364
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet

Simpler, Smoother, Smarter Business

Enfo figures 2016

Taloustiedottaminen ja viestintä


Enfon viestintä perustuu avoimuuteen ja luotettavuuteen. Viestintämme on ymmärrettävää, aktiivista ja ennakoivaa toimintaa. Enfo Oyj julkistaa vuosittain viisi julkista talousraporttia: tilinpäätöstiedotteen, vuosikertomuksen ja kolme osavuosikatsausta.


Enfo noudattaa viestinnässään tasapuolisuuden periaatetta ja julkaisee taloustiedot suomeksi sekä englanniksi.

Yhtiökokouskutsu 2017

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q2

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 2016

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2016

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 2015

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2015

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 2014

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2014

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2013

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2012

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2011

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2010

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2009

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2008

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote

lehdistötiedote tammikuuta 19, 2018

Hans Sollerman uusi johtoryhmän jäsen

Hans Sollerman on nimitetty Executive Vice President, Business Transformation, 22.1.2018 lähtien....

Lehdistötiedote joulukuuta 18, 2017

Enfo Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Enfo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 15.12.2017 Kuopiossa....

EGM 2017 marraskuuta 23, 2017

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 15. päivänä joulukuuta 2017 kello 11:30 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Viestikatu 7, Kuopio....

ENFON STRATEGISET PILARIT

Digitaalinen Dimensio

Digitalisaatio muuttaa merkittävästi asiakkaidemme toimintoja seuraavien vuosien aikana. Muutos luo suuren kasvupotentiaalin Enfolle, erityisesti esineiden internetin, pilvipalveluiden, analytiikan, tietoturvan ja mobiliteetin saralla. Uskomme, että lopulta kaikilla asiakkaillamme on digitaalinen dimensio heidän liiketoiminnassaan.

Uudet Liiketoimintaratkaisut

Uudet liiketoimintaratkaisut perustuvat digitalisaatioon ja vahvistavat Enfon nykyisiä liiketoimintaratkaisuja. Tavoitteena on olla lähempänä asiakkaan liiketoimintaa ja tarjota liiketoiminnalle arvoa tuottavia palveluita. Enfon palveluvalikoima on uusien liiketoimintaratkaisujen myötä entistä kattavampi.

Integroidun arvon luominen

Asiakkaamme hyötyvät yhdistämällä liiketoimintaratkaisut jatkuvien palveluiden kanssa. Integroitu arvo saavutetaan uusilla ostamisen malleilla, joissa Enfo ottaa vastuun liiketoimintaratkaisusta sisältäen siihen liittyvät IT-infrastruktuuripalvelut.

Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu tarkoittaa, että tulevaisuuden ratkaisuja koskevat päätökset tehdään tänään. Se tarkoittaa, että ymmärrämme toimintamme synnyttämät taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset sekä niiden seuraukset tulevaisuudessa. Tämä on keskeinen toimintaperiaatteemme: mietimme toimintaamme pitkälle tulevaisuuteen ja otamme vastuun tekemisistämme tänään.

Enfossa tämä tarkoittaa vastuullista yritystoimintaa, jossa on huomioitu kannattava liiketoiminta, liiketoimintaa tekevät ihmiset sekä liiketoimintaympäristö. Nämä ovat tärkeimmät keinot, joiden avulla Enfo voi vaikuttaa positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan ja voi lisätä sen hyvinvointia.

Lue lisää Enfon yhteiskuntavastuun periaatteista, käytännöistä ja menettelytavoista. 

YRITYKSEN HALLINTO

Seppo Kuula

Johtoryhmän puheenjohtaja, toimitusjohtaja

Seppo Kuula on diploomi-insinööri (tuotantotalous), eMBA (markkinointi) ja insinööri (koneautomaatio). Kuula on toiminut ohjelmistoyhtiö Siili Solutions Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2010, jota ennen hän on johtanut kansainvälisten yhtiöiden liiketoimintoja ja myyntiä niin listatuissa kuin listaamattomissa yrityksissä Euroopassa ja USA:ssa. Enfo Oyj:n toimitusjohtaja vuoden 2018 alusta.

Mats Eliasson

EVP, Business Transformation

MAts Eliasson on koneinsinööri. Eliasson on toiminut aiemmin Senior Vice Presidentinä, Service and Asset Management, Enfo Swedenissä, toimitusjohtajana Framsteg AB:ssa, MRO Software AB:ssa sekä EBM Business Development AB:ssa. Lisäksi hän on ollut Business Manager ABB Services:ssa ja Maintenance Manager Kemiralla. Enfon johtoryhmän jäsen 1.1.2016  alkaen.  Omistaa 2114 kpl Enfo Oyj:n osaketta.

Lars Aabol

EVP, Sales & Marketing

Lars Aabol on toiminut aiemmin Enfo Zystemsin ja Hogia Infra AB:n toimitusjohtajana sekä myyntipäällikkönä Framfabissa. Enfo Oyj:n johtoryhmän jäsen 1.7.2012 lähtien. Omistaa 1400 kpl Enfo Oyj:n osakkeita.

Christian Homén

CFO

Christian Homén on kauppatieteiden maisteri ja on toiminut aiemmin Microsoftilla Directorina, Finance & Control. Lisäksi hän on työskennellyt Nokialla johtajana useissa eri taloushallinnon tehtävässä ml. talousanalyysi, liiketoimintasuunnittelu, raportointi, business control ja rahoitus. Enfo Oyj:n johtoryhmän jäsen 1.2.2015 lähtien. Omistaa 888 kpl Enfo Oyj:n osakkeita.

Erik Brügge

Erik Brügge

EVP, Digital Transformation

Erik Brügge on koulutukseltaan informaatiotieteiden kandidaatti. Hän on työskennellyt pitkään konsultoinnin parissa Zipper AB:ssä. Vuodesta 2008, jolloin Enfo osti Zipper AB:n, Brügge on toiminut johtotehtävissä Enfo Zipperissä. Enfon johtoryhmän jäsenenä 1.7.2017 lähtien. Omistaa 222 Enfon Oyj:n osaketta.

Henrik Norell

SVP, HR

Henrik Norell on opiskellut henkilöstöhallintaa. Henrik Norell on aiemmin toiminut CBRE Sweden Oy:n HR-johtajana, Micro Oy:n pohjoismaisista toiminnoista vastaavana henkilöstöpäällikkönä, Nasdaq OMX:n HR-johtajana ja Accenturessa HR-asiantuntijana. Enfon johtoryhmän jäsenenä 9.1.2017 lähtien.

Sami Kähkönen

Sami Kähkönen

EVP, IT Transformation

Sami Kähkönen on koulutukseltaan filosofian maisteri (FM). Hän on aiemmin työskennellyt toimitusjohtajana Enfo Rongossa. Lisäksi hän on toiminut muun muassa Tiedossa (ent. TietoEnator) johto- ja konsultointitehtävissä vastuualueenaan data & analytiikka. Enfon johtoryhmän jäsen 1.7.2017 lähtien. Omistaa suoraan tai välillisesti 5617 kpl Enfo Oyj:n osaketta.

HALLINNOINTI

Enfo Oyj:n hallinnoinnissa ja johtamisessa noudatetaan yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia sekä 1.1.2016 alkaen soveltuvin osin Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Koodiin voi tutustua Arvopaperimarkkinayhdistyksen www-sivuilla osoitteessa: http://www.cgfinland.fi. 

Hallinnointikoodista poiketen yhtiössä ei ole toiminnan laajuus huomioiden muita valiokuntia kuin Suosituksen 18b mukainen osakkeenomistajien nimitystoimikunta (Suositus 14-18). 

Hyvää hallintotapaa koskeva sovellusohje on tarkastettu ja hyväksytty Enfo Oyj:n hallituksessa 27.1.2017. Vuosittainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on osa vuosikertomusta. Ajantasaiset tiedot hallinnointijärjestelmästä ja yhtiöjärjestys löytyvät yhtiön sijoittajasivuilta http://www.enfo.fi/Tietoa-sijoittajille

Lue lisää hallinnoinnista

Enfo Oyj:n yhtiöjärjestys

Hallituksen jäsenet

  

Anssi Lehikoinen

ANSSI LEHIKOINEN 
hallituksen puheenjohtaja 
diplomi-insinööri, filosofian tohtori 

Anssi Lehikoinen toimii hallituksen puheenjohtajana Rocsole Oy:ssä, Ownsurround Oy:ssä ja VRT Finland Oy:ssä. Hän on myös Osuuskunta KPY:n ja Nostetta Oy:n hallituksen jäsen. Lehikoinen on toiminut aiemmin mm. Numcore Oy:n toimitusjohtajana 11/2007–4/2012, Rocsole Oy:n toimitusjohtajana 5/2012–5/2014 ja osa-aikaisena kauppatieteiden Professor of Practice -tehtävässä Itä-Suomen Yliopistossa 12/2014–11/2017. 
Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 30.3.2016 lähtien, puheenjohtaja 30.3.2017 lähtien. Ei omista Enfo Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.   

 

arto herranen

ARTO HERRANEN
hallituksen jäsen
diplomi-insinööri

Arto Herranen toimi Enfon toimitusjohtajana vuosina 2007–2017. Hallituksen jäsen Osuuskauppa PeeÄssässä. Aiemmin hän on toiminut toimitusjohtajana Kuopion Puhelin Oyj:ssä ja Savon Voima Oyj:ssä. 
Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 1.1.2018 lähtien. Omistaa 271 kpl Enfo Oyj:n osakkeita. Riippuvainen yhtiöstä, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista


Lauri

LAURI KERMAN 
hallituksen jäsen 
kauppatieteiden maisteri, eMBA

Lauri Kerman on Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja. Hallituksen jäsen Enfo Oyj:ssä, Voimatel Oy:ssä, Vetrea Terveys Oy:ssä ja Kiinteistö Oy Lentokapteenissa. Työkokemus: Johtaja Icecapital Pankkiiriliikkeessä, partner Iridium Corporate Financessa sekä salkunhoitaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa. 
Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 19.3.2014 lähtien. Ei omista Enfo Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.  

Timo

TIMO KÄRKKÄINEN 
hallituksen jäsen 
kauppatieteiden maisteri

Timo Kärkkäinen on Senior salkunhoitaja, pääomasijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Kärkkäinen on hallituksen jäsen mm. Tieyhtiö Valtatie 7 Oy:ssä. Kärkkäinen on aiemmin toiminut Neste Oil Oyj:n eläkesäätiön asiamiehenä, sekä rahoitusjohtajana, Head of Treasury Operations, 2005–2010. Vuosina 2000–2005 Fortum Oyj:ssä, Treasury Manager ja Head of Treasury Operations. Imatran Voima Oy:lla rahoitus-, sähkönhinnoittelu- ja huolintatehtävissä 1987–2000. 
Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 24.3.2011 lähtien. Omistaa 200 kpl Enfo Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Mikko Laine


MIKKO LAINE

hallituksen jäsen 
BBA, MBA 

Mikko Laine on Broadius Partners Oy:n osakas ja on toiminut Broadius Partnersilla neuvonantajana yli kymmenen vuoden ajan. Osakas ja hallituksen jäsen Finnsweet Oy:ssä. Aikaisemmin Laine on ollut osakkaana ja hallituksen jäsenenä Kotihotelli Oy:ssä, osakkaana ja hallituksen jäsenenä Human Care Network Oy:ssä ja hallituksen jäsenenä Pyn Rahastoyhtiö Oy:ssä.
 Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 30.3.2017 lähtien. Omistaa välillisesti 1477 Enfo Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Soili

SOILI MÄKINEN
hallituksen jäsen
kauppatieteiden maisteri

Soili Mäkinen on tietohallintojohtaja Cargotec Oyj:ssä. Mäkinen toimi tietohallintojohtaja MacGREGOR Oy:ssä 2004–2006. MacGREGOR Oy:n tietohallinnossa järjestelmä- ja projektihallintatehtävissä vuodesta 1993 alkaen.
Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 21.3.2013 lähtien. Ei omista Enfo Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaisa Olkkonen

KAISA OLKKONEN
hallituksen jäsen
oikeustieteiden maisteri, varatuomari

Kaisa Olkkonen on SSH Communications Security Oyj:n toimitusjohtaja, hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen Cargotec Oyj:ssä ja hallituksen jäsen John Nurmisen säätiössä. Neuvonantaja Morelex Oy:ssä, 3D Bear Oy:ssä ja Familings Oy:ssä.
Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 30.3.2016 lähtien. Omistaa 175 Enfo Oyj:n osaketta. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.  


Hallitus kokoontui vuonna 2016 14 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Nimitysvaliokunta kokoontui 2016 yhden kerran ja osallistumisprosentti oli 100.

Osakkeenomistajat

Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 670 349. Enfolla oli 117 osakkeenomistajaa ja kymmenen suurinta omistajaa 29.12.2017 olivat:

Järjestysnro

Osakkeenomistaja(t)

ENF1V

Prosenttiosuus

1 Osuuskunta KPY 567,593 84.67
2 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 12,322 1.84
3 Rongo Cap 11,233 1,68
4 Gösta Serlachiuksen taidesäätiö
9,900 1.48
5 Enfo Oyj:n henkilöstörahasto 8,725 1,30
6 Keskisuomalainen Oy 4,966 0.74
7 Einari Vidgrén Oy 4,768 0.71
8 Enfo Oyj 4,490 0,67
9 Hannu Isotalo Oy 3,276 0.49
10 Kallax Oy 3,132 0.47