Skip to main content
Lehdistötiedote

Tutkimus: Vakioidut toimintamallit halutaan tulevaisuudessa yhden palvelutoimittajan pilvestä

IT-palvelutalo Enfon tutkimuksen mukaan taloushallinnon ja IT:n toiminnot ostetaan entistä enemmän palveluna. Vakioidut uudet taloushallinnon tietojärjestelmät korvaavat tulevaisuudessa yrityskohtaisesti räätälöidyt sovellukset, ja palvelut hankitaan yhden toimittajan pilvestä. Ilmiön takana on markkinoilla tapahtuva ostamisen muutos, jossa yritykset tavoittelevat kokonaisuuksia, joissa liiketoimintaprosessit, sovellukset ja IT-palvelut löytyvät samasta paketista.

Keskisuurten yritysten taloushallinnon ja IT:n konvergenssia Suomessa selvittäneen tutkimuksen mukaan 32 prosenttia yrityksistä on jo ulkoistanut taloushallinnon prosesseja ja osaprosesseja ja 70 prosenttia yrityksistä on ulkoistanut it-infrastruktuuripalveluita. Pitkälle vakioidut ja nopeasti käyttöön otettavat taloushallinnon uudet tietojärjestelmät ovat korvaamassa kalliina pidetyt yrityskohtaisesti räätälöidyt sovellukset. Haastatelluista talouspäättäjistä lähes 80 prosenttia uskoo tulevaisuudessa hankkivansa vakioituja taloushallinnon sovelluksia ja palveluita. Yli puolet uskoo tulevaisuudessa hankkivansa taloushallinnon sovellukset ja niihin liittyvät IT-palvelut yhden toimittajan pilviratkaisuna.

”Tutkimus on linjassa omien havaintojemme ja kansainvälisten tutkimusten kanssa. Taloushallinto on pitkälle säädeltyä toimintaa ja kaikilla yrityksillä 90 prosenttia taloustoiminnoista ovat samankaltaisia ja loput 10 prosenttia vaativat mahdollisesti toimialakohtaista sovittamista. Enfo on investoinut voimakkaasti kansainvälisen Microsoft MS Dynamics AX 2012 -runkotuotteen kehittämiseen, johon olemme rakentaneet kehittyneet vakioidut toimintamallit. Tämä mahdollistaa, että Enfon taloushallinto voidaan ottaa käyttöön nopeasti ja tehokkaasti. Vakioitu toimintamalli kattaa niin IT:n, sovellukset kuin taloushallinnon toimintamallitkin”, kertoo Director Juha Heiskanen Enfon ZmartFinance-palveluista.

Talousprosessien ulkoistamisen taustalla ovat kustannussäästöt ja tarve saada kiinteät kustannukset skaalautumaan käytön mukaisesti. Yritykset toivovat saavansa täyden hyödyn kumppanin parhaista käytännöistä eli vakioidusta toimintamallista. Näiden toimenpiteiden kautta rutiinipohjaiset taloushallintoprosessit on mahdollista viedä seuraavalle tasolle ja talousjohto voi aidosti keskittyä liiketoiminnan tukeen ja business partneruuteen.

Kenellä on kokonaisvastuu, jos kaikki vastaavat?

Merkittävä tutkimuksessa esille noussut asia on myös se, että yritykset eivät osaa osoittaa yhtä selkeää vastuunkantajaa taloushallinnon sovelluksille vaan vastaukset jakaantuivat melko tasaisesti taloushallinnon (29 %), tietohallinnon (24 %), sovellustoimittajan (18 %) ja IT-palvelutuottajan (19 %) välille.

”Tapahtuuko mitään, jos näin moni taho kokee vastuuta asiasta? Meidän kokemuksemme mukaan asiakas ei halua itse olla integraattori vaan toivoo, että olisi yksi taho, jolla on visionäärisyyttä ja kykyä ottaa kokonaisvastuu palvelusta ja sen kehittämisestä. Luotetun kumppanin avulla asiakas voi keskittyä ydintoimintoihinsa”, sanoo Heiskanen.

IT-palvelutalo Enfon tekemässä tutkimuksessa selvitettiin taloushallinnon ja IT:n konvergenssia Suomessa. Tutkimuksen tiedonkeruu suoritettiin touko-kesäkuussa 2015 ja siihen vastasi 111 talous- ja tietohallinnon johdossa työskentelevää henkilöä kaupan, teollisuuden, energiahuollon, rakentamisen, kuljetuksen, viestinnän, vakuutuksen, palvelujen, terveydenhuollon ja julkishallinnon toimialoilla.

Lisätietoja:

Juha Heiskanen, Director, ZmartFinance, Enfo Oyj
puh. 050 444 6684
juha.heiskanen@enfo.fi

Jakelu: keskeiset mediat, enfo.fi

Jaa