Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo Oyj järjestää osakeannin

Enfo Oyj tarjoaa osakeannilla merkittäväksi enintään 59 928 kappaletta uusia osakkeita yhtiön osakkeenomistajille heidän olemassa olevien osakkeidensa osakeomistuksen suhteessa.

Osakeannin tarkoituksena on hankkia yrityskaupassa tarvittavia varoja Enfo Oyj:lle.
 
Osakkeet tarjotaan jokaiselle Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 1.11.2016 merkitylle Yhtiön osakkeenomistajalle. Jokainen osakkeenomistaja saa arvo-osuustililleen täsmäytyspäivänä 1.11.2016 omistamaansa osaketta kohden yhden (1) merkintäoikeuden. Kymmenellä (10) merkintäoikeudella voi merkitä yhden osakkeen. Merkintähinta on 83,44 euroa osakkeelta.
 
Merkintäaika alkaa 4.11.2016 klo 9.30 ja päättyy 18.11.2016 klo 20.00, ellei Enfo Oyj:n hallitus päätä jatkaa merkintäaikaa.
 
Ensisijaisessa merkinnässä merkitsemättä jääneet osakkeet tarjotaan toissijaisessa osakemerkinnässä Osuuskunta KPY:n merkittäväksi.
 
Osakeannin ehdot ovat nähtävillä Enfo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.enfo.fi/sijoittajat/raportit-ja-materiaalit
 
 
Lisätietoja:
Arto Herranen, toimitusjohtaja, Enfo Oyj, p. 044 719 3000, arto.herranen@enfo.fi

Jaa