Skip to main content
Lehdistötiedote

Napapiirin Energia ja Vesi tehostaa toimintaansa hankinnasta maksuun -palvelulla

Napapiirin Energia ja Vesi Oy ottaa käyttöönsä Enfon pilvipalvelussa pyörivän Paletten ohjelmiston, mikä tarjoaa joustavan ja toimintaan helposti skaalautuvan vaihtoehdon talouspalveluiden hallintaan. Yhteistyöllä energiayhtiö tavoittelee tarkkuutta, ennakoitavuutta ja parempaa riskien hallintaa.

”Tavoittelemme palvelun avulla taloustiedon sujuvampaa hallintaa, sillä käsittelemme 20 000 ostolaskua vuodessa. Ennen Enfon kanssa alkanutta projektia jokainen lasku sisälsi useita esimerkiksi tarkastukseen ja kirjaamiseen liittyviä manuaalisia työvaiheita noin 20 minuuttia. Yhteenlaskettuna tästä tulee valtava määrä aikaa”, kertoo Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

Rovaniemellä sijaitsevassa yrityksessä on meneillään valtavasti investointeja. Yhtenä yhteistyön tavoitteena onkin parantaa kassavirran ennustamisen tasoa niin, että taloushallinto saa luotettavamman kuvan siitä, mitä on tehty ja mitä sitoumuksia konsernissa on. Ylipäänsä tietovirtojen hallinta konsernin koko toiminnassa on noussut paljon tärkeämmäksi kuin 5-10 vuotta sitten.

”Enfon hankinnasta maksuun -järjestelmällä oli paljon hyviä referenssejä, jotka rohkaisivat lähtemään mukaan. Kumppanuuksia tulee ja menee, mutta tähän kumppanuuteen meillä on myönteiset odotusarvot ja luottamus, että tämä yksittäinen projekti on askel kohti syvempää yhteistyötä”, kiittelee Tykkyläinen.

”Tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme kehittämään talousprosessejaan sekä tuoda parhaita työkaluja ja käytäntöjä asiakkaidemme saataville. Enfo tekee tiivistä yhteistyötä automaattisia taloushallinnon järjestelmiä toimittavan Palette Finland Oy:n kanssa ja uskomme, että Paletten SaaS-palveluna toimivan järjestelmän kautta pystymme merkittävästi kehittämään Napapiirin Energian ja Veden hankinnasta maksuun -prosessia”, sanoo Director, Key Account Management Ari Voutilainen Enfolta.

Omat prosessit kuntoon
Markus Tykkyläinen näkee, että energiayhtiön tehtävä yhteiskunnan kokonaisuudessa on hoitaa kriittiset peruspalvelut mahdollisimman tehokkaasti. Yrityksen tuotteille on aina kysyntää, mikä antaa sille poikkeuksellisen lähtökohdan liiketoiminnan harjoittamiseen – mutta myös vastuun.

”Korostan omien prosessien ja jatkuvan tehostamisen merkitystä. Asiakaskunnan taloudellinen tilanne on mennyt huonompaan suuntaan ja maksukyky peruspalveluiden osalta on heikentynyt. Parasta mitä voimme tehdä, on hoitaa oma tonttimme niin, että sieltä ei tule lisäkuormitusta. Nyt fiilataan omaa konetta kuntoon ja pienennetään maksupaineita siltä osin”, painottaa Tykkyläinen.

Lisätietoja:
Ari Voutilainen, Director Key Account Management, Enfo, puh. 044 7193443, etunimi.sukunimi@enfo.fi

Markus Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, puh. 050 596 5482, etunimi.sukunimi@neve.fi

Napapiirin Energia ja Vesi Oy -konsernin tytäryhtiöitä ovat sähkön siirtoliiketoimintaa harjoittava Rovaniemen Verkko Oy, polttoaineyhtiö Ranuan Bioenergia Oy, voimalaitosprojektiyhtiö Rovaniemen Voima Oy, kaukolämpöyhtiö Kolarin Lämpö Oy ja vesiliiketoimintaa harjoittava Napapiirin Vesi Oy. Konsernin liikevaihto on 70 miljoonaan euroa, ja yrityksessä työskentelee noin 160 ammattilaista, jotka turvaavat asiakkaiden veteen ja energiaan liittyvät tarpeet vuoden jokaisena päivänä. www.neve.fi

Jaa