Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Enfo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 15.12.2017 Kuopiossa.

Enfo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 15.12.2017 Kuopiossa.

Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen tehtävään suostumuksensa antaneet Lauri Kerman, Timo Kärkkäinen, Mikko Laine, Anssi Lehikoinen, Soili Mäkinen, Kaisa Olkkonen sekä uutena jäsenenä Arto Herranen 1.1.2018 alkaen. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai uusien osakkeiden antamisesta osakeannilla sekä aikaisemman 30.3.2017 päätetyn omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen muuttamisesta. 

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla Enfo Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.enfo.fi/sijoittajat/raportit-ja-materiaalit

Espoossa 18.12.2017
Enfo Oyj

Jaa