Skip to main content

Image

Image

default image 5
Palvelumme

Integraatioiden ylläpito

Content sections

Image

Service desk Enfo

Text

Yksittäisen integraation kehittäminen on nopeaa.  Tuotannossa integraatiota pitää seurata, huoltaa ja ylläpitää, jotta se säilyy tuottavana, virheettömänä ja tehokkaana koko elinkaarensa ajan.

Enfo on erikoistunut integraatioihin jo vuodesta 2000 lähtien. Tuki, ylläpito ja tuotannonhoito ovat olleet osa painopistealueitamme alusta alkaen. Integraatioiden tuotantopalvelumme avulla voimme tunnistaa erilaiset toimintaanne liittyvät tarpeet ja mukauttaa integraatioiden tuotantopalvelujamme yrityksenne tarpeiden ja haasteiden mukaisesti. Noudatamme alan standardeja ja parhaita toimintatapoja, kuten ITIL- ja DevOps-toimintamalleja.
 

Ennakoivaa tukea

Maailma muuttuu nopeaan tahtiin. Tässä alati muuttuvassa ympäristössä yritysten on oltava jatkuvasti valmiita arvioimaan suunnitelmiaan ja järjestelmiään. Tämä heijastuu toiminnassamme: varmistamme aina ennakoivan tuen ja huolehdimme tuotantonne sujuvuudesta ja toimivuudesta.

Olette aina ajan tasalla tuotannon tilanteesta, sillä integraatioiden ylläpitotiimimme raportoi päivittäin ympäristössä tapahtuneet häiriöt ja ongelmat. Suunnittelemme kanssanne tulevaisuuden vaatimukset ja tarpeet, olivatpa muutokset tai kehitystehtävät pieniä tai suuria. Muutostyö voi olla sovelluskehitystä, integraatioalustan tasonnostoja tai suuria tuotannon migraatioita.

Olemme myös valmiita tukemaan Teitä tarvittaessa ilman, että se aiheuttaa riskin projektien aikatauluihin. Tarjoamme muun muassa asiantuntevaa kolmannen tason IT-tukea ja voimme täydentää vastuuhenkilöjärjestelyjänne lomakauden tai vastaavan tilanteen aikana.

Image

information security laptop Enfo

Text

Laadunvarmistus takaa saumattoman siirtymisen tuotantoon

Siirtyminen kehityksestä tuotantoon voi joskus olla haastava. Jokaisella kehittäjällä on oma yksilöllinen tapansa ja tottumuksensa kehittää integraatioita. Enfon laadunvarmistusprosessi (Quality Assurance, QA) pienentää eroja ja varmistaa luovutuspakettien ja dokumentaation hyvän laadun. Laadunvarmistusprosessimme perustuu yli kahden vuosikymmenen aikana keräämiimme ja hiomiimme parhaisiin käytäntöihin Nämä käytännöt on tiivistetty Baselinen Quality Review Checklist -tarkistuslistaan.

Dokumentaatio on tärkeä osa laadunvarmistusta. Baseline-metodologiamme on Teille suureksi avuksi tarjoamalla jäsenneltyjä työskentelytapoja, malleja ja työkaluja hyödyllisen dokumentaation tuottamiseen.

Text

Ketterää tuotannonhoitoa käännös- ja asennusratkaisujen avulla

Jokaisella asiakkaalla on oma toteutuksensa ketteristä työskentelytavoista. Sujuvuuden vuoksi käytämme käännös- (build) ja asennustyökaluja (deploy). Näitä kutsutaan usein jatkuvan integraation ja jatkuvan julkaisun menetelmiksi (CICD, continuous integration, continuous delivery). Näiden avulla voitte dokumentoida automaattisesti, etsiä virheitä nopeasti, automatisoida käyttöönotot ja suorittaa nopeita palautuksia. Näin yrityksenne integraatioiden laatu paranee ja kustannukset pienenevät. Tarjoamme Teille parhaat käytäntömme käännös- ja käyttöönottotyökalujen toteuttamisessa ja jaamme kanssanne, miten laadunvarmistusprosessi tulee mukauttaa tarpeisiinne.
 

Sanomienhallinta pitää palvelutasonne korkeana

Tavallisten asiantuntijatiimien voi olla vaikeaa reagoida integraatioalustan virhetilanteisiin nopeasti, sillä ne saattavat ilmetä monta kertaa päivän aikana. Virheiden selvittäminen vaatii syvällistä ymmärrystä liiketoiminta-alueesta ja taitoa kommunikoida sujuvasti eri ryhmien kanssa. Tarjoamme käyttöönne tiimin, joka keskittyy Teidän virhetilanteiden hallintaan.

Meidän tiimimme voi huolehtia häiriöilmoitusten ratkaisemisesta ja näin yrityksenne palvelutaso pysyy korkeana.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilöt

Picture

Image

Sanna Mari Alppivuori

Yhteyshenkilö

Sanna Mari Alppivuori

Alue

Sales Finland

Puhelin

+358 504 446 995

Picture

Image

Juha Kukka

Yhteyshenkilö

Juha Kukka

Alue

Sales Finland

Sähköposti

Puhelin

+358 405 719 072