiksi mainittuja kohteita vieläkin enemmän.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilöt

Picture

Image

Sanna Mari Alppivuori

Yhteyshenkilö

Sanna Mari Alppivuori

Alue

Sales Finland

Puhelin

+358 504 446 995

Picture

Image

Juha Kukka

Yhteyshenkilö

Juha Kukka

Alue

Sales Finland

Sähköposti

Puhelin

+358 405 719 072