Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo selvitti: Aurinkoenergia ja mahdollisuus leikata kulutuspiikkejä kiinnostavat suomalaisia

Enfo ja Kantar TNS tutkivat* suomalaisten kuluttajien sähkönkulutuksen tottumuksia. Energiayhtiöiden asiakastieto muuttuu keskitetyksi vuonna 2019, jolloin sähköyhtiöiden kilpailu kuluttajista kiristyy entisestään.

Kaikista kyselyyn vastaajista aurinkoenergian käyttöä on kokeillut vain murto-osa, mutta sen hyödyntämisestä on kiinnostunut 61 % suomalaisista. Kuitenkin vain kolmasosa vastaajista on halukas maksamaan uusiutuvan energian käytöstä enemmän kuin tavallisin menetelmin tuotetusta sähköstä.

Enfon tutkimuksen mukaan vain 20 % suomalaisista haluaa käyttää ydinvoimalla tuotettua sähköä. Suhtautuminen ydinvoimaan vaihtelee paljon sekä maantieteellisesti että sähköyhtiökohtaisesti. Ydinvoimaan suhtauduttiin kaikista myönteisimmin ydinvoiman tuotantoalueilla eli Loviisan ja Rauman seuduilla. Näillä alueilla ydinvoimaa kannatti 33 % väestöstä. 

Jopa 54 % suomalaisista on kiinnostunut siitä, että sähköyhtiö voi säätää sähkönkäyttöä asiakkaan puolesta. 

”Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi talvella paukkupakkasten aikaan tapahtuvaa kiinteistön sähkönkulutuksen alemmaksi säätämistä”, Enfon EVP, Financial Process Services Tero Kosunen tarkentaa. 

”Tutkimuksen perusteella on mahdollista arvioida ihmisten kehitystoiveita sähköyhtiöille. Tämän pohjalta esiin nousi selkeitä asiakasryhmiä, kuten paikallisuutta arvostavat, sähkön ostamisen suhteen välinpitämättömät ja uusista palveluista, kuten sähköautoista, kiinnostuneet ihmiset”, Kantar TNS:n toimitusjohtaja Satu Yrjänen kertoo.

Noin puolet suomalaisista haluaisi tuottaa käyttämäänsä sähköä itse
Lähes puolet suomalaisista kertoo olevansa kiinnostuneita energian pientuotannosta eli itse tuotetun sähkön käytöstä esimerkiksi aurinko- tai tuulivoiman avulla. Naisten pääasiallinen motiivi pientuontannon suosimiseen on ekologisuus. Miehiä motivoi eniten energiankulutuksen kustannuksissa säästäminen.

Kerrostaloissa asuvat suomalaiset ovat kiinnostuneita erityisesti sähkön hintatiedoista ja energiankäytön neuvonta oman sähköyhtiön opastamana koetaan mielenkiintoiseksi palveluksi. 

”Laajennamme Enfon palvelutarjoomaa asiakaskokemuksen konsultointiin ja tarjoamme tätä nyt pilotin muodossa ensin energia-alalla toimiville yhtiöille. Tämän vuoksi selvitimme suomalaisten tapoja kuluttaa sähköä ja sitä, miten he suhtautuvat sähköyhtiöihin ja eri energiamuotojen käyttämiseen ja tarjontaan”, Kosunen kertoo.

* Kyselyn toteutti Enfo Oyj:n toimeksiannosta Kantar TNS. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 349 suomalaista sähköä ostavaa kuluttajaa eri puolilta Suomea. Otos on edustava iän, asuinalueen ja sukupuolen mukaan. Tutkimus toteutettiin loka–joulukuussa 2016.

Lisätietoja:
Tero Kosunen, EVP, Financial Process Services, Enfo, puh. 050 444 1200, tero.kosunen@enfo.fi
Satu Yrjänen, toimitusjohtaja, Kantar TNS, puh. 050 593 6100, satu.yrjanen@tnsglobal.com

Kantar TNS 
Kantar TNS toimii yli 80 maassa ja on yksi suurimmista markkinatutkimusyrityksistä maailmassa. Tarjoamme yrityksille näkemyksiä päätöksenteon tueksi ja kasvun ajureiksi. Autamme innovoinnin, brändinhallinnan, markkinointiviestinnän, ostokäyttäytymisen ja asiakashallinnan alueilla asiakkaitamme tunnistamaan ja optimoimaan kasvun mahdollisuudet. Olemme osa Kantaria, joka kuuluu maailman johtaviin dataa, näkemystä ja konsultointia tarjoaviin yrityksiin.

Jaa