364
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet

Simpler, Smoother, Smarter Business

Enfo figures 2016

Taloustiedottaminen ja viestintä


Enfon viestintä perustuu avoimuuteen ja luotettavuuteen. Viestintämme on ymmärrettävää, aktiivista ja ennakoivaa toimintaa. Enfo Oyj julkistaa vuosittain viisi julkista talousraporttia: tilinpäätöstiedotteen, vuosikertomuksen ja kolme osavuosikatsausta.


Enfo noudattaa viestinnässään tasapuolisuuden periaatetta ja julkaisee taloustiedot suomeksi sekä englanniksi.

Yhtiökokouskutsu 2017

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 2016

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2016

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 2015

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2015

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 2014

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2014

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2013

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2012

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2011

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2010

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2009

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2008

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote

Lehdistötiedote maaliskuuta 08, 2017

ENFO OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2016 JULKAISTU

Enfo Oyj:n vuosikertomus 2016 ja tilinpäätös tilikaudelta 2016 on julkaistu pdf-muotoisena Enfon verkkosivuilla englannin- ja suomenkielisenä....

Lehdistötiedote maaliskuuta 02, 2017

ENFO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2016

Enfo Oyj julkisti vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteensa 2.3.2017....

Lehdistötiedote helmikuuta 02, 2017

ENFON TIEDONVÄLITYSPALVELULIIKETOIMINNAN MYYNTI TRUST KAPITALILLE ON TOTEUTUNUT

Enfo Oyj:n tiedonvälitysliiketoiminnan Enfo Zenderin myynti Trust Kapitalille on saatu päätökseen ja kauppa on toteutunut....

ENFON STRATEGISET PILARIT

Digitaalinen Dimensio

Digitalisaatio muuttaa merkittävästi asiakkaidemme toimintoja seuraavien vuosien aikana. Muutos luo suuren kasvupotentiaalin Enfolle, erityisesti esineiden internetin, pilvipalveluiden, analytiikan, tietoturvan ja mobiliteetin saralla. Uskomme, että lopulta kaikilla asiakkaillamme on digitaalinen dimensio heidän liiketoiminnassaan.

Uudet Liiketoimintaratkaisut

Uudet liiketoimintaratkaisut perustuvat digitalisaatioon ja vahvistavat Enfon nykyisiä liiketoimintaratkaisuja. Tavoitteena on olla lähempänä asiakkaan liiketoimintaa ja tarjota liiketoiminnalle arvoa tuottavia palveluita. Enfon palveluvalikoima on uusien liiketoimintaratkaisujen myötä entistä kattavampi.

Integroidun arvon luominen

Asiakkaamme hyötyvät yhdistämällä liiketoimintaratkaisut jatkuvien palveluiden kanssa. Integroitu arvo saavutetaan uusilla ostamisen malleilla, joissa Enfo ottaa vastuun liiketoimintaratkaisusta sisältäen siihen liittyvät IT-infrastruktuuripalvelut.

Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu tarkoittaa, että tulevaisuuden ratkaisuja koskevat päätökset tehdään tänään. Se tarkoittaa, että ymmärrämme toimintamme synnyttämät taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset sekä niiden seuraukset tulevaisuudessa. Tämä on keskeinen toimintaperiaatteemme: mietimme toimintaamme pitkälle tulevaisuuteen ja otamme vastuun tekemisistämme tänään.

Enfossa tämä tarkoittaa vastuullista yritystoimintaa, jossa on huomioitu kannattava liiketoiminta, liiketoimintaa tekevät ihmiset sekä liiketoimintaympäristö. Nämä ovat tärkeimmät keinot, joiden avulla Enfo voi vaikuttaa positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan ja voi lisätä sen hyvinvointia.

Lue lisää Enfon yhteiskuntavastuun periaatteista, käytännöistä ja menettelytavoista. 

YRITYKSEN HALLINTO

Arto Herranen

Johtoryhmän puheenjohtaja, toimitusjohtaja

Arto Herranen on diplomi-insinööri ja on toiminut aiemmin toimitusjohtajana Kuopion Puhelin Oyj:ssä ja Savon Voima Oyj:ssä, osastopäällikkönä Kuopion Puhelin Oyj:ssä, Account Managerina Oracle Finland Oy:ssä sekä tuotantojohtajana P.T.A. Group Oy:ssä. Enfo Oyj:n johtoryhmän puheenjohtaja vuodesta 2007 lähtien. Voimatel Oy:n hallituksen jäsen. Omistaa 2 983 kpl Enfo Oyj:n osakkeita.

Mats Eliasson

EVP, Business Solutions

Executive Vice President, Business Solutions, Mats Eliasson (s. 1959) on toiminut Senior Vice Presidentinä, Service and Asset Management, Enfo Swedenissä, toimitusjohtajana Framsteg AB:ssa, MRO Software AB:ssa sekä EBM Business Development AB:ssa. Enfon Executive Managementin jäsen 1.1.2016 alkaen. Omistaa 1 273 kpl Enfo Oyj:n osaketta.

Lars Aabol

EVP, Strategic Accounts ja Ruotsin maajohtaja

Lars Aabol on toiminut aikaisemmin Hogia Infra AB:n toimitusjohtajana sekä myyntipäällikkönä Framfabissa. Enfo Oyj:n johtoryhmän jäsen 1.7.2012 lähtien. Omistaa 1150 kpl Enfo Oyj:n osakkeita.

Christian Homén

CFO

Christian Homén on kauppatieteiden maisteri ja on toiminut aiemmin Microsoftilla nimikkeellä Director, Finance & Control. Lisäksi hän on työskennellyt Nokialla johtajana useissa eri taloushallinnon tehtävässä ml. talousanalyysi, liiketoimintasuunnittelu, raportointi, business control ja rahoitus. Enfo Oyj:n johtoryhmän jäsen 1.2.2015 lähtien. Omistaa 888 kpl Enfo Oyj:n osakkeita.

Tero Kosunen

EVP, Financial Process Services

Tero Kosunen on diplomi-insinööri ja on toiminut aiemmin Oy Danfoss Ab:ssä talousjohtajana, liiketoiminnan kehitysjohtajana ja paikallisjohtajana. Lisäksi Kosunen on työskennellyt IT-konsulttina Tieto Oyj:ssä. Enfo Oyj:n johtoryhmän jäsen 1.10.2011 lähtien. Omistaa 1091 kpl Enfo Oyj:n osakkeita.

Malin Ung

SVP, HR

Senior Vice President, HR, Malin Ung (s. 1967) on aiemmin työskennellyt HR Managerina Enfo Swedenissä ja Framsteg AB:ssa, Senior HR –konsulttina HR Skills Stockholm AB:ssa sekä HR Managerina Wise Groupissa. Executive Management Teamin jäsen 1.1.2016 alkaen. Omistaa 202 Enfo Oyj:n osaketta.

Tero Saksman

EVP, IT Transformation

Tero Saksman on tradenomi ja on toiminut aiemmin controllerina Kuopion Puhelin Oyj:ssä ja Enfo Oyj:ssä. Enfo Oyj:n Tiedonvälityspalveluissa hän on toiminut myyntipäällikkönä, myyntijohtajana ja palvelujohtajana. Kasve Oy:n hallituksen jäsen. Enfo Oyj:n johtoryhmän jäsen 1.1.2011 lähtien. Omistaa 1 316 kpl Enfo Oyj:n osakkeita.

Samuli Savo

EVP, Emerging Businesses and Transformation Office

Samuli Savo on diplomi-insinööri ja on toiminut aiemmin Gartnerilla nimikkeillä Digital Lead EMEA High-Tech and Telecoms sekä Consulting Director. Savo on lisäksi toiminut Fujitsulla johtajana rooleissa Head of Offerings, Head of SAP Practice ja Director of Services. Enfo Oyj:n johtoryhmän jäsen 1.8.2015 lähtien. Omistaa 1091 kpl Enfo Oyj:n osakkeita.

HALLINNOINTI

Enfo Oyj:n hallinnoinnissa ja johtamisessa noudatetaan yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia sekä 1.1.2016 alkaen soveltuvin osin Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Koodiin voi tutustua Arvopaperimarkkinayhdistyksen www-sivuilla osoitteessa: http://www.cgfinland.fi. 

Hallinnointikoodista poiketen yhtiössä ei ole toiminnan laajuus huomioiden muita valiokuntia kuin Suosituksen 18b mukainen osakkeenomistajien nimitystoimikunta (Suositus 14-18). 

Hyvää hallintotapaa koskeva sovellusohje on tarkastettu ja hyväksytty Enfo Oyj:n hallituksessa 27.1.2017. Vuosittainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on osa vuosikertomusta. Ajantasaiset tiedot hallinnointijärjestelmästä ja yhtiöjärjestys löytyvät yhtiön sijoittajasivuilta http://www.enfo.fi/Tietoa-sijoittajille

Lue lisää hallinnoinnista

Enfo Oyj:n yhtiöjärjestys

Hallituksen jäsenet

 Tapio

Tapio Hakakari, Hallituksen puheenjohtaja

 • Oikeustieteen maisteri 
 • Tapio Hakakari on Webstor Oy:n toimitusjohtaja. Hän on hallituksen varapuheenjohtaja Cargotec Oyj:ssä, hallituksen puheenjohtaja Consti yhtiöt Oyj:ssä ja Opteam Oy:ssä sekä hallituksen jäsen Handelsbanken AB Suomessa.
  Hakakari on toiminut aiemmin Cargotec Oyj:n toimitusjohtajana 10/2012–2/2013, KONE Oyj:n johtaja, hallituksen sihteerinä 1998–2006, KCI Konecranes Oyj:n hallintojohtaja 1994–1998 sekä muissa tehtävissä KONE Oyj:n palveluksessa 1983–1994.
 • Enfo Oyj:n hallituksessa 26.6.2007 alkaen. Omistaa 2658 kpl Enfo Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Lauri

Lauri Kerman, hallituksen jäsen

 • Kauppatieteiden maisteri, eMBA
 • Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja
 • Hallituksen jäsen Enfo Oyj:ssä, Voimatel Oy:ssä, Vetrea Terveys Oy:ssä ja Kiinteistö Oy Lentokapteenissa.
 • Merkittävä työkokemus: Johtaja Icecapital Pankkiiriliikkeessä, partner Iridium Corporate Financessa sekä salkunhoitaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa.
 • Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 19.3.2014 lähtien. Ei omista Enfo Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Timo

Timo Kärkkäinen, hallituksen jäsen

 • Kauppatieteiden maisteri 
 • Timo Kärkkäinen on Senior salkunhoitaja, pääomasijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. 
 • Kärkkäinen on hallituksen jäsen mm.  Tieyhtiö Valtatie 7 Oy:ssä.
  Kärkkäinen on toiminut aikaisemmin Neste Oil Oyj eläkesäätiön asiamiehenä, rahoitusjohtajana, Head of Treasury Operations 2005–2010, Fortum Oyj Treasury Manager, Head of Treasury Operations 2000–2005. Imatran Voima Oy:n rahoitus-, sähkönhinnoittelu- ja huolintatehtävät 1987–2000.
 • Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 24.3.2011 lähtien. Ei omista Enfo Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Soili

Soili Mäkinen, hallituksen jäsen

 • Kauppatieteiden maisteri
 • Tietohallintojohtaja Cargotec Oyj:ssä.
 • Merkittävä työkokemus: Tietohallintojohtaja MacGREGOR Oy:ssä (2004–2006). MacGREGOR Oy:n tietohallinnossa järjestelmä- ja projektihallintatehtävissä vuodesta 1993 alkaen.
 • Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 21.3.2013 lähtien. Ei omista Enfo Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Anssi Lehikoinen

Anssi Lehikoinen, hallituksen jäsen

 • Diplomi-insinööri, filosofian tohtori
 • Anssi Lehikoinen on Rocsole Oy:n päätoiminen hallituksen puheenjohtaja ja osa-aikainen kauppatieteiden professori Itä-Suomen yliopistossa.
 • Lehikoinen on toiminut aiemmin Numcore Oy:n toimitusjohtajana 11/2007-4/2012 sekä Rocsole Oy:n toimitusjohtajana 5/2012 – 5/2014.
 • Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 30.3.2016 lähtien. Ei omista Enfo Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Kaisa Olkkonen

Kaisa Olkkonen, hallituksen jäsen

 • Oikeustieteiden maisteri, varatuomari
 • Kaisa Olkkonen on SSH Communications Security Oyj:n toimitusjohtaja ja hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen Cargotec Oyj:ssä.
 • Kaisa Olkkonen on neuvonantaja Morelex Oy:ssä, 3D Bear Oy;ssä ja Familings Oy:ssä.
 • Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 30.3.2016 lähtien. Ei omista Enfo Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus kokoontui vuonna 2016 14 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Nimitysvaliokunta kokoontui 2016 yhden kerran ja osallistumisprosentti oli 100.

 
 
 
 
 

 

Osakkeenomistajat

Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 654 441. Enfolla oli 118 osakkeenomistajaa ja kymmenen suurinta omistajaa 31.12.2016 olivat:

Järjestysnro

Osakkeenomistaja(t)

ENF1V

Prosenttiosuus

1 Osuuskunta KPY 566,848 85.79
2 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 12,322 1.86
3 Enfo Personnel Fund 9,470 1.43
4 Rongo Cap 6,494 0.98
5 Keskisuomalainen Oyj 4,966 0.75
6 Einari Vidgrén Oy 4,768 0.72
7 Pohjois-Savo Cooperative Bank 3,283 0.50
8 Hannu Isotalo Oy 3,276 0.50
9 Kallax Oy 3,132 0.47
10 Arto Herranen 2,983 0.45