Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2015 Kuopiossa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014 osinkoa maksetaan 5,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2015 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 29.5.2015.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Mammu Kaario, Lauri Kerman, Timo Kärkkäinen ja Soili Mäkinen. Hallituksen omasta pyynnöstään jättävän Hannu Isotalon tilalle ei valittu uutta jäsentä.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Tapio Hakakarin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion.

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla Enfo Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.enfo.fi/sijoittajat/raportit-ja-materiaalit

 

Kuopiossa 25.3.2015

ENFO OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja: Enfo Oyj, CEO Arto Herranen, + 358 44 719 3000, (etunimi.sukunimi@enfo.fi)

Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet, www.enfo.fi

Jaa