Skip to main content
Uutinen

Enfo on uusinut SAP:n tukipalvelusertifikaatin

Sisältökappaleet

Text

Enfo on uusinut SAP:n PCOE-tukipalvelusertifikaatin (Partner Center of Expertise). Sertifikaatti voidaan myöntää yrityksille, jotka täyttävät SAP:n korkeat vaatimukset muun muassa tukipalvelun laadun, henkilöstön asiantuntemuksen ja palveluiden jatkuvan kehittämisen osalta.

PCOE-sertifikaatti voidaan myöntää SAP-ratkaisujen jälleenmyyjille, jotka tuottavat asiakkailleen ylläpito- ja tukipalvelut kyseisiin tuotteisiin liittyen. Sertifioituminen edellyttää SAP-ratkaisujen vahvaa ja syvällistä asiantuntemusta sekä kykyä tukea asiakkaita näiden ratkaisujen hyödyntämisessä sekä kehittämisessä.

"Enfolle tämän sertifikaatin säännöllinen uusiminen on keino viestiä asiakkaille osaamisestaan ja kyvystä tuottaa laadukkaita ja kehittyviä SAP-palveluita. Auditoitu tukipalvelu on yksi osa Enfo Care for SAP -palvelukokonaisuutta, jonka avulla asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut SAP-ratkaisunsa tueksi", sanoo Enfon SAP Business Manager Jenny Sandgren. 

SAP-ratkaisuilla ohjataan asiakkaiden liiketoimintakriittisiä prosesseja ja näihin liittyvien tuki- ja ylläpitopalveluiden on toimittava luotettavasti. SAP edellyttää kumppaneiltaan erinomaista palvelutasoa ja seuraa tätä auditoimalla ylläpitokumppanit säännöllisesti. Auditoinnin läpäisy edellyttää näyttöjä standardoitujen prosessien noudattamisesta, korkeaa laatutasoa sekä systemaattista palveluiden seurantaa ja kehittämistä. Lisäksi kumppanilla on oltava kattavasti sertifioidut asiantuntijat sekä palveluiden tuottamista tukevat tekniset ympäristöt.

Jaa