Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2016 Kuopiossa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2015 osinkoa maksetaan 5,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2016 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 27.5.2016.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Lauri Kerman, Timo Kärkkäinen ja Soili Mäkinen. Uusiksi jäseniksi valittiin Anssi Lehikoinen ja Kaisa Olkkonen.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Tapio Hakakarin ja varapuheenjohtajaksi Timo Kärkkäisen.

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla Enfo Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.enfo.fi/sijoittajat/raportit-ja-materiaalit

Kuopiossa 31.3.2016

ENFO OYJ

Hallitus 

Lisätietoja: Enfo Oyj, CEO Arto Herranen, + 358 44 719 3000, (etunimi.sukunimi@enfo.fi

Jaa