Skip to main content
Lehdistötiedote

Savon voima siirtyy käyttämään Enfon tuotteistettua taloushallinnon palveluratkaisua

Suomen suurimpiin energiapalvelujen myyjiin kuuluva Savon Voima Oyj siirtää taloushallinnon sovelluspalvelut Enfolle. Vuoden 2016 alusta voimaan tulevan sopimuksen mukaan Savon Voima ottaa käyttöönsä Enfon standardoidut taloushallinnon sovellukset pilvipalveluna. Tuotteistetulla palveluratkaisulla tavoitellaan kustannustehokkuutta, hankintojen parempaa hallintaa ja kilpailukyvyn parantumista.

Tuotteistettu taloushallinnon palveluratkaisu on standardoitu, yksinkertainen tapa tuottaa taloushallinnon prosesseja ja sovelluksia. Enfo on panostanut viime vuosina voimakkaasti ZmartFinance-palveluihinsa ja kehittänyt tuotteistetun palvelun, joka on perinteisesti pitänyt räätälöidä jokaiselle asiakkaalle erikseen, vaikka tuotteistettu palvelu olisi kustannusten ja ajankäytön puolesta järkevämpää. Uusi palvelu voidaan ottaa nopeasti käyttöön, sillä se sisältää valmiin, konseptoidun standardiratkaisun ja konseptoidun siirtymämallin.

Savon Voimalla uskotaan uuden palvelun toimivuuteen.

”Taloushallinto on luonnostaan varsin määrämuotoista ja säädeltyä toimintaa, joten siihen jos mihin sopii mahdollisimman pitkälle vakioidut toimintamallit ja järjestelmät. Monet pienyritykset ovat havainneet tämän suuria aikaisemmin”, kertoo Savon Voiman talousjohtaja Olli Räsänen.

Toimitusmallin muutokseen lähdettiin hakemaan ratkaisua samalla, kun Savon Voima siirtyi päivityksen yhteydessä käyttämään MS Dynamics AX -toiminnanohjausjärjestelmää SaaS-palveluna Enfon konesalista.

”Halusimme joustavan, oikeankokoisen yhteistyökumppanin, joka kuuntelee asiakasta. Tuotteistetusta ratkaisusta haemme kustannustehokkuutta, toimivuutta ja järkevää kehityslinjaa, jonka tavoitteena on selkeä ja yksinkertainen tulevaisuus niin päivitysten kuin kehityksenkin osalta”, kiteyttää Räsänen.

Taloushallinnon standardoinnista resursseja liiketoiminnan kehitystyöhön

Tuotteistetut taloushallinnon palvelut vapauttavat talousohjauksen resursseja liiketoiminnan kehittämiseen, ennakointiin ja sitä kautta yrityksen menestyksen varmistamiseen. Olli Räsänen uskoo, että Savon Voiman taloushallinto kehittyy tulevaisuudessa juuri tähän suuntaan.

”Haemme prosesseista tehokkuutta ja mahdollisimman pitkälle digitalisoitua taloushallintoa, josta saamme käytettäväksi liiketoimintaa ohjaavaa informaatiota”, sanoo Räsänen.

”Enfo on investoinut merkittävästi tuotteistetun ratkaisun palvelutasoon ja toimivuuteen. Olen ylpeä siitä, kuinka tuotekehityksemme on onnistunut standardoimaan palvelun, joka ennen piti räätälöidä jokaiselle asiakkaalle erikseen. Haluamme olla Savon Voiman luottamuksen arvoisia ja uskon, että uusi tapa toimia vie osaltaan Savon Voiman liiketoimintaa uudelle tasolle”, kuvailee Senior Vice President Osmo Wilska Enfon ZmartFinance-palveluista.

Lisätietoja:

Olli Räsänen, talousjohtaja, Savon Voima Oyj, puh. 044 7237241, olli.rasanen@savonvoima.fi

Osmo Wilska, SVP, ZmartFinance, Enfo Oyj, puh. 0400 483567, osmo.wilska@enfo.fi

 

Jakelu: keskeiset mediat, enfo.fi
 

Jaa