Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017

Enfo Oyj:n tytäryhtiön Enfo Zender Oy:n koko osakekannan myynti Ropo Capitalille toteutui 1.2.2017. Myyty liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona. Alla olevat luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja vertailutietoineen, ellei toisin ole mainittu.

Osavuosikatsauksen pääkohdat
•    Liikevaihto nousi kasvustrategian mukaisesti tammi-maaliskuussa 8,3 % ja oli 34,6 milj. euroa (31,9). Kasvua rajoittaa IT-ammattilaisten saatavuus Ruotsissa.
•    Käyttökate oli tammi-maaliskuussa 0,9 (1,1). Käyttökatteen heikkenemiseen vaikutti erityisesti kasvaneet rekrytointikustannukset Ruotsissa.
•    Liikevoitto (EBIT) laski tammi-maaliskuussa 46,5 % ja oli -0,6 milj. euroa (-0,4). 
•    Tulos ennen veroja oli tammi-maaliskuussa -0,9 milj. euroa (-0,6). 
•    Katsauskauden voitto laski 79,8 % tammi-maaliskuussa -0,9 milj. euroon (-0,5). 
•    Osakekohtainen tulos tammi-maaliskuussa oli –2,52 euroa (-1,68). Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli tammi-maaliskuussa 26,06 (-0,96). 
•    Liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa oli -2,5 milj. euroa (0,1) 
•    Enfo-konsernin palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 972 henkilöä (859). Maaliskuun lopussa konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli yhteensä 978 henkilöä (856). 
•    Enfo Oyj myi helmikuun alussa 2017 tiedonvälityspalveluja tarjoavan tytäryhtiönsä Enfo Zender Oy:n koko osakekannan kuopiolaiselle laskutuksen ja maksuvalvonnan palveluihin erikoistuneelle Ropo Capitalille. Katsauskaudelle on kirjattu osakekauppaan liittyvä 18,9 miljoonan euron voitto lopetetuista liiketoiminnoista.

Näkymät vuodelle 2017
Konsernin vuoden 2017 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Konsernin vuoden 2017 jatkuvien liiketoimintojen käyttökatteen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän vuoden 2016 tasolle.

Riskit ja epävarmuustekijät
Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät hintakilpailukyvyn ylläpitoon konsernin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Rekrytointivaikeudet erityisesti Tukholman alueella heikentävät Business Solutions -liiketoiminta-alueen muutoin hyviä kasvunäkymiä. Lisäksi uusien liiketoimintojen liikevaihto ja kannattavuus saattaa kehittyä suunniteltua heikommin. 
Pitkällä tähtäimellä suurimmat epävarmuustekijät liittyvät perinteisten IT-palveluiden kysynnän laskuun ja Enfon strategiamuutoksen toteutusaikatauluun. Strategiamuutokseen liittyvät kertaluonteiset kulut heikentävät lähiajan kannattavuutta.

Toimitusjohtajan katsaus
Yleisessä taloustilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia Suomessa ja Ruotsissa katsauskauden aikana.
Enfo-konsernin liikevaihto jatkoi kasvu-uralla erityisesti marraskuussa 2016 hankitun integraatioratkaisuihin erikoistuneen e-man AB:n liittyessä konserniin. Kysyntätilanne Business Solutions-liiketoiminta-alueella Ruotsissa on erittäin hyvä. Osaavien IT-ammattilaisten saatavuus on Ruotsissa koko toimialaa vaivaava ongelma. Olemmekin selvästi jäljessä rektytointitavoitteistamme. Näin ollen orgaaninen kasvu jäi alle tavoitteen. Toisaalta henkilöstön poikkeuksellisen suuri vaihtuvuus heikentää kannattavuutta rekrytointikustannusten kasvaessa. Lisäksi perinteisten IT-palvelujen hintakilpailu ja panostukset uusiin liiketoimintoihin laskivat liikevoittoa edellisvuoteen verrattuna.

Enfon tavoitteena on mahdollistaa digitalisaatio asiakkaillemme kokonaisvaltaisten liiketoimintaratkaisuiden ja jatkuvien it-palveluiden avulla. Olemme kaikilla osaamisalueillamme todellisia erikoisosaajia ja toimimme parhaiden kumppaneiden kanssa tarjotaksemme asiakkaillemme liiketoimintalähtöisiä ratkaisuja. 
Vuoden 2017 aikana panostamme palveluihin, joilla kasvupotentiaali on suurta. Toisaalta perinteisten palvelujemme kannattavuudessa on haasteita. Joudumme toteuttamaan säästötoimenpiteitä kustannushyötyjen tavoittamiseksi. Otamme myös kaikki tehot irti automaatiosta niissä toiminnoissa, joissa se on mahdollista. Kahden nopeuden Enfo onkin alkaneen vuoden pääteema: kaasutamme ja jarrutamme samanaikaisesti.

Kehitys Enfon Liiketoiminta-alueilla
Digitalisaatiokehitys markkinoilla jatkuu edelleen liiketoiminnan ja IT:n lähentyessä toisiaan. Ratkaisu- ja liiketoimintakeskeisyys korostuu yhä enemmän myös omassa asiakastyössämme. Enfon keskeisimmät liiketoiminta-alueet ovat IT Transformation (tietotekniikan ulkoistuspalvelut), Business Solutions (konsultointi) ja Financial Process Services (taloushallinnon ulkoistuspalvelut). 
IT Transformation -liiketoiminta-alueella asiakkaiden digitalisaation ja uudistumisen tarve on merkittävä. Enfo IT Transformationin kaltaiselle jatkuvan IT-palvelun tuottajalle muuttuva toimintaympäristö asettaa uudenlaisia vaatimuksia ja mahdollisuuksia - siksi panoksia on laitettu entistä enemmän ketterien palvelujen tuottamiseen, osaamisen uudistamiseen sekä koulutukseen. Panostus on näkynyt myös markkinoilla. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä IT Transformation solmi uusia asiakassuhteita esimerkiksi uuteen tietosuoja-asetukseen (GDPR) liittyvän kehityksen osalta ja uusi myös nykyisiä sopimuksia, muun muassa Aren kanssa.

Business Solutions -liiketoiminta-alueella Enfon digitaaliseen dimensioon keskittyvä markkinaviesti on avannut lukuisia uusia mahdollisuuksia. Keskittyminen teollisuuden kohderyhmään Digital Manufacturing -konseptilla on tuottanut hyvää tulosta ja seuraava fokusalue ovat palvelualan yritykset, joissa on tunnistettu kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia. Kuluneella neljänneksellä Business Solutions -liiketoiminta-alue sai useita merkittäviä uusia digitalisaatioratkaisuasiakkaita. Lisäksi mittava yhteistyö nykyisten asiakkaiden kanssa sekä heidän hankkeidensa proaktiivinen tukeminen jatkuivat. Digitalisaation edetessä asiakkailla on yhä enemmän ennustavaan analytiikka- ja data science-osaamiseemme liittyviä tarpeita . Tästä on hyvänä esimerkkinä Coopin asiakasymmärryshanke. Nopeaa kasvua on tarjonnut myös mobiilisovellusten ylläpitopalvelu AppCare, jonka avulla voidaan parantaa nopeasti kehitettyjen sovellusten käytettävyyttä koko sovelluselinkaaren ajan. Liiketoimintaprosessit digitalisoituvat kovaa vauhtia, ja tällä alueella Enfon All the Way to Value -konsepti tukee erittäin hyvin ennalta määriteltyjä parhaita toimintatapoja.

Helmikuussa Financial Process Services -liiketoiminta-alueella tiedonvälityspalveluliiketoiminnan myynti saatiin päätökseen. Liiketoimintakaupan ansiosta voimavarat on voitu suunnata tehokkaasti ulkoistuspalvelujen kehittämiseen keskikokoisille yrityksille, joka on uusi ja nopeasti kasvava markkina. Kuluneen neljänneksen aikana allekirjoitettiin kaksi uutta asiakassopimusta. Loiste ulkoisti sopimus- ja energianhallintaan liittyvän liiketoimintansa Enfolle ja lisäksi Enfoon siirtyi kuusi erittäin osaavaa energia-alan prosessiasiantuntijaa. Sopimuksen myötä Enfon palvelutarjoama laajeni kattamaan myös loppuvaiheen prosessit sähkömittareiden lukemisesta laskutukseen. Lisäksi Keravan Energian kanssa allekirjoitettiin sopimus Enfon Microsoft Dynamics -pohjaisen taloushallinnon järjestelmän toimittamisesta palveluna ja Enfon parhaisiin toimintatapoihin perustuvien taloushallinnon prosessien hyödyntämisestä. Enfon Financial Process Services -liiketoiminta-alueen liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 50 prosenttia viime vuodesta.

Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2017
Q2 osavuosikatsaus julkaistaan 25.8.2017 ja Q3 osavuosikatsaus julkaistaan 26.10.2017. Tilikauden 2017 tilinpäätöstiedote julkaistaan 2.3.2018.

Enfon liiketoiminta
Enfo-konsernin emoyhtiö on Enfo Oyj. Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka tuottaa liiketoimintaratkaisuja, talousprosesseja ja IT-palveluita. Autamme asiakkaitamme toimimaan digitaalisessa dimensiossa luomalla innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja asiakkaittamme liiketoiminnan kehittämiseen, uudistamiseen ja parantamiseen. Konsernissa työskentelee 1 000 erikoisasiantuntijaa Suomessa ja Ruotsissa.

Liikevaihto ja tulos
Enfo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto nousi tammi-maaliskuussa 8,3 % 34,6 milj. euroon (31,9). Liikevaihtoon vaikutti kasvava kysyntä digitalisaatioon liittyviin palveluihin. Lisäksi marraskuussa 2016 hankittu integraatioratkaisuihin erikoistunut e-man AB lisäsi liikevaihtoa Ruotsissa. Jatkuvien toimintojen tammi-maaliskuun liikevoitto oli -0,6 milj. euroa (-0,4). Liikevoittoa kertyi -1,6 % suhteessa liikevaihtoon.

Tilikauden tulos ennen veroja oli konsernin jatkuvissa toiminnoissa tammi-maaliskuussa -0,9 milj. euroa (-0,6). Konsernin nettorahoituskulut olivat Q1 aikana 0,3 milj. euroa (0,3). Katsauskauden voitto sisältäen lopetetut toiminnot oli tammi-maaliskuussa 18,0 milj. euroa (-0,1). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli tammi-maaliskuussa -2,52 euroa (-1,68). Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 26,06 euroa (-0,96).

Rahoitus, investoinnit ja yrityskaupat
Enfon nettoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa -0,1 milj. euroa (0,6). Yhtiön omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 48,8 % (42,0). Korolliset nettovelat olivat maaliskuun lopussa 19,9 milj. euroa (30,1) ja nettovelkaantumisaste oli 30,8 % (58,9).
Enfo Oyj:n tiedonvälityspalveluja tarjoavan tytäryhtiön Enfo Zender Oy:n myynti Ropo Capitalille saatiin päätökseen 1.2.2017.

Henkilöstö
Enfo-konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 972 henkilöä (859). Maaliskuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 978 henkilöä (856). Enfon henkilöstöstä työskenteli katsauskaudella Suomessa keskimäärin 373 (374) ja Ruotsissa 599 (485).

Osakkeet
Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 31.3.2017 yhteensä 664 361 osaketta. Enfolla oli maaliskuun lopussa yhteensä 116 osakkeenomistajaa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Enfo omisti omia osakkeita maaliskuun 2017 lopussa 1 887 kappaletta. Maaliskuun 2017 lopussa yhtiön kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Enfo Oyj:n Henkilöstörahasto HR, Rongo Cap Oy, Keskisuomalainen Oyj, Einari Vidgrén Oy, Pohjois-Savon Osuuspankki, Hannu Isotalo Oy, Kallax Oy ja Arto Herranen. Osuuskunta KPY:n omistusosuus on 85,32 %.

Varsinainen yhtiökokous ja hallinto
Enfo Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2017 päätettiin, että tilikaudelta 2016 jaetaan osinkona 0,99 euroa osakkeelta ja että osakkeenomistajille maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautusta 11,91 euroa osakkeelta. Jaettava osinko on siten yhteensä noin 0,7 miljoonaa euroa ja pääoman palautus noin 7,8 miljoonaa euroa, yhteensä noin 8,5 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan lisäosingon maksamisesta. Valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon määrä on enintään 4,55 euroa osakkeelta, yhteensä noin 3 miljoonaa euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Lauri Kerman, Timo Kärkkäinen, Anssi Lehikoinen, Soili Mäkinen ja Kaisa Olkkonen sekä uutena jäsenenä Mikko Laine.
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Anssi Lehikoisen.

Yhtiökokous päätti alentaa sidottuun pääomaan kuuluvaa ylikurssirahastoa siirtämällä kaikki siellä olevat varat 13 316 335,37 euroa yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Lisäksi yhtiökokous päätti alentaa muuta rahastoa siirtämällä kaikki siellä olevat varat 11 755 792,51 euroa yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Yhtiökokous valtuutti Enfo Oyj:n hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksullisella osakeannilla. Valtuutus koskee enintään 175 000 osakkeen antamista. Osakkeita voidaan antaa yritys- tai liiketoimintakaupassa tarvittavien varojen hankkimiseksi yhtiölle. Hallitus päättää merkintähinnasta ja osakeannin muista ehdoista.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamisesta suunnatulla maksullisella osakeannilla. Valtuutus koskee enintään 60 000 osakkeen luovuttamista ja/tai antamista. Osakkeita voidaan luovuttaa ja/tai antaa vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen rahoittamisessa tai toteuttamisessa sekä myös osana yhtiön palkkaus- ja kannustejärjestelmää sekä yhtiön henkilöstölle että henkilöstörahastolle. Hallitus päättää merkintähinnasta ja annin muista ehdoista.

Yhtiökokous valtuutti Enfo Oyj:n hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus koskee enintään 10 000 osakkeen hankkimista vähintään 1 euron ja enintään 150 euron hinnalla osakkeelta. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa varten omaisuutta, mahdollisia yrityskauppoja varten, osana yhtiön palkkaus- tai kannustejärjestelmää sekä myös yhtiön tekemien osakkeiden ostositoumusten täyttämiseksi sekä mitätöitäväksi. Hallitus voi päättää hankintahinnasta ja muista hankinnan ehdoista. Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Laadintaperiaatteet
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita sekä vuositilinpäätöksessä 2016 julkaistuja laadintaperiaatteita. Taulukoiden luvut on pyöristetty miljooniksi euroiksi, joten yhteenlaskettuna ne eivät välttämättä täsmää. Taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsaus on luettavissa taulukoineen: www.enfo.fi/sijoittajat/raportit-ja-materiaalit

Jaa