Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfon Pete Nieminen nimitetty uuteen rooliin

Enfon CIO Pete Nieminen vastaa 1.5.2017 alkaen Enfon IT Transformation -liiketoiminta-alueen pohjoismaisesta kehityksestä ja Worklife-liiketoiminnasta. Pete Niemisestä tulee nimityksen myötä IT Transformation -liiketoimintayksikön johtoryhmän jäsen ja hän raportoi liiketoimintayksikön johtaja Tero Saksmanille.

Enfon Worklife yhdistää digitaalisen työelämän osaamisen ja uusien sukupolvien vaatimuksiin vastaamiseen ennakoinnin. Worklife-liiketoiminnassa työskentelee enfolaisia, joiden erikoisosaamista ovat muun muassa uudet työvälineympäristöt, kuluttajistuminen ja keinoälyratkaisut. IT Transformation tarjoaa yrityksille IT-palveluja, joiden avulla liiketoiminnassa pystytään keskittymään entistä paremmin ydinliiketoimintoihin ja paremman tuloksen tavoitteluun. Niemisellä tulee olemaan tehtävässään pohjoismainen vastuu.

”Forresterin tutkimuksen mukaan X-sukupolven keskimääräinen työura koostuu noin 12 työpaikasta ja tämä luku kaksinkertaistuu tulevien sukupolvien osalta. Nyt työelämässä on paljon jo Y- ja Z-sukupolvien edustajia, ja heidän määränsä kasvaa kohisten. Yritysten on osattava vastata tämän ikäpolven vaatimuksiin, jos he haluavat olla mukana taistelussa parhaista työntekijöistä ja tuottavuuden varmistamisesta. Enfo haluaa auttaa yrityksiä houkuttelemaan ja sitouttamaan parhaita osaajia ja pitämään näin kiinni kilpailukyvystään”, Nieminen kiteyttää.

Jatkossa työelämä tulee keskittymään yksilön oman osaamisen ja kykyjen ympärille. Tämä puolestaan vaatii yksilölliset ja älykkäät työvälineet, sekä niiden tukemiseen soveltuvan palvelukokonaisuuden. Älykkäät työvälineet korostavat yksilön omaa erityisosaamista ja tulevaisuuden työskentely tulee olemaan vahvaa verkottumista. Yksilöllisyyttä saavutetaan robotiikan ja keinoälyn avulla. 

”Tulevaisuuden palvelut ovat resurssipohjaisia ja niitä tarjotaan organisaation sen hetkisten tarpeiden ja yksilön oman osaamistason mukaisesti. Puhutaan palvelukeskeisyydestä ja tulosperusteisesta palvelutuotannosta.

Enfon Worklife poikkeaa merkittävästi kilpailijoiden ratkaisuista tukemalla tehokkuutta, erilaistumista ja innovointia kokonaisuutena. Suunnittelun lähtökohtana on ollut nimenomaan joustavuus sekä liiketoiminnan että yksilöiden vaatimusten ja muuttuvan toimintaympäristön osalta.

”Enfolla on rohkeutta tehdä asiat eri tavoin ja ainutlaatuinen kyky tarjota kaikki osaamisen tehostamiseen tarvittavat palvelut saman katon alta. IT-alan laaja ja kattava osaaminen, Enfon pohjoismaisiin tarpeisiin soveltuva koko ja suomalaisomistus takaavat palvelujen korkean laadun ja ketterän toiminnan”, Nieminen toteaa.

Lisätietoja:
Pete Nieminen, SVP, Nordic Excellence and Worklife, IT Transformation, Enfo, p. 050 463 6969, pete.nieminen@enfo.fi
Tero Saksman, EVP, IT Transformation, Enfo, p. 044 719 3504, tero.saksman@enfogroup.com

Jaa