Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfon ja Good Signin clearing-laskentapalvelu paransi Waltti-alueen matkalipputulojen läpinäkyvyyttä

Enfo ja Good Sign toteuttivat yhteistyössä läpinäkyvän clearing-laskennan Waltti-matkakorttialueen rahaliikenteen ja matkustajien määristä. Clearing-palvelua on tuotettu nyt vuoden ajan Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksille. Palvelusta hyötyvät myös alueiden liikennöitsijät ja kunnat.

Waltti on joukkoliikenteen matkakortti, jonka visiona on toimia Suomen kaikki kaupunkiseudut kattavana matkakorttina.

Palvelun loppukäyttäjät näkevät järjestelmästä yksityiskohtaisesti Waltti-alueella tehdyt matkat matkustustyypeittäin ja liikennöitsijöittäin. Palvelun avulla korvausten maksajat (ELY-keskukset tai kunnat) ja liikennöitsijät näkevät esimerkiksi sen, miten paljon koululaiset ovat milläkin alueella, linjoilla tai lähdöillä tehneet koulumatkoja.

”Waltti-alueella tehdään vuosittain huikea määrä matkatapahtumia, joista saatavat tuotot täytyy pystyä jakamaan useiden eri tahojen kesken. Clearing-palvelujen tulee tämän vuoksi olla kaikille osapuolille ajantasainen, tasapuolinen ja kustannustehokas. Enfon ja Good Signin toteuttaman clearing-palvelun avulla laskutus ja maksatus saatiin tasolle, joka palvelee toivotulla tavalla järjestelmän eri osapuolia.”, toteaa LMJ:n toimitusjohtaja Jari Paasikivi.

Lipputulokorvausten, ELY- ja kuntasubventioiden ja Kela-tukiosuuksien läpinäkyvyys nousukohtaisesti
”Liikennöitsijät voivat nähdä aukottomasti ja päiväkohtaisesti, mistä tehtyjen matkojen tulot liikennöinnin eri toimijoille koostuvat. Eurot ovat kohdennettavissa lähtö- ja bussilinjatasolle, samoin kuin matkustajamäärät. Järjestelmä pystyy käsittelemään liikennöinnin eri tulolähteet kuten asiakastulot, kuntasubventiot ja muut tukimuodot. Tämä mahdollistaa läpinäkyvän ja oikeudenmukaisen kokonaistuottojen laskennan ja kohdistamisen.”, kertoo Pohjois-Savon Ely-keskuksen joukkoliikennevastaava Satu Huttunen.

Enfo ja Good Sign toteuttivat lipputulokorvausten laskentapalvelun nopealla aikataululla kaksivaiheisesti
Clearing-palvelu kehitettiin kaksivaiheisesti, joka mahdollisti kiireellisimpien laskentaraporttien tuottamisen heti sopimuksen tekemisestä lähtien. Palvelun kehitystä on jatkettu rinnakkain kuukausittain toteutettujen laskentaraporttien kanssa, jolloin kehitystulokset on voitu välittömästi hyödyntää laskennassa ja laskentatulosten raportoinnissa.

”Tämä case osoittaa erinomaisesti sen, miten monimutkaisia järjestelmiä Enfo pystyy automatisoimaan ja tuottamaan yrityksille laadukasta, läpinäkyvää ja visualisoitua dataa. Näin resursseja vapautuu manuaalisesta ja aikaa vievää työstä, jolloin vapautuvat työtunnit voidaan käyttää entistä järkevämmin”, toteaa Enfon EVP and Managing Director, Financial Process Services Tero Kosunen.

”Nykyaikaisissa palveluissa käyttäjät ovat keskiössä. Nykyaikaiset palvelutoimijat kokoavat käyttäjille yhä helpommin saavutettavaa ja yhä laajempaa lisäarvoa - kuten LMJ:n Waltti mahdollistaa kulkijalle vaivatonta liikkumista ympäri Suomea yhdellä matkakortilla. LMJ on uudenlaisena palveluekosysteeminä edelläkävijä myös hyödyntämässä Good Signin tarjoamaa uudenlaista ohjelmistokyvykkyyttä palvelutoimijoiden laskutuksen ja kulujen clearingin automaattiseen sääntöpohjaisen jakamiseen”, toteaa Good Signin toimitusjohtaja Taija Engman.

Lisätietoja:
Jari Paasikivi, toimitusjohtaja, TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy, jari.paasikivi@lmj.fi, p. 040 8663468 
Satu Huttunen, joukkoliikennevastaava, Pohjois-Savon ELY-keskus, satu.huttunen@ely-keskus.fi, p. 029 5026709 
Tero Kosunen, EVP and Managing Director, Financial Process Services, Enfo, tero.kosunen@enfo.fi, p. 050 4441200 
Taija Engman, CEO, GoodSign, taija.engman@goodsignsolutions.com, p. 050 3725142
 

TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy (LMJ) on kuntien ja valtion yhteinen IT-palvelu- ja hankintayhtiö. Sen toiminta kattaa yli 20 keskeisintä kaupunkiseutua ja 9 joukkoliikenteen järjestämisvastuussa olevaa ELY-keskusta ympäri Suomea. Yhtiön tarkoituksena on hankkia, kehittää ja ylläpitää joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten yhteistä lippu- ja maksujärjestelmää yhteistyössä järjestelmätoimittajien ja järjestelmän käyttäjien kanssa. www.lmj.fi

Good Sign Digital Services Growth Platform – Palveluliiketoiminnan ansaintamallien automaatiota 
Good Sign on ohjelmisto vaativille palveluyrityksille ja palveluekosysteemeille. Good Sign mahdollistaa uudet käyttö- ja lopputulospohjaiset ansaintamallit, joustavat hinnoittelumallit, digitalisoidun palvelutoimituksen sekä älykkään automaation lähdedatan keräämiseen ja prosessointiin laskutukseksi ja kirjanpitoon. Asiakkaamme, kuten LMJ ja Enfo, loikkaavat uudelle tasolle palvelulaskutuksen nopeudessa, läpinäkyvyydessä ja tehokkuudessa. 10% lisää palvelusopimusliikevaihtoa. 90 % manuaalityöstä pois.
Lisätietoja osoitteessa goodsignsolutions.com

Jaa