364
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet

Simpler, Smoother, Smarter Business

Enfo figures 2016

Taloustiedottaminen ja viestintä


Enfon viestintä perustuu avoimuuteen ja luotettavuuteen. Viestintämme on ymmärrettävää, aktiivista ja ennakoivaa toimintaa. Enfo Oyj julkistaa vuosittain viisi julkista talousraporttia: tilinpäätöstiedotteen, vuosikertomuksen ja kolme osavuosikatsausta.


Enfo noudattaa viestinnässään tasapuolisuuden periaatetta ja julkaisee taloustiedot suomeksi sekä englanniksi.

Yhtiökokouskutsu 2017

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 2016

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2016

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 2015

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2015

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 2014

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2014

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2013

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2012

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2011

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2010

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2009

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2008

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote

Lehdistötiedote lokakuuta 10, 2017

Enfo ja Administer yhdistävät voimansa talousprosessipalveluissa

Taloushallinnon palveluyritys Administer Oy ostaa enemmistöosuuden taloushallinnon ulkoistuspalveluita tuottavasta Enfo Oyj:n tytäryhtiö Enfo Partner Oy:stä. Enfo jää kaupan jälkeen yhtiön vähemmistöosakkaaksi vajaalla 20 prosentin omistusosuudella. Samassa yhteydessä osapuolet ovat sopineet merkittävästä yhteistyöstä. ...

Lehdistötiedote syyskuuta 28, 2017

Enfon tehostamisohjelma etenee

Enfo-konserni on päivittänyt liiketoimintarakennettaan. Muutoksen tavoitteena on nopeuttaa strategian toteuttamisedellytyksiä ja parantaa toiminnan asiakaslähtöisyyttä....

Lehdistötiedote elokuuta 25, 2017

ENFO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.4.-30.6.2017

Enfo Oyj:n tytäryhtiön Enfo Zender Oy:n koko osakekannan myynti Ropo Capitalille toteutui 1.2.2017. Myyty liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona. Alla olevat luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja vertailutietoineen, ellei toisin ole mainittu. ...

ENFON STRATEGISET PILARIT

Digitaalinen Dimensio

Digitalisaatio muuttaa merkittävästi asiakkaidemme toimintoja seuraavien vuosien aikana. Muutos luo suuren kasvupotentiaalin Enfolle, erityisesti esineiden internetin, pilvipalveluiden, analytiikan, tietoturvan ja mobiliteetin saralla. Uskomme, että lopulta kaikilla asiakkaillamme on digitaalinen dimensio heidän liiketoiminnassaan.

Uudet Liiketoimintaratkaisut

Uudet liiketoimintaratkaisut perustuvat digitalisaatioon ja vahvistavat Enfon nykyisiä liiketoimintaratkaisuja. Tavoitteena on olla lähempänä asiakkaan liiketoimintaa ja tarjota liiketoiminnalle arvoa tuottavia palveluita. Enfon palveluvalikoima on uusien liiketoimintaratkaisujen myötä entistä kattavampi.

Integroidun arvon luominen

Asiakkaamme hyötyvät yhdistämällä liiketoimintaratkaisut jatkuvien palveluiden kanssa. Integroitu arvo saavutetaan uusilla ostamisen malleilla, joissa Enfo ottaa vastuun liiketoimintaratkaisusta sisältäen siihen liittyvät IT-infrastruktuuripalvelut.

Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu tarkoittaa, että tulevaisuuden ratkaisuja koskevat päätökset tehdään tänään. Se tarkoittaa, että ymmärrämme toimintamme synnyttämät taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset sekä niiden seuraukset tulevaisuudessa. Tämä on keskeinen toimintaperiaatteemme: mietimme toimintaamme pitkälle tulevaisuuteen ja otamme vastuun tekemisistämme tänään.

Enfossa tämä tarkoittaa vastuullista yritystoimintaa, jossa on huomioitu kannattava liiketoiminta, liiketoimintaa tekevät ihmiset sekä liiketoimintaympäristö. Nämä ovat tärkeimmät keinot, joiden avulla Enfo voi vaikuttaa positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan ja voi lisätä sen hyvinvointia.

Lue lisää Enfon yhteiskuntavastuun periaatteista, käytännöistä ja menettelytavoista. 

YRITYKSEN HALLINTO

Arto Herranen

Johtoryhmän puheenjohtaja, toimitusjohtaja

Arto Herranen on diplomi-insinööri ja on toiminut aiemmin toimitusjohtajana Kuopion Puhelin Oyj:ssä ja Savon Voima Oyj:ssä, osastopäällikkönä Kuopion Puhelin Oyj:ssä, Account Managerina Oracle Finland Oy:ssä sekä tuotantojohtajana P.T.A. Group Oy:ssä. Enfo Oyj:n johtoryhmän puheenjohtaja vuodesta 2007 lähtien. Voimatel Oy:n hallituksen jäsen. Omistaa 2 983 kpl Enfo Oyj:n osakkeita.

Mats Eliasson

EVP, Business Solutions

Executive Vice President, Business Solutions, Mats Eliasson (s. 1959) on toiminut Senior Vice Presidentinä, Service and Asset Management, Enfo Swedenissä, toimitusjohtajana Framsteg AB:ssa, MRO Software AB:ssa sekä EBM Business Development AB:ssa. Enfon Executive Managementin jäsen 1.1.2016 alkaen. Omistaa 1316 kpl Enfo Oyj:n osaketta.

Lars Aabol

EVP, Sales & Marketing

Lars Aabol on toiminut aikaisemmin Hogia Infra AB:n toimitusjohtajana sekä myyntipäällikkönä Framfabissa. Enfo Oyj:n johtoryhmän jäsen 1.7.2012 lähtien. Omistaa 1 250 kpl Enfo Oyj:n osakkeita.

Christian Homén

CFO

Christian Homén on kauppatieteiden maisteri ja on toiminut aiemmin Microsoftilla nimikkeellä Director, Finance & Control. Lisäksi hän on työskennellyt Nokialla johtajana useissa eri taloushallinnon tehtävässä ml. talousanalyysi, liiketoimintasuunnittelu, raportointi, business control ja rahoitus. Enfo Oyj:n johtoryhmän jäsen 1.2.2015 lähtien. Omistaa 888 kpl Enfo Oyj:n osakkeita.

Erik Brügge

Erik Brügge

EVP, Shift

Erik Brügge on koulutukseltaan informaatiotieteiden kandidaatti. Hän on työskennellyt pitkään konsultoinnin parissa Zipper AB:ssä lähes sen perustamisesta lähtien sekä vuodesta 2008, jolloin Enfo osti Zipper AB:n, johtotehtävissä Enfo Zipperissä. Enfon johtoryhmän jäsenenä 1.7.2017 lähtien. Omistaa 222 Enfon osaketta.

Henrik Norell

SVP, HR

Henrik Norell on aiemmin toiminut CBRE Sweden Oy:n HR-johtajana, Micro Oy:n pohjoismaisista toiminnoista vastaavana henkilöstöpäällikkönä, Nasdaq OMX:n HR-johtajana ja Accenturessa HR-asiantuntijana. Enfon johtoryhmän jäsenenä 9.1.2017 lähtien.

Sami Kähkönen

Sami Kähkönen

EVP, IT Transformation

Sami Kähkönen on koulutukseltaan filosofian maisteri (FM). Hän on aiemmin työskennellyt toimitusjohtajana Enfo Rongossa. Lisäksi hän on toiminut muun muassa Tiedossa (ent. TietoEnator) johto- ja konsultointitehtävissä vastuualueenaan data & analytiikka. Enfon johtoryhmän jäsen 1.7.2017 lähtien. Omistaa suoraan tai välillisesti 5617 kpl Enfo Oyj:n osaketta.

HALLINNOINTI

Enfo Oyj:n hallinnoinnissa ja johtamisessa noudatetaan yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia sekä 1.1.2016 alkaen soveltuvin osin Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Koodiin voi tutustua Arvopaperimarkkinayhdistyksen www-sivuilla osoitteessa: http://www.cgfinland.fi. 

Hallinnointikoodista poiketen yhtiössä ei ole toiminnan laajuus huomioiden muita valiokuntia kuin Suosituksen 18b mukainen osakkeenomistajien nimitystoimikunta (Suositus 14-18). 

Hyvää hallintotapaa koskeva sovellusohje on tarkastettu ja hyväksytty Enfo Oyj:n hallituksessa 27.1.2017. Vuosittainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on osa vuosikertomusta. Ajantasaiset tiedot hallinnointijärjestelmästä ja yhtiöjärjestys löytyvät yhtiön sijoittajasivuilta http://www.enfo.fi/Tietoa-sijoittajille

Lue lisää hallinnoinnista

Enfo Oyj:n yhtiöjärjestys

Hallituksen jäsenet

    

Anssi Lehikoinen

Anssi Lehikoinen, hallituksen puheenjohtaja

 • Diplomi-insinööri, filosofian tohtori
 • Anssi Lehikoinen on Rocsole Oy:n päätoiminen hallituksen puheenjohtaja ja osa-aikainen kauppatieteiden professori Itä-Suomen yliopistossa.
 • Lehikoinen on toiminut aiemmin Numcore Oy:n toimitusjohtajana 11/2007-4/2012 sekä Rocsole Oy:n toimitusjohtajana 5/2012 – 5/2014.
 • Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 30.3.2016 lähtien ja puheenjohtaja 30.3.2017 lähtien. Ei omista Enfo Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Lauri

Lauri Kerman, hallituksen jäsen

 • Kauppatieteiden maisteri, eMBA
 • Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja
 • Hallituksen jäsen Enfo Oyj:ssä, Voimatel Oy:ssä, Vetrea Terveys Oy:ssä ja Kiinteistö Oy Lentokapteenissa.
 • Merkittävä työkokemus: Johtaja Icecapital Pankkiiriliikkeessä, partner Iridium Corporate Financessa sekä salkunhoitaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa.
 • Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 19.3.2014 lähtien. Ei omista Enfo Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Timo

Timo Kärkkäinen, hallituksen jäsen

 • Kauppatieteiden maisteri 
 • Timo Kärkkäinen on Senior salkunhoitaja, pääomasijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. 
 • Kärkkäinen on hallituksen jäsen mm.  Tieyhtiö Valtatie 7 Oy:ssä.
  Kärkkäinen on toiminut aikaisemmin Neste Oil Oyj eläkesäätiön asiamiehenä, rahoitusjohtajana, Head of Treasury Operations 2005–2010, Fortum Oyj Treasury Manager, Head of Treasury Operations 2000–2005. Imatran Voima Oy:n rahoitus-, sähkönhinnoittelu- ja huolintatehtävät 1987–2000.
 • Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 24.3.2011 lähtien. Ei omista Enfo Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Soili

Soili Mäkinen, hallituksen jäsen

 • Kauppatieteiden maisteri
 • Tietohallintojohtaja Cargotec Oyj:ssä.
 • Merkittävä työkokemus: Tietohallintojohtaja MacGREGOR Oy:ssä (2004–2006). MacGREGOR Oy:n tietohallinnossa järjestelmä- ja projektihallintatehtävissä vuodesta 1993 alkaen.
 • Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 21.3.2013 lähtien. Ei omista Enfo Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaisa Olkkonen

Kaisa Olkkonen, hallituksen jäsen

 • Oikeustieteiden maisteri, varatuomari
 • Kaisa Olkkonen on SSH Communications Security Oyj:n toimitusjohtaja ja hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen Cargotec Oyj:ssä.
 • Kaisa Olkkonen on neuvonantaja Morelex Oy:ssä, 3D Bear Oy;ssä ja Familings Oy:ssä.
 • Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 30.3.2016 lähtien. Ei omista Enfo Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
 
 
 
 
 
Mikko Laine
 


Mikko Laine, hallituksen jäsen

Anssi Lehikoinen, hallituksen jäsen

 • Diplomi-insinööri, filosofian tohtori
 • Anssi Lehikoinen on Rocsole Oy:n päätoiminen hallituksen puheenjohtaja ja osa-aikainen kauppatieteiden professori Itä-Suomen yliopistossa.
 • Lehikoinen on toiminut aiemmin Numcore Oy:n toimitusjohtajana 11/2007-4/2012 sekä Rocsole Oy:n toimitusjohtajana 5/2012 – 5/2014.
 • Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 30.3.2016 lähtien. Ei omista Enfo Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.
 • BBA, MBA
 • Mikko Laine (s. 1973) on Broadius Partners Oy:n osakas, jossa hän on toiminut neuvonantajana jo yli kymmenen vuoden ajan. Broadius Partners on investointipankki, joka tarjoaa taloudellista neuvonantoa erilaisissa yritysjärjestelyissä.
 • Laine on osakas ja hallituksen jäsen Finnsweet Oy:ssä. Aikaisemmin Laine on toiminut osakkaana ja hallituksen jäsenenä Kotihotelli Oy:ssä (2006-2015), osakkaana ja hallituksen jäsenenä Human Care Network Oy:ssä ja hallituksen jäsenenä Pyn Rahastoyhtiö Oy:ssä.
 • Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 30.3.2016 lähtien. Ei omista Enfo Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus kokoontui vuonna 2016 14 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Nimitysvaliokunta kokoontui 2016 yhden kerran ja osallistumisprosentti oli 100.

Osakkeenomistajat

Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 670 349. Enfolla oli 114 osakkeenomistajaa ja kymmenen suurinta omistajaa 29.9.2017 olivat:

Järjestysnro

Osakkeenomistaja(t)

ENF1V

Prosenttiosuus

1 Osuuskunta KPY 567,593 84.67
2 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 12,322 1.84
3 Rongo Cap 11,233 1,68
4 Enfo Personnel Fund 8,725 1.30
5 Keskisuomalainen Oyj 4,966 0.74
6 Einari Vidgrén Oy 4,768 0.71
7 Pohjois-Savo Cooperative Bank 3,283 0.49
8 Hannu Isotalo Oy 3,276 0.49
9 Enfo Oyj 3,224 0.48
10 Kallax Oy 3,132 0.46